Josef Baudiš
Bibliography*


1903

• James Macpherson Esq.: Básně Ossianovy. Přeložil Josef Baudiš. Světová knihovna č. 322–323. Praha, J. Otto, 1903, 152 pp. (Obsah)

1904

• "Koncovka 2. os. sing. v litevštině", in: Listy filologické 31, pp. 420–22.

1908

• "Das slavische Imperfektum", in: Indogermanische Forschungen 23, pp. 135–152.

1910

Studie o perfektech typu sskr. dadāu a jajňāti. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-filologická, práce č. IV.

1912

Zur Wortzusammensetzung im Indogermanischen. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filos.-hist.-filologická, práce č. III.

• "Über den Gebrauch des Fut. II. im Irischen und über die Bildung des air. Futurs", in: Revue celtique 33, pp. 324–361.

• "K otázce pramenů Zeyerových", in: Časopis pro moderní filologii II, 114–117, pp. 203–207.

1913

• "Nominalsätze und Nominalprädikate im Irischen", in: ZCP 9, pp. 309–335.

• "Zum Gebrauch der Verbalnomina im Irischen", in: ZCP 9, pp. 380–417.

1914

• "Cúroi and Cúchulinn", in: Ériu 7, pp. 200–209.

1916

• "On the Antiquity of the Kingship of Tara", in: Ériu 8, pp. 101–107.

• "Notes on the Preverbal Particles and Infixed Elements", in: Ériu 8, pp. 108–113.

• "Mabinogion", in: Folk-Lore 27, pp. 31–68.

• "Příspěvky ke kritice českých překladů shakespearských", in: Časopis pro moderní filologii 5, 1916, pp. 119–130, 217–233, 317–331, 416–436.

Online (kramerius.lib.cas): 119, 217, 317, 416.

1917

Czech Folk Tales. Selected and translated by Dr. Josef Baudis, M.R.I.A., Lecturer in comparative philology at the Prague university; with 8 illustrations. London, George Allen & Unwin Ltd., 1917; XVI + 196 pp. + 8 ills. [8vo].

Contents: The twelve months (From B. Němcová) /1-15/. Víťazko (From B. Němcová) /16-38/. Boots, cloak, and ring (From B. M. Kulda) /39-51/. Silly Jura (From B. M. Kulda) /55-60/. Sleepy John (From B. M. Kulda) /61-67/. Three doves (From B. M. Kulda) /71-97/. The bear, the eagle, and the fish (From Elpl) /98-102/. Kojata (From V. Tille) /103-108/. Shepherd Hynek (From Kubín) /111-122/. The three roses (From Kubín) /123-126/. The enchanted princesses (From Kubín) /129-141/. The twin brothers (From Český lid, XIII p. 84) /142-150/. The Waternick (From Kubín) /151-156/. The man who met misery (From Kubín) /157-160/. Nine at a blow (From Český Lid, XIII, p. 130) /161-164/. A clever lass (From Kubín) /165-169/. The soldier and the devil (From Český lid, XIII p. 167) /170-175/. Old Nick and Kitty (From Kubín) /179-181/. The knight Bambus (From Kubín) /182-185/. Francis and Martin (From Český lid, XIII p. 213) /186-189/. Witches at the cross (From Kubín) /190/. The witch and the horseshoes (From Kubín) /191-192/. The haunted mill (From Kubín) /195-196/.

Online: archive.org.

• "Changes in Type in Indo-European", in: Proceedings of the Cambridge Philological Society CXVIII–CXX, pp. 8–14.

1918

• [Rec.] "E. Dobbs, Side-Lights on the Tain Age and other studies"; in: Folk-Lore 29, pp. 169–171.

1921

• "Nové úkoly srovnávacího jazykozpytu", in: Nové Atheneum 2, pp. 56–59.

• "Remarks on the Welsh Verb", in: Philologica I, pp. 116–149.

• [Rec.] "J. Vendryes, Le langage", in: Philologica I, pp. 239–243.

• [Rec.] "Max Förster, Englisch Keltisches", in: Philologica I, pp. 243–244.

• "Czech and Slovak", in: Eastern Europe 5/4 (London) 1921 [6 pp].

• "The foundations of Czech culture", in: Eastern Europe 6/2-3 (London) 1921.

1922

• "On the Character of the Celtic Languages", in: Revue celtique 39, 33–46; 40, pp. 104–126.

1923

• "On Tochmarc Emere", in: Ériu 9, 1921–1923, pp. 98–108.

• "Příspěvky keltistovy", in: Slovanský sborník věnovaný jeho magnificenci prof. Fr. Pastrnkovi k 70. narozeninám (1853–1923), Praha 1923, pp. 176–179.

• "The Re-Establishment of the Czech Literary Language", in: Transactions of the Celtic Congress, 1921, compiled by Rhys Phillips; Swansea 1923, pp. 154–160.

1924

Grammar of Early Welsh. Part I. Phonology. Philological Society. Philologica, vol. II, Supplement. Oxford University Press. London, Humphrey Milford M. A., 1924; [viii] + 178 pp.

The second part — morphology — left unpublished in manuscript.

Rev. by J. Glyn Davies, in: MLR 22, 1927, 356–7.

1925

Poznámky k vývoji indoevropské struktury gramatické. Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě III, číslo 31. (5.), 20 pp.

• "K otázce sloučení filosofických fakult", in: Přerod 3, pp. 70–73.

• W. A. Craigie, „Epochy v historii angličtiny“, (Z anglického rukopisu upravil J. Baudiš), Naše doba 32, 230–235, pp. 290–295.

1926

Řeč. (Úvod do obecného jazykozpytu). Spisy filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě, svazek VII, 169 pp.

• "Glossy k nauce o keltských pronominech osobních a k otázce novokeltského typu jazykového", in: MNHMA, Sborník vydaný na paměť čtyřicetiletého působení prof. J. Zubatého, pp. 215–228.

• "Synopsis of Irish Phonology", in: Philological Society's Transactions 1917–20, pp. 79–97.

• "Syllabus for Lectures on Slavonic Phonology", in: Philological Society's Transactions 1917–20, pp. 126–137.

1932

Struktura jazyků indoevropských. Práce Učené společnosti Šafaříkovy, Sv. 12. Bratislava 1932, 212 pp.

• "Notes on Early Welsh Sandhi", in: Revue celtique 49, pp. 339–381.

• "On the Uses of the Subjunctive Mood in Welsh", in: Revue celtique 49, pp. 382–405.

1933

• "On the Use of the Substantive Verb in Welsh", in: Revue celtique 50, pp. 30–47.

• "The particle E. W. yt, yd, y", in: Revue celtique 50, pp. 388–405.

  

Obituaries

Jan Vilikovský: Bratislava VII, 1933, pp. 309–312.

Jan Vilikovský: Ročenka university Komenského za studijní rok 1933—1934 (v Bratislavě 1934), pp. 34–39.

Bohuslav Havránek: Naše věda XIV, 1933, pp. 171–172.

Oldřich Hujer: Listy filologické LX, 1933, pp. 205–206.

Josef Janko: Časopis pro moderní filologii XIX, 1933, pp. 339–340.

Joseph Vendryes: Revue celtique 50, 1933, pp. 406–408.

L. C. Wharton & J. Jopson: Slavonic Review 34/XII, 1933, pp. 204–207.

 


 

Bibliografii sestavil Václav Machek, in: Josef Baudiš. Praha, Česká akademie věd a umění, 1948, str. 29.

 

Many articles can be fortunately downloaded for free from Sci-Hub! And other sci-friendly portals.

 

 

 

Last updated 2021–02–10

Contact

 

Josef Baudiš
(1883–1933)


Scéla

Kuno Meyer Bibliography

Julius Pokorny Bibliography