Roman Jakobson

Роман Осипович Якобсон

[ 1896—1982 ]

Bibliografie


[ Sestaveno především podle soupisu Stephena Rudyho ]


1915

  „(Two poems)“, in: Zaumnaja gniga, ed. A. Kručenych, ill. Ol'ga Rozanova. Moskva 1916 (though published in August 1915) (cf. Knižnaja letopis'. no. 19058, 11—18 Aug.).

Pseudonym: Aljagrov.

1916

  „N. N. Durnovo, N. N. Sokolov, D. N. Ušakov, Opyt dialektologičeskoj karty russkogo jazyka v Evrope“ (rev.), in: Etnografičeskoe obozrenie 109—110, 1916, pp. 102—107.

1918

  „...“, in: Tridcať dnej 1940, No. 9—10, p. 104.

Translation of Majakovskij´s poem „Ničego ne ponimajut“ into Old Church Slavic) — 1918.

1919

  „Футуризм“, in: Iskusstvo 7, (August 2), (Moskva) 1919. — Vide SW III, 49 (717—722).

Written in summer 1919 in Puškino on the river Kljaz'ma.

Français: „Futurisme“, in: 1973h, 25—30.

English: „Futurism“, in: Stephen Rudy, Jakobsonian Poetics of the Moscow and Prague Periods (Yale University Ph. D. Dissertation, 1978), Appendix 1.

Deutsch: „Futurismus“, in: 1988a, 41—49.

  „Futurizm, kak estetičeskaja i naučnaja sistema“, in: Žizn' iskusstva 226 (Aug. 27).

  „Zadači chudožestvennoj propagandy“, in: Iskusstvo 8 (Sept. 5).

Pseudonym: Aljagrov.

1920

  „Novoe iskusstvo na zapade. (Pis'mo iz Revelja)“, in: Chudožestvennaja žizn' 4/3, 1920, (March-April), pp. 18—20.

  „Prof. Šachmatov“, in: Čas 30, 31. VIII. 1920 (Praha), Nr. 68, p. 2.

  „V. Chlebnikov: Z poematu 'Sestry blýskavice'“, in: Den: Kulturní list 1, 27. XII. 1920 (Praha), Nr. 20. p. 19.

Podepsáno: R. A. — Czech translation by R. J. of the end of Chlebnikov's poem "Sestry molnii".

1921

  Новљйшая русская поезия. Nabrosok pervyj. Viktor Chlebnikov.   Tipografija «Политика», V Prage 1921, 8°, pp. 68. — Vide SW V, 17 (299—354).

Česky (frgm.): „Vivisekce jako nejbližší úkol vědy a umění“, in: Kmen 4, 1920/21, pp. 545—546.

Slovensky (frgm.): „Problémy poetiky“, in: Teória literatúry — Výbor z "Formálnej metódy", ed. & tr. Mikuláš Bakoš.   F. Urbánek, Trnava 1941, pp. 63—73. — Vide 1971.

Français (frgm.): „La nouvelle poésie russe“, in: Poétique 2/7, 1971, pp. 285—296; repr. in: 1973h, 11-24; repr. in 1977g, 11—29.

Deutsch-russisch: „Die neueste russische Poesie. Erster Entwurf. Viktor Chlebnikov“, in: Texte der russischen Formalisten 2, ed. W.-D. Stempel.   Fink, München 1972, pp. 18—135.

English: „Modern Russian Poetry: Velimir Khlebnikov“, in: Major Soviet Writers: Essays in Criticism, ed. E. J. Brown, Oxford Univ. Press, New York 1973, pp. 58—82.

  „O realismu v umění“ (Jakobsonův vlastní překlad z ruského originálu), in: Červen IV, 1922, pp. 300—304.

Стать написана по-русски в Праге в 1921 г.

По-русски: „О художественном реализме“, — SW III, 50 (723—731).

По-русски: „...“, in: Readings in Russian Poetics, ed. L. Matejka. Michigan Slavic Materials 2. Ann Arbor 1962, pp. 29—36.

Français: „Du réalisme artistique“, in: Théorie de la littérature: Textes des formalistes russes, ed. Tzvetan Todorov, Éditions du Seuil, Paris 1965, pp. 98—108. — Repr.: „Du réalisme en art“, in: 1973h, 31—39.

Česky: „O realismu v umění“, in: Poetika, rytmus, verš. Bachtin — Ejchenbaum — Jakobson — Propp — Tomaševskij — Tyňanov — Vinogradov — Vinokur, ed. Jurij Lotman (Vyšlo u příležitosti VI. mezinárodního sjezdu slavistů). Edice Disk, svazek 6.   Svět sovětů, Praha 1968, pp. 46—54.

Česky: „O realismu v umění“ (tr. Miroslav Červinka), in: 1969, pp. 141—149.

Deutsch: „Über den Realismus in der Kunst“, in: Texte der russischen Formalisten 1, ed. J. Striedter, 372—391. München: Fink, 1969; repr. in: Russischer Formalismus: Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und Prosa, ed. J. Striedter.   Fink, Münich 1971, pp. 374—391. — Repr. in: Alternative 65 (1969), 75—81; repr. in: 1979e, 129—139.

English: „On Realism in Art“, in: Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views, ed. L. Matejka & K. Pomorska. MIT Press, Cambridge (Mass.) 1971, pp. 38—46; 2nd ed., Michigan Slavic Publications, Ann Arbor 1978.

Italiano: „Il realismo nell'arte“, in: 1985n, 8—17.

  „Vliv revoluce na ruský jazyk (Poznámky ke knize André Mazona, Lexique de la guerre et de la révolution en Russie)“, in: Nové Atheneum 2, 1920—1921, pp. 110—114, 200—212, 250—255, 310—318.

Též samostatně: Vliv revoluce na ruský jazyk. Praha 1921, pp. 32.

  „Dada“, in: Vestnik teatra 82, 1921, (Feb. 8), pp. 3sq.

English: „Dada“, in: Stephen Rudy, Jakobsonian Poetics of the Moscow and Prague Periods (Yale University Ph. D. Dissertation, 1978), Appendix 2.

  „Prof. V. N. Ščepkin“, in: Čas, Nr. 45, 1921 (Praha), p. 4.

1922

  & Petr Bogatyrev: „Slavjanskaja filologija v Rossii za gody 1914—1921“, in: Slavia 1, 1922—23, pp. 171—184, 457—469, 626—636. — Vide 1923.

  „Brjusovskaja stichologija i nauka o stiche“, in: Naučnye izvestija (Akademičeskogo centra Narkomprosa RSFSR), Sbornik 2-oj: filosofija, literatura, iskusstvo, Gosudarstvennoe izdatel´stvo, Moskva 1922, pp. 222—240.

  „(Stichi)“ (1914), in: A. Kručenych, G. Petnikov, V. Chlebnikov, Zaumniki, EUY, Moskva 1922, p. 16.

Pseudonym: Aljagrov.

1923

  О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. Сборники по теории поетического языка. Выпуск V. ОПОЯЗ-МЛК, Государственное издательство, Отто Эльснер, Берлин/Москва (Berlin/Moskva) 1923, 8°, pp. 120. — Vide SW V, 1 (3—121), with the addition of the Eng. tr. of the afterword to the Czech edition (1926b).

Repr. ed. T. Winner. Brown University Slavic Reprints 6. Brown University Press, Providence (R. I.) 1969, pp. 125.

Česky: Základy českého verše. Odeon, Praha 1926, pp. 142. — V. 1926.

Deutsch: Über den tschechischen Vers. Unter besonderer Berücksichtigung des russischen Verses. Postilla Bohemica 8—10. K-Presse, Bremen 1974, pp. 204. (Translation based on a collation of the Russian and Czech editions.)

  & Petr Bogatyrev: Славянская филология в России за годы войны и революции.   ОПОЯЗ (Tipog. Kymmer i Ko.), Berlin 1923, 8°, pp. 63. — V. 1922.

Slavonic Philology in Russia During the Revolution Years. — Editio melior.

  „Zametka o drevne-bolgarskom stichosloženii“, in: Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Rossijskoj Akademii Nauk 1919g, 24, No. 2, 1023, pp. 351—358.

The article is dated 1917.

  „Několik zpráv o práci v oboru slovanské filologie na dnešní Ukrajině“, in: Slavia 1, 1922, č. 4, pp. 634—636.

  & Petr Bogatyrev: II: „O narodnom russkom teatre“, IV: „Programma po sobiraniju svedenij o narodnom teatre“, in: Петр Богатырев, Češskij kukoľnyj i russkij narodnyj teatr, Сборники по теории поетического языка. Выпуск VI.   ОПОЯЗ-МЛК, Государственное издательство, Берлин/ (Berlin-Petrograd) 1923, pp. 19—28, 91—121.

1924

  „Staročešskie stichotvorenija, složennye odnorifmennymi četverostišijami (8 a. 4)“, in: Slavia 3, 1924, pp. 272—315. — SW VI, 26 (538—583).

1925

  „O Králově České prosodii“, in: Kritika 2, 1925, č. 3, pp. 110—114.

  „Konec básnického umprumáctví a živnostnictví“, in: Pásmo: Revue internationale moderne 1, 1925 (Brno), Nr. 13—14 (květen), p. 1—2.

Repr. in: 1997, pp. 81—86.

Français: „Le langage de communication et le langage poétique“, in: Change 10, 1972, p. 102.

Deutsch: „Schluß mit der dichterischen Kleinkrämerei“, in: 1988a, pp. 196—203.

  „Stanislav Neumann: Vesennie ritmy“, in: Nové Rusko 1, Nr. 5-6, 1925 (Praha), p. 164.

Tr. from Czech by R. J.

  „Ein neuer Beitrag zur slavischen Verslehre: E. Sievers' Die altslawischen Verstexte von Kiew und Freising“, in: Prager Presse, 5. VII. 1925 (Praha), pp. 7—8.

1926

  Základy českého verše, Edice Odeon, sv. 9. Obálka a titulní list podle návrhu Karla Teigeho. Odeon (typ. A. Novotný), Praha 1926 (duben), pp. 140 + (4). — V. 1923.

Obsah (141—142):

Předmluva, 5—16

I. Úvodní poznámky, 17—18

Hlava první. Základní problémy prosodie

II. Dnešní stav české nauky o verši, 19—21

III. Jazyk a verš, 22—25

IV. Dosavadní prosodické doktriny, 25—28

V. Přízvuk a kvantita pod fonologickým zorným úhlem, 28—32

VI. Mezislovný předěl a jeho funkce ve verši, 32—38

VII. Nařízené a faktické fraseování, 38—41

VIII. Srovnávací charakteristika fonologických a mimogramatických prvků, 41—45

IX. Stabilita fonologických prvků v emocionální řeči. Metody emfatického dloužení v češtině jako svědectví stability českých kvantitativních poměrů, 45—50

X. Několik systémů veršování s hlediska fonologického, 50—53

XI. Míra trvání rytmických jednotek, 53—55

Hlava druhá. Revise učení teoretiků přízvučného básnictví o českém přízvuku a kvantitě

XII. Srovnávací charakteristika "Počátků" a Královy prosodie, 57—58

XIII. Slabost českého přízvuku, 58—59

XIV. Poměr mezi přízvukem a kvantitou jako fakty českého jazykového povědomí, 59—60

XV. Otázka vlivu přízvuku na kvantitu, 61—63

XVI. Stupeň stability přízvučných a dlouhých slabik, 64—65

XVII. Rým jako měřítko úlohy kvantity, přízvuku a mezislovného předělu, 65—75

XVIII. Přízvuk a emfase, 75—77

XIX. Posunutí vrcholu přízvuku v dvouslabičných slovech, 77

XX. Posunutí vrcholu přízvuku ve slovech trojslabičných, 78—80

XXI. Rozbor námitek proti údajům přístrojů o posunutí vrcholu přízvuku, 80—81

XXII. Rozbor námitek proti pozorováním o posunutí vrcholu přízvuku prováděným prostým uchem, 82—84

XXIII. Dva typy mimogramatických variací, 84—85

XXIV. Posunutí přízvuku s hlediska českého jazykového povědomí, 85—86

XXV. Alternace přízvuku, 86—87

XXVI. Přenos přízvuku s předložky na jméno, 87—91

XXVII. Posunutí vrcholu přízvuku jako stylistická variace, 91—96

XXVIII. Akustický obsah českého přízvuku a kvantity, 96—98

XXIX. Posunutí přízvuku ve verši. Kompromisy mezi přízvukem a kvantitou jako základními prvky veršování, 98—101

XXX. Poměr mezi dlouhými a krátkými slabikami, 102—105

XXXI. Percentuální poměr délek a krátkosti v češtině; kvantita dvojhlásek a zavřených slabik, 105—109

XXXII. Rytmický slovník, 110—111

XXXIII. Otázka přízvučného a kvantitativního rytmu jazykového, 111—112

Hlava třetí. V čem tkví příčiny vítězství přízvučného veršování?

XXXIV. Bezpředmětnost argumentace přízvučníků, 113—116

XXXV. Pokus stanoviti vztah mezi veršováním a fonologickým systémem, 116—119

XXXVI. Cizojazyčné vlivy na veršování, 119—120

Poznámky, 121—137

Seznam zkratek a jiné vysvětlivky, 139—140

  „F. Trávníček: Příspěvky k nauce o českém přízvuku, Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, No. 7. Brno, 1924“, in: Slavia 4, 1926, pp. 805—816.

Written in Czech, Prague, 1925.

English: „Contributions to the Study of Czech Accent“, SW I, 37 (614—625).

  „K diskusi o české prosodii“, in: Národní osvobození, 8. VIII. 1926 (Praha).

  „Nikolaj Durnovo“, in: Prager Presse, 4. XI. 1926 (Praha), pp. 3—4.

1927

  Фонетика одного северно-великорусского говора с намечающейся переходностью. (lit. Jarkovský), Praha 1927, 4°, pp. 82 + (3) (cyklostylováno). — Vide SW I, 36 (571—613).

Москва, август 1916 г. — Статя вышла в форме литографированной брошюры в Праге.

Written in 1916, mimeographed.

  Spor duše s tělem: O nebezpečném času smrti. Národní knihovna 4.   Ladislav Kuncíř, Praha 1927, pp. 111.

English: „Two Old Czech Poems on Death“, (with repr. reconstruction or the texts, done in collaboration with Stanislav Petíra), in: SW VI, 28 (589—658).

  „Vladimir Majakovskij“, in: Národní osvobození, 26. IV. 1927 (Praha).

1928

  „O hláskoslovném zákonu a teleologickém hláskosloví“, in: Časopis pro moderní filologii 14, 1928, březen, pp. 183—184.

Brief extract from a paper delivered in the Prague Linguistic Circle, January 13, 1927.

English: „The Concept of the Sound Law and the Teleological Criterion“, in: SW I, 2 (1—2).

Reprinted in: Approaches to English Historical Linguistics: An Anthology, ed. R. Lass; Holt, Rinehart and Winston, New York 1969, pp. 8—9.

  „Quelles sont les méthodes les mieux appropriées à un exposé complet et pratique de la phonologie d´une langue quelconque? Argumentation“, in: Premier Congrès International de Linguistes, Propositions, Librarie Richelle, Nijmegen (Nimègue) 1928, pp. 36—39.

S. Karcevskij and N. Trubetzkoy approved and countersigned the proposal. — Vide SW I, 3 (3—6).

Repr. in: Actes du Ier Congrès International de Linguistes du 10—15 avril, 1928, Leiden, 1930, pp. 33—36.

  „K odstraňování dlouhých souhlásek v češtině“, in: Slavia 7, 1928, pp. 25—32.

Written in Prague, 1927.

English (extract): „On the Elimination of Long Consonants in Czech“, in: SW I, 38 (626—628).

  & Jurij Tynjanov: „Problemy izučenija literatury i jazyka“, in: Novyj Lef, No. 12, 1928, (Dec.), pp. 35—37.

Written in Russian during Jurij Tynjanov´s visit to Prague in the winter of 1928.

По-русски: 1977c; v. SW V, 31 (564—566).

Français: „Les problèmes des études littéraires et linguistiques“, in: Théorie de la littérature: Textes des formalistes russes, ed. Tzvetan Todorov, Éditions du Seuil, Paris 1965, pp. 138—140; repr. in 1973h, 56—68.

English: „Problems of Literary and Linguistic Studies“, in: New Left Review 37, 1966, pp. 59—61.

English: „Problems in the Study of Literature and Language“, in: SW III, 2 (3—6).

English: „Problems of Literary and Linguistic Studies“ (tr. H. Eagle), in: Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views, ed. L. Matejka & K. Pomorska, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1971, pp. 79—81; repr. in: Poetics Today 2/1, 1980, pp. 29—31; in: 1985m, 25—27.

English: in: The Structuralists from Marx to Lévi-Strauss, ed. R. & F. De George; Doubleday-Anchor, New York 1972, pp. 81—83.

Česky: „Problémy zkoumání jazyka a literatury“ (tr. Maita Arnautová), in: Poetika, rytmus, verš, ed. Ju. M. Lotman, Svět Sovětů, Praha 1968, pp. 11—13.

Česky: „Problémy zkoumání literatury a jazyka“ (tr. Miroslav Červinka), in: 1969, pp. 17—19.

Deutsch-russisch: „Probleme der Literatur- und Sprachforschung“, in: Texte der russischen Formalisten 2, ed. W.-D. Stempel; Fink, München 1972, pp. 386—391. — Repr. Kursbuch 5, 1966, pp. 74—76; repr. Methodendiskussion 1, ed. J. Hauff et al., Athenaum, Frankfurt 1971, pp. 157—159. Repr. in: 1979e, 63—66.

  „Wandlungen in der Sprachwissenschaft: Vom 1. Internationalen Linguistenkongreß in Haag“, in: Prager Presse, 25. IV. 1928 (Praha).

Français (part.): „Mutations en linguistique: Sur le 1er Congrès International des Linguistes, de la Haye“, in: Change 10 (1972), pp. 185—187.

1929

  Nejstarší české písně duchovní. Vydal a poznámkami provází Roman Jakobson. Národní knihovna 6.   Ladislav Kuncíř, Praha 1929, pp. 48 + (4). — Vide SW VI, 17 (355—375). Cf. „Odpověď dr. Františku Tichému“, 1931.

Obsah:

Úvod, 7.

Hospodyne, pomyluj ny!, 13.

Svatý Václave, 29.

Slovo do světa stvořenie, 37.

O ilustracích, 41.

Bibliografické poznámky, 44.

  Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, in: TCLP 2, 1929, pp. 118. — Vide SW I, 4 (7—116).

Ecrit à Prague en 1927—1928.

  „Jan Baudouin de Courtenay“, in: Slavische Rundschau I, Nr. 10, 1929, pp. 809—812. — Vide SW II, 36 (389—393).

Repr. in: Portraits of Linguists 1, ed. T. A. Sebeok; Indiana Univ. Press, Bloomington (Ind.) 1966, pp. 533—537.

  & Petr Bogatyrev: „Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens“, in: Donum Natalicium Schrijnen, N. V. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen/Utrecht 1929, pp. 900—913. — Vide SW IV, 2 (1—15).

Geschrieben in Prag.

Repr. in: Strukturalismus in der Literaturwissenschaft, ed. H. Blumensath; Kiepenheuer & Witsch, Köln 1972, pp. 13—24.

Česky: „Folklór jako zvláštní forma tvorby“, in: P. Bogatyrev: Souvislosti tvorby, Odeon, Praha 1971, pp. 36—47.

По-русски: „Foľklor kak osobaja forma tvorčestva“, in: P. Bogatyrev: Voprosy teorii narodnogo iskusstva, Iskusstvo, Moskva 1971, pp. 369—383.

English: „Folklore as a Special Form of Creativity“, in: The Prague School: Selected Writings, 1929—1946, ed. P. Steiner; Univ. of Texas Press, Austin 1982, pp. 32—46.

  „Thèses présentées au Premier Congrès des philologues slaves“, in: TCLP 1, pp. 5—29.

Collectively with members of the Prague Linguistic Circle: N. M. Durnovo, Bohuslav Havránek, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Nikolaj S. Trubetzkoy, and Bohumil Trnka.

S. Rudy (p. 11): „The overall framework of the text was organized by Vilém Mathesius. Some sections were drafted by individual scholars, others — collectively; all were discussed and agreed upon collectively. Jakobson's attribution as to the details of the composition of the Theses were communicated in two letters of 1969 to Jean-Pierre Faye (see 1969k); unfortunately, misprints in that edition obscure the matter. For purposes of clarity, we list the parts of the theses by title with the correct attribution by Jakobson as established from his own annotated copy of Change 3 (1969) and the published correction (see 1970q)."

I. "Problèmes de méthode découlant de la conception de la langue comme système et importance de la dite conception pour les langues slaves" — R. J.

II. "Tâches à aborder par l'étude d'un système linguistique, du système slave en particulier": a) "Recherches relatives à l'aspect phonique de la langue" — R. J.; b) "Recherches sur le mot et le groupement des mots" — V. M.; c) "Théorie des procédés syntagmatiques" — V. M.

III. "Problèmes des recherches sur les langues de diverses fonctions": a) "Sur la fonctions de la langue" — R. J., "Sur la langue littéraire" — B. H., c) "Sur la langue poétique" — J. M. & R. J.

IV. "Les problèmes actuels du slave d'église" — N. D.

V. "Problèmes d'une transcription phonétique et phonologique dans les langues slaves" — coll.

VI. "Principes de la géographie linguistique, leur application et leur rapport à la géographie ethnographique en territoire slave" — coll. (?).

VII. "Problèmes slaves relatifs à un atlas linguistique, surtout lexical" — N. T.

VIII. "Problèmes de méthode de la lexicographie slave" — N. T.

IX. "Importance de la linguistique fonctionnelle pour la culture et la critique des langues slaves" — coll.

Česky: I. sjezd slovanských filologů v Praze 1929, sekce II, These k diskusi.

По-русски: „Tezisy Pražskogo lingvističeskogo kružka“, in: Pražskij lingvističeskij kružok: Sbornik statej, ed. N. A. Kondrašov; Izdatel'stvo Progress, Moskva 1967, pp. 17—41.

Deutsch: „Methodische Probleme, die aus der Konzeption der Sprache als System erwachsen, und die Wichtigkeit dieser Konzeption für die slawischen Sprachen“, in: Der modeme Strukturbegriff, ed. H. Naumann, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1973, pp. 16—45.

English: „Theses Presented to the First Congress of Slavic Philologists in Prague, 1929“, in: The Prague School: Selected Writings, 1929—1946, ed. P. Steiner, Univ. of Texas Press, Austin 1983, pp. 3—31.

  „Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik“, in: Slavische Rundschau 1, 1929, Nr. 8, pp. 629—646.

Repr. in: 1988, pp. 50—70.

  „Zur vergleichenden Forschung über die slavischen Zehnsilbler“, in: Slavistische Studien 5, Franz Spina zum sechzigsten Geburtstag, ed. F. Liewehr, Verlag Gebrüder Stiepel, Reichenberg (Čechoslovakei) 1929, pp. 7—20. — Vide SW IV, 4 (19—37).

  „Kus literární pavědy“, in: Plán 1, 1930, Nr. 10—11, pp. 593—597.

  „Nové práce o úloze církevněslovanských prvků v ruštině“, in: ČMF 15, 1929, p. 174.

  „Romantické všeslovanství — nová slavistika“, in: Čin 1, 31. X. 1929 (Praha), Nr. 1, pp. 10—12. — Vide SW II, 711—712 (part.).

  „Dem Gedächtnis Jan Wiktor Porzezińskis“, in: Prager Presse, 17. III. 1929 (Praha)

  „Mladenov, Stefan: Geschichte der bulgarischen Sprache“ (rev.), in: Slavische Rundschau 1, 1929, pp. 682—684.

1930

  „Масарик о языке“, in: Центральная Европа 3, 1930, pp. 270—276.

По-русски (revised): „Языковые проблемы в трудах Т. Г. Масарика“, in: SW II, 41 (468—476).

Česky: „Jazykové problémy v Masarykově díle“, in: Masaryk a řeč, Pražský linguistický kroužek, Praha 1931, pp. 29—47. — Přetištěno z Vůdce generací. Masarykův sborník, sv. V, 1931, pp. 396—414.

English (tr. of Cz. version): „Problems of Language in Masaryk's Writings“, in: T. G. Masaryk in Perspective: Comments and Criticism, ed. M. Čapek & K. Hrubý, SVU Press, New York 1981, pp. 63—82.

  „O překladu veršů“, in: Plán 2, 1930, pp. 9—11.

Repr. in: 1997, pp. 93—95.

English: „On the Translation of Verse“, in: SW V, 2 (131—134).

  & Friedrich Slotty: „Die Sprachwissenschaft auf dem ersten Slavistenkongreß in Prag vom 6.—13. Oktober 1929“, in: Indogermanisches Jahrbuch 14, 1930, pp. 384—391.

  „Von einer Generation, die ihre Dichter vergeudet hat“, in: Slavische Rundschau 2, 1930, pp. 481—495.

German abridged version of 1931f.

1931

  К характеристике евразийского языкового союза, Études phonologiques I. Izdanie Evrazijcev, (Imp. de Navarre), Paris 1931, 8°, pp. 58 + (1). — Vide SW I, 7 (144—201).

Статья написана в Праге летом 1930 г. и напечатана в Париже в 1931 г.

  „Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie“, in: TCLP 4, 1931, 164—183. — Vide SW I, 5 (117—136).

Vorgetragen 19. XII. 1930 in der Prager Phonologischen Konferenz.

  „Über die phonologischen Sprachbünde“, in: TCLP 4, 1931, 234—240. — Vide SW I, 6 (137—143).

Vorgetragen 20. XII. 1930 in der Prager Phonologischen Konferenz.

Français: „Les unions phonologiques de langues“, in: Le Monde Slave 1, 1931, pp. 388—395.

По-русски (revised): „О фонологических языковых союзах“, in: Евразия в свете языкознания, Izdanie Evrazijcev, Praha 1931, pp. 7—12.

English: „On the Theory of Phonological Associations among Languages“, in: A Reader in Historical and Comparative Linguistics, ed. A. R. Keiler; Holt, Rinehart and Winston, New York 1972, pp. 241—252.

Deutsch in: Beiträge zur genetischen und arealen Sprachklassifikation, ed. T. Büttner. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (im Druck).

Deutsch in: 1988, pp. 452—460.

  „Z fonologie spisovné slovenštiny“, in: Slovenská miscellanea: Sborník věnovaný Univ. Prof Dr. Albertu Pražákovi k třicátému výročí jeho literární činosti, ed. J. Jirásek & F. Tichý, Universum, Bratislava 1931, pp. 155—163.

English: „Phonemic Notes on Standard Slovak“, SW I, 9 (221—230).

  & Petr Bogatyrev: „К проблеме размежевания фольклористики и литературоведения“, in: Lud Słowiański II/2 B, (Kraków) 1931, pp. 230—233. — Vide SW IV, 3 (16—18).

Тезисы, формулированые Р. Якобсоном и П. Богатыревым (Прага, 1929).

Slovensky: „K problému rozhraničenia folkloristiky a literárnej vedy“, in: Teória literatúry — Výbor z "Formálnej metódy", ed. M. Bakoš.   F. Urbánek, Trnava 1941, pp. 104—106.

Česky: „K problému rozhraničení folkloristiky i literární vědy“, in: P. Bogatyrev: Souvislosti tvorby, Odeon, Praha 1971, pp. 58—59.

English: „On the Boundary between Studies of Folklore and Literature“, in: Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views, ed. L. Matejka & K. Pomorska, MIT. Press, Cambridge (Mass.) 1971, pp. 91—93.

  „O pokolenii, rastrativšem svoich poetov“, in: R. Jakobson & D. Svjatopol'-Mirskij: Smerť Vladimira Majakovskogo, Petropolis Verlag, Berlin 1975, pp. 7—45. — 2nd edn. Mouton, The Hague—Paris. — Vide SW V, 18 (355—381). (Cf. 1930.)

Français: „La génération qui a gaspillé ses poètes“, in: 1973h, pp. 73—101.

English: „On a Generation that Squandered Its Poets“, in: Major Soviet Writers: Essays in Criticism, ed. E. J. Brown, Oxford Univ. Press, New York/London 1973, pp. 7—32; repr. in: 1985m, pp. 111—132.

7. Ger. tr., „Von einer Generation, die ihre Dichter vergeudethat“, in 197ge, 158-191.

  „Памяти Вячеслава Вячеславовича Ганки“, in: Центральная Европа 4, 1931, No. 5, pp. 268—275. — Vide SW VI, 32 (696—703).

Separatum: Orbis, Praga 1931, pp. 7.

  „Prinzipien der historischen Phonologie“, in: TCLP 4, 1931, pp. 247—267. (Cf. 1949a.)

English: „Principles of Historical Phonology“, in: A Reader in Historical and Comparative Linguistics, ed. A. R. Keiler.   Holt, Rinehart and Winston, Ne York 1972, pp. 121—138.

  „O russkom perevodčike poemy Gavlíčka 'Kreščenie sv. Vladimira (iz perepiski M. P. Petrovskogo s. I. Kolaržem)“, in: Центральная Европа 4, 1931, pp. 327—337.

  „Projet de terminologie phonologique standarisée“, in: TCLP 4, 1931, pp. 309—323.

  „Tolstoj o Masaryke“, in: Центральная Европа 4, 1931, pp. 712—716. (Cf. 1933f.)

  „Tolstoj o Masarykovi: Z neuveřejněné pozůstalosti Tolstého“, in: Literární noviny 5, 18. X. 1931.

  „Tolstoj über Masaryk: Aus den Papieren des Arztes Dušan Makovický“, in: Prager Presse, 28. X. 1931, pp. 1—2.

  „Odpověď dr. Františku Tichému“, in: Slavia 10, 1931, pp. 396—400.

Reply to review of 1929.

  „Neue tschechoslovakische Arbeiten über die poetische Form (1929—1930)“, in: Slavische Rundschau 3, 1931, pp. 450—454.

  „Neue Arbeiten zur Vergangenheit Karpathorusslands“, in: Slavische Rundschau 3, 1931, pp. 512—515.

  „Pesma o vojevanju Igorovu“, in: Slavische Rundschau 3, 1931, pp. 617—618.

Rev. of I. Šajković's translation.

  „Der russische Frankreich-Mythus“, in: Slavische Rundschau 3, 1931, pp. 636—642. — Vide 1988, pp. 315—326.

Rev. of O. Savič and I. Ehrenburg, My i oni. Francija.

  „Vladislav Vančura: Markéta Lazarová“ (rev.), in: Literární noviny 9, 1931 (květen).

  „Der Genfer Linguistenkongreß“, in: Prager Presse, 13. IX. 1931.

  „Prof. Dr. Friedrich Slotty“, in: Prager Presse, 18. X. 1931.

1932

  „Fonéma“, „Fonologie“, in: Ottův slovník naučný nové doby — Dodatky, II/1, 1932, pp. 608, 611—612.

English: „Phoneme and Phonology“, SW I, 10 (231—233). — Repr. in: Approaches to English Historical Linguistics: An Anthology, ed. R. Lass.   Holt, Rinehart and Winston, New York 1969, pp. 6—7.

  „Zur Struktur des russischen Verbums“, in: Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata, Cercle Linguistique de Prague, Pragae 1932, pp. 74—84. — Vide SW II, 2 (3—15).

Geschrieben in Prag, 1931.

Repr. in: A Prague School Reader in Linguistics, ed. Josef Vachek; Indiana Univ. Press, Bloomington (Ind.) 1964, pp. 347—359.

Repr. in: Readings in Linguistics 2, ed. E. P. Hamp et al., University of Chicago Press, Chicago 1966, pp. 22—30.

Repr. in: 1974d, pp. 55—67.

English: „Structure of the Russian Verb“, in: 1984b, pp. 1—14.

По-русски: „O strukture russkogo glagola“, in: 1985o, pp. 210—221.

  „Musikwissenschaft und Linguistik“, in: Prager Presse, 7. XII. 1932. — Vide SW II, 51 (551—553).

Česky: „Hudební věda a lingvistika“, Opus Musicum 2/1, 1970, pp. 3—5.

Français: „Musicologie et linguistique“, in: Musique en jeu 5, 1971, pp. 57-59; repr. in 1973h, pp. 102—104.

English: „Musicology and Linguistics“, in: Sonus: A Journal of Investigations into Global Musical Possibilities 3, Nr. 2 (1983), pp. 12—15.

Repr. in: 1988a, pp. 281—285.

  „André Vaillant: Les Chants épiques des Slaves du sud. Extrait de la Revue des Cours et Conférences (15 janvier, 15 février et 15 mars 1932). (Paris, 1932), 46 p.“ (rev.), in: Byzantinoslavica IV, Nr. 1, 1932, pp. 194—202.

Статья написана в Брне.

Repub. under new title "Новый труд о югославянском епосе“, in: SW IV, 5 (38—50).

  Association Internationale pour les études phonologiques, Bulletin d´information, No. 1. pp. 6.

Repr. in: Časopis pro moderní filologii 19, 1932, pp. 59—64.

  „O jednom typu literárních historiků“, in: Jarní almanach Kmene: Jízdní řád literatury a poesie, Praha 1932, pp. 112—116.

Repr.: Estetika 4, 1968, pp. 160—161.

  „O dnešním brusičství českém“, in: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha 1932, pp. 85—122.

Též zvl. otisk z Výhledů, (vl. nákl.), (Brno 1932), 8°, pp. 85—122.

  „Neue Arbeiten über die südslavische dichterische Form“, in: Slavische Rundschau 4, 1932, pp. 275—279.

  „Arbeiten über die tschechische dichterische Form“, in: Slavische Rundschau 4, 1932, pp. 506—510.

  „Neue Arbeiten N. van Wijks über das Altkirchenslavische“, in: Prager Presse, 14. IV. 1932, p. 8.

  „Die Lautwissenschaften“, in: Prager Presse, 24. VII. 1932, p. 9.

  „Prof. Vilém Mathesius: Zu seinem 50. Geburtstag“, in: Prager Presse, 3. VIII. 1932, p. 6.

  „Die entschwindende Welt: Ein Film der sterbenden Folklore Prof. Dr. Úlehla als Filmregisseur“, in: Prager Presse, 11. IX. 1932.

Repr. in: 1988a, pp. 251—255.

  „Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W“, in: Tucet melodií z Osvobozeného divadla. Praha 1932.

1933

  „La Scuola Linguistica di Praga“, in: La Cultura XII, Nr. 3, 1933, pp. 633—641. — Vide SW II, 49 (539—546).

Scritto a Brno nel 1932 e tradotto da Bruno Migliorini. — Cf. „O předpokladech pražské linguistické školy“, 1934c.

  „Úpadek filmu?“, in: Listy pro umění a kritiku 1, 1933, pp. 45—49.

Written in Czech in Prague, 1932. The English translation by E. Sokol, revised by author, first appeared in 1976.

Repr.: 1969, pp. 150—156.

Français:: „Décadence du cinéma?“, in: Revue d´Esthétique 26, Nr. 2—3—4 (Avril—Déc. 1973), pp. 69—76; repr. in: 1973h, pp. 105—112.

English: „Is the Film in Decline?“ (tr. E. Sokol), in: Semiotics of Art: Prague School Contributions, ed. L. Matejka & I. Titunik, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1976, pp. 145—152; repr. in H. Eagle: Russian Formalist Film Theory, Michigan Slavic Publications, Ann Arbor (Mich.) 1981, pp. 161—166. — Vide SW III, 51 (732—739).

  „Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen“, in: Proceedings of the First International Congress of Phonetic Sciences, Amsterdam, July 3—8, 1932 (Archives Néerlandaises de Phonétique Experimentale VIII—IX, 1933), pp. 44—53. — Vide SW IV, 6 (51—60).

Vorgetragen am Ersten Internationalen Kongress der Phonetischen Wissenschaften (Amsterdam, 5. VII. 1932).

  „Bolgarskij pjatistopnyj jamb v sopostavlenii s russkim“, in: Sbornik v čest' na Prof L. Miletič, Izdanie na Makedonskija Naučen Institut, Sofia 1933, pp. 108—117. — Vide SW V, 3 (135—146).

  „Pravení o jinochu a o dívce — Staroruská povídka“, in: Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, ed. L. Vokrová, Klub moderních nakladatelů, Praha 1933, pp. 94—101.

  „Masaryk vu par Tolstoi“, in: Le Monde Slave 1, 1933, pp. 384—391.

Revised and expanded version of 1931k.

  „Aleksandr Matveevič Peškovskij (geb. 1878)“, in: Prager Presse, 11. IV. 1933.

  „Aus der deutschen Russistik“ (rec.: L. Wanstrat, A. Paschen), in: Prager Presse, 21, VII. 1933, p. 6.

  „Die Slavistik auf dem Linguistenkongreß in Rom“, in: Prager Presse, 12. X. 1933, p. 6f.

1934

  „Co je poesie?“, in: Volné směry 30, 1933—1934, pp. 229—239.

First delivered as a lecture in Czech in the Artist Society Mánes, Prague.

Repr. in: 1969, pp. 20—32.

English: „What Is Poetry?“ (tr. M. Heim), in: Semiotics of Art: Prague School Contributions, ed. L. Matejka & I. Titunik, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1976, pp. 164—175. — Repr. in: SW III, 52 (740—750).

Deutsch: „Was ist Poesie? (Ein Referat)“, in: 1970m, pp. 7—27.

Deutsch-tschechisch: „Was ist Poesie?“, in: Texte der russischen Formalisten 2, ed. by W.-D. Stempel, Fink, München 1972, pp. 392—417; repr. in: 1979e, pp. 67—82.

Français: „Qu'est-ce que la poésie?“, in: Poétique 2, No. 7, 1971, pp. 297—307; repr. in: 1973h, pp. 113—126; repr. in: 1977g, pp. 31—49.

Italiano: „Che cos'è la poesia?“, in: 1985n, pp. 42—55.

  „Verš staročeský“, in: Československá vlastivěda 3: Jazyk, ed. O. Hujer; Sfinx B. Janda, Praha 1934, pp. 429—459.

English: „Old Czech Verse“, in: SW VI, 23 (417—465).

  „O předpokladech pražské linguistické školy“, in: Index 6/1, 1934, pp. 6—9. — (Cf. 1933a.)

  „Slavische Sprachfragen in der Sovjetunion“, in: Slavische Rundschau 6, 1934, pp. 324—343.

  „Metrica Slava“, in: Enciclopedia Italiana 23, 1934, pp. 112—113. (Cf. 1936c.)

  „Perpetuum mobile kyvadla: Pokus o montáž“, in: Listy pro umění a kritiku 2, 1934, pp. 73—79.

  „M. P. Štokmar: Bibliografija rabot po stichosloženiju“ (rev.), in: Slavia 13, 1934, pp. 416—431.

1935

  „Les enclitiques slaves“, in: Atti del III Congresso internazionale dei linguisti, Roma, 1933, Tipografia Enrico Ariana, Firenze 1935, pp. 384—390. — Vide SW II, 3 (16—22).

Communication au Troisième Congrès International de Linguistes, Rome, 25. X. 1933.

  „Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak“, in: Slavische Rundschau 7, 1935, pp. 357—374.

Expanded German version of 1935n. — Vide SW V, 22 (416—432).

English: „Marginal Notes on the Prose of the Poet Pasternak“, in: Pasternak: Modern Judgments, ed. D. Davie & A. Livingstone, Macmillan and Co., London 1969, pp. 131—151. — 1972: 2nd edn. Nashville-London: Aurora.

3. Fr. tr., "Notes marginales sur la prose du poète Pasternak“, in: Poétique 2/7, 1971, 308—321; repr. in: 1973h, 127—144; repr. in: 1977g, 51—75.

Repr. in: 1979e, pp. 192—211.

  „Poznámky k dílu Erbenovu: I. O mythu; II. O verši“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 152—164, 218—229. — Vide (abbrev.) SW V, 26 (510—537).

Repr. (abbrev.) in: 1969, pp. 266—281.

  „K časovým otázkám nauky o českém verši: I. Staročeský verš a rukopisy; II. Český verš před tisíci lety“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 46—53.

English (part II): „Czech Verse of a Thousand Years Ago“, in: SW VI, 16 (347—354).

  „Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století“, in: Národopisný věstník českoslovanský 27-28, 1935, pp. 56—84.

English: „A Silesian-Polish cantilena inhonesta from the Beginning of the Fifteenth Century“, in: SW VI, 34 (738—772). (Cf. 1935v.)

  Review: „T. G. Masaryk, monografie Zdeňka Nejedlého“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 124—126.

  „Rub literární vědy“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 130—132.

  „České prvky v polské kultuře“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 132.

  „Obecná linguistika v SSSR“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 187—188.

  „Diskuse o metodologických problémech v práci Mukařovského 'Polákova Vznešenost přírody'“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, p. 192.

Français: „Formalisme Russe, Structuralisme Tchèque (Conférences du Cercle linguistique de Prague)“, in: Change 3, 1969, pp. 59—60.

  „Geopolitická linguistika?“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 252—253.

Sign.: Kžk = Kroužek.

  Association Internationale pour les études phonologiques, Information Bulletin, No. 2. Prague 1935, pp. 12.

  „Linguistika“, in: Ottův slovník naučný nové doby — Dodatky III/2, 1935, pp. 149—162.

  „Kontury Glejtu“, in: Boris Pasternak, Glejt. Závěrečný text a poznámky Roman Jakobson, obálka A. Pelc.   Vydal S. V. U. Mánes, Praha 1935, pp. 149—162. (Cf. 1935b.)

English: „The Contours of The Safe Conduct“, in: Semiotics of Art: Prague School Contributions, ed. L. Matejka & I. Titunik, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1976, pp. 188—196.

  „Česko-ruské styky v minulosti“ (rec.: A. Florovský, Češi a východní Slované), in: Lidové noviny, 26. V. 1935 (Brno).

Antonij Vasil'jevič Florovskij (1884—1968), Čechi i vostočnyje slavjane: očerki po istorii češsko-russkich otnošenij (X—XVIII vv.) (Práce Slovanského ústavu v Praze, sv. 13, 20), Slovanský ústav, Praha 1935—1947.

  „Gemeinsame Kultursprache“, in: Prager Presse, 6. VI. 1935, p. 2. — Vide 1935q.)

Repr. in: 1988a, pp. 71—76.

  „Společná řeč kultury: Poznámky k otázkám vzájemných styků sovětské a západní vědy“, in: Země Sovětů 4, 1935 (červenec), pp. 109—111.

  & P. Bogatyrev: „Aufzeichnungen über Tolstoj. Aus unveröffentlichen Papieren von Albert Škarvan“, in: Prager Presse, 17. XI. 1935, p. 5.

  & P. Bogatyrev: „Unbekanntes über und von Tolstoj. Ein Brief Masaryks an N. N. Strachov“, in: Prager Presse, 20. XI. 1935, p. 8.

  & P. Bogatyrev: „Tolstojs Wildheit und Sanftmut“, in: Prager Presse, 24. XI. 1935, p. 10.

  „Nikolaj Jakovlevič Marr“, in: Slavische Rundschau 7, 1935, pp. 135—136.

Sign.: Rn.

  „Zur Geschichte der tschechisch-polnischen Beziehungen“, in: Prager Rundschau 5, 1935, pp. 50—54.

Abridged German version of 1935e.

  & B. Havránek, V. Mathesius, J. Mukařovský & B. Trnka: „Úvodem“, in: Slovo a slovesnost 1, 1935, pp. 1—7.

English: „By Way of Introduction“, in: Recycling the Prague Linguistic Circle, ed. M. K. Johnson, Karoma, Ann Arbor (Mich.) 1978, pp. 32—46.

  „Formalistická škola a dnešní literární věda ruská". Vide 2005.

1936

  „Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der russischen Kasus“, in: TCLP 6, 1936, pp. 240—288. — Vide SW II, 4 (23—71).

Geschrieben in Brno, 1935.

Repr. in: Readings in Linguistics 2, ed. E. P. Hamp et al., Univ. of Chicago Press, Chicago, 1966, pp. 51—89.

Repr. in: 1974d, pp. 77—124.

English: „Contributions to the General Theory of Case: General Meanings of the Russian Cases“, in: 1984b, pp. 59—103.

По-русски: „K obščemu učeniju o padeže: Obščee značenie russkogo padeža“, in: 1985o, pp. 133—175.

  „Aktuelle Aufgaben der Bylinenforschung“ (rev.), in: Prager Presse, 26. IV. 1936, p. 10. — Vide SW IV, 7 (61—63).

Rev.: Rudolf Trautmann: Die Volksdichtung der Grossrussen, I: Das Heldenlied, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1935, 457 Seiten. — Julian Krzyżanowski: Byliny, Forschungsinstitut für Osteuropa (Instytut naukowo-badawczy Europy Wschodniej), Wilno 1934, 164 Seiten. — Ernst Lewy: Parallelismus in der finnisch-karelischen Volksdichtung, Folklore Fellows Communications XLIV, Helsingfors 1934, 232 Seiten.

  „Metrika“, in: Ottův slovník naučný nové doby — Dodatky IV/1, 1936, pp. 213—218.

Revised and expanded version of 1934e.

English: „Metrics“, SW V, 4 (147—159).

  „Na okraj lyrických básní Puškinových“, in: Vybrané spisy A. S. Puškina 1: Lyrika, ed. A. Bém & R. Jakobson; Melantrich, Praha 1936, pp. 259—267.

Repr.: Listy pro umění a kritiku 4, 16—17, 1936, pp. 389—392.

English: „Marginal Notes on Puškin's Lyric Poetry“, SW V, 14 (281—286).

English: in: 1975j, pp. 45—50.

  „O cestách k české poesii gotické“, in: Život 14, 1936, 57—63.

English: „On the Paths to Czech Gothic Poetry“, SW VI, 31 (691—695).

Italiano: „Come accostarsi alla poesia gotica ceca“, in: 1975k, pp. 147—153.

  „Úvahy o básnictví doby husitské“, in: Slovo a slovesnost 2, 1936, pp. 1—21.

English: „Remarks on the Poetry of the Hussite Era“, in: SW VI, 33 (704—737).

Repr. (kráceno): 1969, pp. 200—232.

Italiano: „Osservazioni sulla poesia dell´epocha hussita“, in: 1975k, pp. 155—200.

English (partial tr.): „Signum et signatum“, in: Semiotics of Art: Prague School Contributions, ed. L. Matejka & I. Titunik, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1976, pp. 176—187.

Deutsch (part.): „Dichtung und Gesellschaft“, in: 1979e, pp. 220—232.

  „Památce Agenora Artymoviče“, in: Slovo a slovesnost 2, 1936, pp. 63—64.

  „Bádání o českém verši“, in: Slovo a slovesnost 2, 1936, pp. 121—122.

  „Fakta mluví“, in: Slovo a slovesnost 2, 1936, pp. 133—135.

Sign. rd. = redakce.

  „Kodaňská přehlídka dnešního jazykozpytu“, in: Slovo a slovesnost 2, 1936, pp. 166—169.

  „Usměrněné názory na staročeskou kulturu“, in: Slovo a slovesnost 2, 1936, pp. 207—221.

Repr. in: 1969, pp. 159—178.

  „Um den russischen Wortschatz“, in: Slavische Rundschau 8, 1936, pp. 80—90.

Repr. in: 1988, pp. 327—334.

  „Mathesius, Vilém“, in: Ottův slovník naučný nové doby — Dodatky IV/1, 1936, p. 132.

  „Morféma“, in: Ottův slovník naučný nové doby — Dodatky IV/1, 1936, p. 341.

  „Neues zur Geschichte der altrussischen Literatur“ (rev.), in: Slavische Rundschau 8, 1936, pp. 255—262.

  „Památce G. I. Čelpanova“, in: Psychologie: Časopis pro teoretickou a užitou psychologii 2, nr. 2, 1936, pp. 41—43.

  „Ein Grundwerk zur tschechoslovakischen Sprachgeschichte“ (rec.: František Trávníček, Historická mluvnice československá), in: Prager Presse, 5. I. 1936, p. 10.

  „Der IV. Internationale Linguistenkongreß in Kopenhagen“, in: Prager Presse, 12. IX. 1936, p. 5.

  „Kolybel´nye“, in: Václav Kaprál, Uspávanky (partitury), Brno/Prague 1936.

Translation by R. J. from Czech into Russian.

1937

  „Спорный вопрос древнерусского правописания (дъжгь, дъжчь)“, in: Zbornik lingvističkich i filološkich rasprava A. Beliću, Mlada Srbija, Belgrade 1937, pp. 39—45. — Vide SW I, 12 (247—253).

Статья, написанная в Брне в 1936 году, вошла в Белићев Зборник (Београд, 1937).

  „Über die Beschaffenheit der prosodischen Gegensätze“, in: Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken, Klincksieck, Paris 1937, pp. 25—33. — Vide SW I, 13 (254—261).

Geschrieben in Brno, 1936.

  „Z zagadnień prozodji starogreckej“, in: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, Z zagadnień poetyki VI. Wilno 1937, pp. 73—88.

Written in Brno, April 1937.

English: „On Ancient Greek Prosody“, in: SW I, 14 (262—271).

  „Antoine Meillet zum Gedächtnis“, in: Slavische Rundschau 9, 1937, pp. 24—26. — Vide SW II, 44 (497—500).

  „Dopis Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a semantice švandy“, in: 10 let Osvobozeného divadla. Praha (19. IV. 1937). — Vide SW III, 54 (757—762).

Contribution about „fun“ to the collective volume dedicated to the tenth anniversary of «Liberated Theater».

Repr. in: 1969, pp. 299—304; 1997, pp. 87—92.

Deutsch: „Brief an Jiří Voskovec und Jan Werich über Noetik und Semantik von Jux“, in: Interscena 3, Nr. 1—2, 1969, pp. 23—25; repr. in: 1988, pp. 515—521.

Italiano: „Lettera a Jiří Voskovec e Jan Werich sulla noesi e sulla semantica della facezia“, in: 1985n, pp. 117—123.

  „Socha v symbolice Puškinově“, in: Slovo a slovesnost 3, 1937, pp. 2—24.

Repr. in: 1969, pp. 307—342.

English: „The Statue in Puškin's Poetic Mythology“, in: 1975j, pp. 1—45; repr. in: SW V, 13 (237—280).

Français: „La statue dans la symbolique de Pouchkine“, in: 1973h, pp. 152—189.

Italiano: „La statua nella simbologia di Puškin“, in: 1985n, pp. 75—116.

  „Na okraj Eugena Oněgina“, in: Vybrané spisy A. S. Puškina, 3, ed. A. Bém & R. Jakobson, Melantrich, Praha 1937, pp. 257—265.

English: „Marginal Notes on Eugene Onegin“, in: 1975j, pp. 51—57; repr. in: A. Pushkin, Eugene Onegin, tr. W. Arndt; Dutton, New York 1981 (2nd ed.), pp. xxxviii—xlvi; repr. in: SW V, 15 (287—293).

  „Glosy k Legendě o Sv. Prokopu“, in: XLIX ročenka Chudým dětem: Živý Vrchlický, Brno 1937, pp. 65—77. — Vide SW VI, 25 (528—537).

Též zvl. otisk, (vl. nákl.), Brno 1937, 8°, pp. 15.

  „Policejní konfidentka opěvovaná Puškinem a Mickiewiczem“, in: Lidové noviny, 3. I. 1937.

English (rev. & expand.): „The Police Accomplice Sung by Puškin and Mickiewicz“, in: 1975j, pp. 76—86.

  „Puškin v realistickém světle“, in: Program D 37 VI, (26. I. 1937), pp. 133—136.

English: „Puškin in a Realistic Light“, in: 1975j, pp. 63—67.

  „Nespoutaný Puškin“, in: Lidové noviny, 14. II. 1937, p. 3.

English: „Puškin Unrestrained“, in: 1975j, pp. 68—75.

  „Puškinovy básně v překladu Ilji Bárta“ (rev.), in: Slovo a slovesnost 3, 1937, pp. 122—124.

  „Základy středověku“, in: Slovo a slovesnost 3, 1937, pp. 187—189.

  „Staročeská píseň o bitvě u Varny 1444“, in: Slovo a slovesnost 3, 1937, pp. 189—190.

  „L'histoire du tchèque et du slovaque littéraires“, in: Le Monde Slave 4, 1937, pp. 353—366.

Repr. (partial): „Le Tchèque et le slovaque littéraires (à propos de B. Havránek)“, in: Change 3, 1969, pp. 100—105.

  „Jazyk ruský“, in: Pedagogická encyklopedie 1, 1937, pp. 555—556.

  „Die russische Totenklage“, in: Slavische Rundschau 9, 1937, pp. 247—249.

Rec.: E. Mahler, Die russische Totenklage.

  „Russische Klagen“, in: Slavische Rundschau 9, 1937, pp. 404—405.

Rec.: Russkie plači, ed. G. Vinogradov, Leningrad, 1937.

  „Nikolaj Konstantinovič Nikol'skij“, in: Lidové noviny, 24. III. 1937.

  „Věda a noviny v pojetí Mágrově“, in: Lidové noviny, 6. IV. 1937, p. 9.

  „Holger Pedersen sedmdesátníkem“, in: Lidové noviny, 7. IV. 1937.

  „Frank Wollmans Ideen zur slavischen Literaturgeschichte“, in: Prager Presse, 29. V. 1937.

  „Ljubomir Miletič zemřel“, in: Lidové noviny, 3. VI. 1937.

  „Olaf Broch — 70 Jahre“, in: Prager Presse, 4. IV. 1937, p. 6.

  „Neznámé Bulharsko“, in: Lidové noviny, 5. IX. 1937.

  „Rusko-český slovník“ (rec.), in: Lidové noviny, 12. IX. 1937.

  „Z nejstarších dějin polského a českého básnictví“, in: Lidové noviny, 9. X. 1937.

  „K dějinám cyrilometodějství“, in: Lidové noviny, 19. X. 1937.

  „Je země blízko pólu“, in: Lidové noviny, 7. XI. 1937.

Pseudonym: O. Jamal.

  „Přehlédnutá památka velkomoravská“, in: Lidové noviny, 23. XII. 1937.

  „Svatý Alexius v slovanských literaturách“, in: Lidové noviny, 24. XII. 1937.

  „Pravost Slova o pluku Igorově“, in: Lidové noviny, 10. XII. 1937.

1938

  „Die Arbeit der sogenannten «Prager Schule»“, in: Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague III, 1938, pp. 6—8. — Vide SW II, 50 (547—550).

Vortrag im Kopenhagener Linguistischer Zirkel am 12. September 1936.

Repr. in: 1974d, pp. 31—34.

Français: „Le travail de 'l'École de Prague'“, in: Change 3, 1969, pp. 93—97.

  „Die Reimwörter Čech-Lech“, in: Slavische Rundschau X, 1938, pp. 10—15. — Vide SW II, 57 (605—610).

  „K Puškinovým ohlasům lidové poesie“, in: Vybrané spisy A. S. Puškina 4: Povídky veršem a prózou. Ohlasy lidové poesie, ed. A. Bém & R. Jakobson, Melantrich, Praha 1938, pp. 248—254.

English: „On Puškin's Responses to Folk Poetry“, in: 1975j, pp. 58—62; repr. in: SW V, 16 (294—298).

  „K popisu Máchova verše“, in: Torso a tajemství Máchova díla. Sborník pojednání Pražského linguistického kroužku, ed. Jan Mukařovský.   Fr. Borový, Praha 1938, pp. 207—278.

English: „Toward a Description of Mácha's Verse“, in: SW V, 23 (433—485).

  „Z dějin staročeského zpěvného básnictví“, in: SaS 4, 1938, pp. 41—44. — Vide SW VI, 18 (376—380).

  „Význam ruské filologie pro bohemistiku“, in: SaS 4, 223—239. — Vide SW VI, 37 (792—814).

  With B. Havránek and F. Trávníček: Rev. of "F. Tichý: vývoj současného spisovného jazyka na Podkarpatské Rusi“, in: SaS 4, 1938, pp. 122—132.

  „Sur la théorie des affinités phonologiques des langues“, in: Actes du IV Congres International des Linguistes, Copenhague, 1936, Einar Munksgaard, Copenhagen 1938, pp. 48—58. — (Cf. rev. vers. 1949b.)

  „Není pravda, že. . . Odpověď na brožuru K. Bittnera Deutsche und Tschechen. Eine Erwiderung“, in: SaS 4, 1938, pp. 117—123.

  „O souhláskách“, in: Slovo a slovesnost 4, 1938, p. 192. — (Cz. abstract of 1939a.)

  „Franz Spina“, in: Slavische Rundschau 10, 1938, pp. 1—5.

  „Ruské výpravy do budoucna“, in: Lidové noviny, roč. 46, 1938, č. 1, příloha 1. I. 1938.

Repr. in: 1997, pp. 96—101.

  „Srdce československého trélistu“, in: Lidové noviny, 7. V. 1938.

  „Diskuse o spolupráci a kritice na levici (Rád odpovídám na dotaz Bloku...)“ (příspěvek k diskusi), in: Čtvrtletník skupiny Blok 3, 1938 (Brno), pp. 86—87.

Français (part.): „Discussion sur le travail en commun et la critique à gauche“, in: Change 10, 1972, pp. 94—98.

  „Podvržená milenka básníkova“, in: Lidové noviny, 13. III. 1938.

  „Nikolaj Trubeckoj zemřel“, in: Lidové noviny, 29. VI. 1938, p. 2.

  „Mezinárodní sjezd pro fonetiku“, in: Lidové noviny, 29. VII. 1938.

  „Professor František Trávníček 50 Jahre“, in: Prager Presse, 17. VIII. 1939, p. 8.

  „Vasilij Zlatovlasý, králevič české země“, in: Lidové noviny, 28. VIII. 1938.

  „Fr. Spina jako vědec“, in: Lidové noviny, 20. IX. 1938.

  „Ruský ohlas české lidové hry“, in: Lidové noviny, 15. X. 1938, p. 6.

  „K vydání staročeského Jiříkova vidění“, in: Listy filologické 65, 1938, pp. 47—57.

Pseudonym: Knud Jansen.

1939

  „Observations sur le classement phonologique des consonnes“, in: Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Ghent, 1938, ed. E. Blancquaert & W. Pée, Laboratory of Phonetics of the University, Ghent 1939, pp. 34—41. — Vide SW I, 15 (272—279). (Cf. 1938j.)

Communication présentée d´abord au Cercle Linguistique de Prague (v. le résumé dans Slovo a slovesnost IV (1938, p. 192), puis au Troisième Congrès International des Sciences Phonétiques, Gand 1938.

Repr. in: Phonological Theory. Evolution and Current Practice, ed. by V. Makkai; Holt, Rinehart and Winston, New York 1972, pp. 305—309.

Repr. in: 1973g, 123—130.

  „van Wijk, N., Phonologie, een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap (La Haaye, Martinus Nijhoff, 1939)“ (rec.), in: Acta Linguistica 1, 1939, pp. 123—129. — Vide (new title): „Un manuel de phonologie générale“, in: SW I, 17 (311—316).

Ecrit à Charlottenlund, Danemark, juin 1939.

  „Signe zéro“, in: Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally, Librairie de l'Université, Genève 1938, pp. 143—152. — Vide SW II, 18 (211—219).

Écrit à Brno en 1937.

Repr. in: Readings in Linguistics, 2, ed. E. P. Hamp et al., University of Chicago Press, Chicago 1966, pp. 109—115.

Deutsch: „Das Nullzeichen“, in: 1974f, pp. 44—53.

Italiano: „Segno zero“, in: Universali linguistica, ed. F. Ravazzoli, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 85—95.

English: „The Zero Sign“, in: 1984b, pp. 151—160.

По-русски: „Nulevoj znak“, in: 1985o, pp. 222—230.

  „Nikolaj Sergeevič Trubetzkoy (16. April 1890—25. Juni 1938)“, in: Acta Linguistica I, 1939, pp. 64—76. — Vide SW II, 45 (501—516).

Geschrieben in Charlottenlund (Dänemark), Juni 1939.

Repr. in: Portraits of Linguists 2, ed. T. A. Sebeok, Indiana University Press, Bloomington (Ind.) 1966, pp. 526—542.

Français: „Nikolaj Sergeevič Trubetzkoy (16 avril 1890-25 juin 1938)“, in: 1973g, pp. 296—311.

  „Собака Калин царь“, in: Slavia 17, 1939, pp. 82—98. — Vide SW IV, 8 (64—81).

Dedication: „Светлой памяти Всеволода Федоровича Миллера.“

Статья написана в начале марта 1939 года в Брне и опубликована того же года под псевдонимом O. Jansen (Oslo).

Pseudonym: Olaf Jansen.

Bylina about Il’ya and Kalin.

  „Český podíl na církevněslovanské kultuře“, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Od věrozvěstů k národnímu obrození, ed. Vilém Mathesius, Evropský Literární Klub, Praha 1939, pp. 9—20.

Pseudonym: Olaf Jansen.

Repr. (abbrev.) in: 1969, pp. 179—199.

English: „The Czech Part in Church Slavonic Culture“, in: SW VI, 7 (129—152).

  „Český vliv na staropolské písemnictví“, in: Co daly naše země..., Praha 1939, pp. 48—51.

Pseudonym: Olaf Jansen.

Repub. (new title): „Český vliv na středověkou literaturu polskou“, in: SW VI, 35 (773—781).

  „Le développement phonologique du langage enfantin et les cohérences correspondantes dans les langues du monde“, in: Vme Congr&egrae;s International des Linguistes, Bruxelles, 1939, Résumés des communications, Imprimerie Sainte Catherine, Brugges 1939, pp. 27—28. (Abstract of 1949c.)

  „Cesta svaté Doroty z Čech na Rus“, in: Lidové noviny, 5. II. 1939.

1940

  „Das Nullzeichen“, in: Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhagen V, 1938—1939, pp. 12—14. — Vide SW II, 19 (220—222).

Im Cercle Linguistique de Copenhague, Juni 1939, vorgetragen.

Repr. in: 1974d, pp. 132—134.

Repr. in: Semiotik, together with tr. of Fr. version (1939c). — forthcoming/??/.

  „(Letter to V. Chlebnikov (Feb. 1914) about new experiments in poetry"), in: Majakovskij — Materialy i issledovanija, Akademija Nauk SSSR, Moskva 1940, pp. 385—386.

Repr. in: N. Chardžiev & V. Trenin: Poetičeskaja kul'tura Majakovskogo, Iskusstvo, Moskva 1970, p. 37.

  (Translation of Majakovskij's poem "Ničego ne ponimajut" into Old Church Slavonic (1918)), in: Tridcať dnej 9—10, 1940, p. 104.

1941

  Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Almqvist & Wiksells, Uppsala 1941, pp. 83. (Preprinted from Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar, 1940—42. Uppsala Universitets Årsskrift, 1942: 9, pp. 1—83.) — Vide SW I, 19 (328—401).

Dedicatio: „Til min venn Alf."

Repr.: Suhrkamp, Frankfurt 1969. pp. 144.

English: Child Language, Aphasia, and Phonological Universals (tr A. Keiler). Mouton, The Hague—Paris 1968, pp. 101. .

Français: „Langage enfantin, aphasie et lois générales de la structure phonique“, in: 1969i, pp. 13—101.

Italiano: „Linguaggio infantile, afasie e leggi foniche generali“, in: 1971k, pp. 9—104.

  & John Lotz: Axiomatik eines Verssystems am mordwinischen Volkslied dargelegt. (Thesen zu einem Vortrag im Ungarischen Institut am ach ten April 1941.) Ungerska Institutet, Stockholm 1941, pp. 7.

English (revised): „Axioms of a Versification System — Exemplified by the Mordvinian Folksong“, in: Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis, Series B, Linguistica 1 (1941—1945), Stockholm 1952, pp. 5—13. — Repr. in: SW V, 5 (160—166).

Deutsch (tr. of revised Eng. tr.): „Axiomatik eines Verssystems am mordwinischen Volkslied dargelegt“, in: Literaturwissenschaft und Linguistik 3, ed. J. Ihwe. Athenäum, Frankfurt 1971, pp. 79—85.

  „Tatarische Nachklänge in der russischen Volksepik“, in: Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Årbok 1940, pp. 4—5.

  „Letter to E. Emsheimer about the etymology of Gilyak names for the Jew's-Harp“, in: E. Emsheimer: „Über das Vorkommen und die Anwendungsart der Maultrommel in Sibirien und Zentralasien“, in: Ethnos 5, 1941, Nr. 3—4, p. 119.

  „The City of Learning: The Flourishing Period of the Jewish Culture in Medieval Prague“, in: American Hebrew, Dec. 5, 1941.

1942

  Češství Komenského. (Proslov Romana Jakobsona při oslavě Comeniově v École libre des hautes études, New York, 5. prosince 1942.) New York 1942, pp. 8. — Vide SW VI, 40 (846—849).

English: „The Czech Comenius“, in: Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture, 1983, pp. 207—210.

  „Neizvestnye stichi Majakovskogo“, in: Novosel'e, No. 2, 1942, pp. 57—62.

  „The Paleosiberian Languages“, in: American Anthropologist 44, 1942, pp. 602—620.

  „Československo-skandinávské přátelství“, in: New-Yorské listy, Jan. 17, 1942.

  „Český předek Puškinův“, in: Obzor 2, 1942, Nr. 2 (Feb.), p. 9.

  „Oldřich Hujer“, in: New-Yorské listy, June 28, 1942.

  „O úkolech evropských vědců v Americe“, in: New-Yorské listy, Aug. 9, 1942.

  „Švédský příspěvek k dějinám staročeské kultury (Astrid Baecklund, Das Stockholmer Abecedarium)“ (rev.), in: New-Yorské listy, Oct. 7, 1942.

  „Fr. Boas, hrdina práce“, in: New-Yorské listy, Dec. 27, 1942.

1943

  Moudrost starých Čechů. Odvěké základy národního odboje. Nákladem Československého kulturního kroužku v New Yorku, New York 1943, pp. 239 + (1).

Podle dopisů Václavu Chaloupeckému (z let 1945—1948) pomýšlel R. J. na druhé opravené a bibliografickými odkazy doplněné vydání.

Excerpta in: Kvart 4, 1945—1946, pp. 239—241.

Excerpta in: New-Yorské listy 1, 1946—47, pp. 33—50.

Excerpta in: Host do domu 15, nr. 12, 1968, pp. 1—9.

Cf. Jan Lehár, "Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů. Nedokončená polemika o smysl českých dějin“, in: Česká literatura 43, 1995, str. 39—56.

  „Polish-Russian Cooperation in the Science of Language“, in: Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America I, 1943, pp. 970—974. — Vide SW II, 39 (451—455).

Summary of a paper read May 23, 1943 in the Polish Institute of Arts and Sciences in America.

  „Russian Books“, in: Rare Books (Published for the Friends and Clients of H. P. Kraus, New York) 2, Nr. 4, 1943, pp. 1—6.

  „Vědecký život Československé republiky“, in: New-Yorské listy, Oct. 28, 1943.

1944

  „Franz Boas' Approach to Language“, in: International Journal of American Linguistics, X, 1944, Nr. 4, pp. 188—195. — Vide SW II, 42 (447—488).

Written in Cornwall Bridge, Connecticut, summer 1943.

Repr. in: Portraits of Linguists, 2, ed. T. A. Sebeok, Indiana University Press, Bloomington (Ind.) 1966, pp. 127—139.

  „Saint Constantin et la langue syriaque“, in: AIPHOS 7, 1939—1944, pp. 181—186. — Vide SW VI, 8 (153—158).

  „Some Russian Echoes of Czech Hagiography: I. The Translation of St. Venceslav's Relics; II. The Hermit Ivan and John the Baptist; III. Adolf the Martyr“, in: AIPHOS 7, 1939—1944, pp. 155-180. — Vide SW VI, 39 (820—845).

  „Nécrologie: B. Baxa, J. Chlumský, O. Fischer, V. A. Francev, A. Fuchs, V. Groh, O. Hujer, E. A. Ljackij, B. Ljapunov, G. L. Lozinskij, B. Mendl, A. Novák, D. Orel, J. Páta, D. Rasovskij, F. I. Ščerbatskoj, J. Schránil, A. M. Seliščev, F. Siedlecki, N. S. Trubetzkoy, J. Uher, D. N. Ušakov, M. Weingart, N. van Wijk, G. Winter“, in: AIPHOS 7, 1939—1944, pp. 504, 509, 516—518, 520, 527, 530, 532—535, 537—541, 544—547.

  (Review of George L. Trager: Introduction to Russian). in: The Slavonic and East European Review 22, 1944, Nr. 60, pp. 120—133.

  „A Note on Aleut Speech Sounds“, & "A List of Works Relating to the Aleut Language“, in: Bulletin of the New York Public Library, August 1944.

Repr. in: A. Yarmolinsky: Aleutian Manuscript Collection, New York Public Library, New York 1944, pp. 9—12.

  „Slovo o polku Igoreve“, in: Novoseľe, No. 14—15, 1944, pp. 46—62.

Contents: 1. "Prozaičeskij perevod“, 46—59; 2. „Po povodu perevoda“, 59—62.

  „The Significant Features of Indo-European“ (lecture resume), in: American Association for the Advancement of Romance Philology, Bulletin No. 3 (May 1944), p. 1.

  „Sosir — der foter fun der moderner lingvistik“, in: YIVO Bleter 24, 1944, pp. 67—78.

  (Letter to E. Emsheimer about the Gilyak name for the Shaman Drum), in: E. Emsheimer: „Zur Ideologie der lappischen Zaubertrommel“, in: Ethnos 9, 1944, Nr. 3—4, p. 145.

1945

  „On Russian Fairy Tales“, in: Russian Fairy Tales, tr. N. Guterman (from the collections of A. Afanas'ev). Pantheon, New York 1945 (2nd ed. 1977), pp. 631—656. — Vide SW IV, 9 (82—100).

Commentary written in 1944.

Repr. in: Introduction to Structuralism, ed. M. Lane. Basic Books, London—New York 1970, pp. 184—201.

Deutsch "Russische Märchen“, in: 1974f, pp. 225—246.

Italiano: „Sulle fiabe russe“, in: 1975k, pp. 335—357.

  „The Beginnings of National Self-Determination in Europe“, in: The Review of Politics 7, 1945, pp. 29—42. — Vide SW VI, 6 (115—128).

Repr. in: Readings in the Sociology of Language, ed. J. A. Fishman. Mouton, The Hague—Paris 1968, pp. 585—596.

Italiano: „Gli inizi dell'autodeterminazione nazionale in Europa“, in: 1975k, pp. 113—127.

Deutsch: „Der Anfang der nationalen Selbstbestimmung in Europa“, in: 1988, pp. 461—480.

  „Two Words on Bywords“, in: The Russians Say It This Way, comp. and ed. by D. Gurvitch and A. Herenroth, New York 1945, pp. 5—6.

  „Foreword“, in: Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache, International University Press, New York 1945, pp. iii—iv.

  „Foreword“, in: Taschenwörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, International University Press, New York 1945, pp. vii—viii.

  (Letter to J. Hadamard about internal speech), in: J. Hadamard: The Psychology of Invention in the Mathematical Field, Princeton University Press, Princeton (N. J.) 1945, pp. 96—97.

Deutsch (Zitation): „Einstein und die Wissenschaft der Sprache“, in: E. Holenstein: Von der Hintergehbarkeit der Sprache. Suhrkamp, Frankfurt 1980, p. 161.

  „Stručná zpráva o mé badatelské práci během r. 1939—1945 (Kodaň — Oslo — Uppsala — New York)“, (dated: říjen 1945, send as attachment probably to Bohumil Havránek). — Vide 2001.

Na poli bohemistiky

Na poli ruského jazyka a literatury

Na poli srovnávací slovanské jazykovědy

Na poli jazyků orientálních

Na poli obecného jazykozpytu

Na poli bohemistiky

1946

  „Henri Grégoire: investigateur de l'épopée“, in: Byzantina Metabyzantina I, 1946, pp. 20—22. — Vide SW IV, 10 (101—105).

Écrit à New York.

Repr.: Flambeau 47, 1964, pp. 330—336.

  „Polish Scholarship and Pushkin“, in: ASEER 5, 1946, Nr. 12—13, pp. 88—92.

1947

  „A List of Works Relating to the Kamchadal Language and to the Language of Russianized Kamchadals“, in: Bulletin of the New York Public Library, November 1947.

Repr. in: A. Yarmolinsky: Kamchadal and Asiatic Eskimo Manuscript Collections: A Recent Accession, The New York Public Library, New York 1947, pp. 11—13.

1948

  „Russian Conjugation“, in: Word 4, 1948, pp. 155—167. — Vide SW II, 9 (119—129).

Written in Hunter, N. Y., fall 1948.

Repr. in: 1984b, pp. 15—26.

По-русски: „Russkoe sprjaženie“, in: 1985o, pp. 198—209.

  „Quelques remarques sur l'édition critique du Slovo, sur sa traduction en langues modernes et sur la reconstruction du texte primitif“, in: La Geste du Prince Igor’. Texte établi, traduit et commenté sous la direction d’Henri Grégoire, de Roman Jakobson et de Marc Szeftel, assisté de J. A Joffe (AIPHOS VIII), New York 1948, pp. 5—37. — Vide SW IV, 11 (106—132).

Écrit à New York en 1945—1946.

  „Édition critique du Slovo“, in: La Geste ..., 1948, pp. 38—78. — Vide SW IV, 11 (133—163).

Cette édition critique fut préparée au cours des années 1944—1947. Les corrections introduites sont dans l’édition italienne (1954f).

  „Altérations du texte et leurs corrections“, in: La Geste ..., 1948, pp. 81—96. — Vide SW IV, 11 (150—160).

  „Essai de reconstruction du Slovo dans sa langue originelle“, in: La Geste ..., 1948, pp. 150—178. — Vide SW IV, 11 (164—190, odd-numbered pages).

Rédigé au cours des années 1944—1946.

  „Traduction du Slovo en russe moderne“, in: La Geste ..., 1948, pp. 181—200. — Vide SW IV, 11 (164—191, even-numbered pages).

  „L'authenticité du Slovo“, in: La Geste ..., 1948, pp. 235—360, 363—380. — Vide SW IV, 11 (192—300).

  „Tasks and Aims of Comparative Slavic Literature (Abstract)“, in: Program of the Sixty-Third Annual Meeting, PMLA 63, 1948, Nr. 2 (Dec.), pp. 7—8.

  (Review of Trudy otdela drevnerusskoj literatury 5), in: ASEER 7, 1948, pp. 375—376.

  (Review of Zeitschrift für slavische Philologie 19), in: ASEER, 1948, p. 383.

  (Review of Slovo a slovesnost 10), in: ASEER, 1948, pp. 383—384.

  „Study of Armenian History Held Vital“, in: The Armenian Mirror Spectator 26, 1948, No. 9 (no. 845), Aug. 21, 1sq.

1949

  „Principes de phonologie historique“, in: N. S. Troubetzkoy: Principes de phonologie, tr. J. Cantineau. Paris 1949, pp. 315—336. (Revised version of 1931h.) — Vide SW I, 8 (202—220).

Présenté à la Réunion phonologique internationale à Prague, 20 décembre 1930; publié en allemand dans TCLP IV (1931); remanié pour les Appendices aux Principes de phonologie de N. S. Trubetzkoy, traduits par Jean Cantinaeu (Paris, 1949).

Deutsch: „Prinzipien der historischen Phonologie“, in: Sprachwandel: Reader zur diachronischen Sprachwissenschaft, ed. D. Cherubim, W. de Gruyter, Berlin—New York 1975, pp. 78—98.

English: „Principles of Historical Phonology“, in: Readings in Historical Phonology: Chapters in the Theory of Sound Change, ed. P. Baldi & R. N. Werth, Pennsylvania State University Press, University Park (Penn.) 1978, pp. 103—120.

По-русски: „Principy istoričeskoj fonologii“, in: 1985o, pp. 116—132.

  „Sur la théorie des affinités phonologiques entre les langues“, in: N. S. Troubetzskoy: Principes ..., 1949, pp. 351—365. (Rev. version of 1938h.) — Vide SW I, 11 (234—246).

Rapport au Quatrième Congrès International de Linguistes, Copenhague, août 1936, publié dans les Actes de ce Congrès (1938), remanié et inclu comme supplément dans la version française des Principes de Phonologie par N. S. Trubetzkoy (Paris, 1949).

Italiano: „Sulla teoria delle affinità fonologiche tra le lingue“, in: Linguistica generale, strutturalismo, linguistica storica, ed. T. Bolelli, Nistri-Lischi, Pisa 1971, pp. 23—37.

По-русски: „O teorii fonologičeskich sojuzov meždu jazykami“, in: 1985o, pp. 92—104.

  „Les lois phoniques du langage enfantin et leur place dans la phonologie générale“ (Supplément), in: N. S. Troubetzkoy: Principes ..., 1949, pp. 367—379. (Cf. 1939h.) — Vide SW I, 18 (317—327).

Communication préparée à Charlottenlund, Denmark, en été 1939, pour le Cinquième Congrès International des Linguistes convoqué à Bruxelles, septembre 1939.

English: „The Sound Laws of Child Language and Their Place in General Phonology“, in: 1971j, pp. 7—20; repr. in: Child Language: A Book of Readings, ed. A. Bar-Adon & W. F. Leopold, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N. J.) 1971, pp. 75—82.

Italiano: „Le leggi foniche del linguaggio infantile e il loro posto nella fonologia generale“, in: Linguistica generale, strutturalismo, linguistica storica, ed. T. Bolelli. Pisa: Nistri Lischi, Pisa 1971, pp. 38—50.

По-русски: „Zvukovye zakony detskogo jazyka i ich mesto v obščej fonologii“, in: Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Nauka, Moskva 1972, pp. 246—257; — repr. in: 1985o, pp. 105—115.

  „On the Identification of Phonemic Entities“, in: Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague V, (presented to Louis Hjelmslev), 1949, pp. 205—213. — Vide SW I, 22 (418—425).

Written in Hunter, N. Y., Summer 1949.

Repr. in: Phonological Theory: Evolution and Current Practice, ed. V. Makkai.   Holt, Rinehart and Winston, New York 1972, pp. 318—322.

  & John Lotz: „Notes on the French Phonemic Pattern“, in: Word 5, 1949, pp. 151—158. — Vide SW I, 23 (426—434).

Written by Roman Jakobson and John Lotz in Hunter, N. Y., 1949.

  Slavic Languages. Columbia University, Department of Slavic Languages. New York 1949, pp. 26.

2nd, rev., edn.: Slavic Languages: A Condensed Survey. Columbia University Press, New York 1955, pp. 36.

Ch. I. „Comparative Slavic Phonology“, — SW I, 21 (413—417).

Ch. II. „Comparative Slavic Grammar“, — SW II, 8 (115—118). (The last chapter of condensed survey, which was written in Hunter, N. Y., summer 1948.)

  „The Phonemic and Grammatical Aspects of Language in Their Interrelations“, in: Actes du Sixième Congrès International des Linguistes (Paris, Juillet, 1948), Klincksieck, Paris 194, pp. 5—18 + 601 (corrections). — Vide SW II, 7 (103—114).

Report to the Sixth International Congress of Linguists (Paris, July 1948).

Français: „L'aspect phonologique et l'aspect grammatical du langage dans leurs interrelations“, in: 1963m, pp. 161—175.

Italiano: „L'aspetto fonematico e l'aspetto grammaticale del linguaggio nelle loro relazioni reciproche“, in: 1966r, pp. 135—148.

Deutsch: „Das Ineinandergreifen des phonologischen und grammatischen Aspekts in der Sprache“, in: 1974d, pp. 140—153.

  & Marc Szeftel: „The Vseslav Epos“, in: Russian Epic Studies, ed. R. Jakobson & E. J. Simmons (Memoirs of the American Folklore Society XLII, 1947), American Folklore Society, Philadelphia 1949, pp. 13—86. — Vide SW IV, 12 (301—368).

Written in New York, 1946—1948.

  Notes on General Linguistics: Its Present State and Crucial Problems (mimeographed). Rockefeller Foundation, New York 1949, pp. 48.

  „Notes autobiographiques de N. S. Troubetzkoy“, in: N. S. Troubetzkoy: Principes de phonologie, tr. J. Cantineau, Paris 1949, pp. xv—xxix.

Deutsch: „Autobiographische Notizen von N. S. Trubetzkoy“, in: N. S. Trubetzkoy: Grundzüge der Phonologie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1958, pp. 273—288. — 2nd edn.: 1962. — 6th edn.: 1977.

English: „Autobiographical Notes on N. S. Trubetzkoy“, in: N. S. Trubetzkoy: Principles of Phonology, University of California Press, Berkeley—Los Angeles 1969, pp. 309—323.

Italiano: „Notizie autobiografiche de N. S. Trubeckoj“, in: N. S. Trubetzkoy: Fondamenti di fonologia, Einaudi, Torino 1971, pp. xvii—xxxvii.

  „The Structure of Gilyak and Marrism“, New York 1949, pp. 5 + 2.

Mimeographed Program of the paper delivered on Sept. 8, 1949, at the 29th International Congress of Americanists.

  „Preface“, in: Uriel Weinreich: College Yiddish, an introduction to the Yiddish language and to Jewish life and culture, Yiddish Scientific Institute, New York 1949, pp. 7—8.

Yivo Institute for Jewish Research, New York 1984 (5th rev. ed.).

  „A Handbook of Slavic Studies, edited by L. I. Strakhovsky“ (review), in: Saturday Review of Literature 32, 1949, Nr. 24 (June 11), pp. 18sq.

  (Letter to Gladys A. Reichard about language and synesthesia), in: Word 5, 1949, pp. 226, 230-231.

1950

  „O stichotvornych reliktach rannego srednevekov'ja v češskoj literaturnoj tradicii“, in: Slavistična Revija 3, (presented to F. Ramovš) 1950, pp. 267—273. — Vide SW VI, 19 (381—388).

  „Slavic Mythology“, in: Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend II, Funk and Wagnalls, New York 1950, pp. 1025—1028. — Vide „Slavic Gods and Demons“, SW VII, 1 (3—11).

  „Les catégories verbales“, in: Cahiers Ferdinand de Saussure 9, 1950, p. 6. (Early draft of 1957c.)

Deutsch: „Versuch einer Klassifizierung von Verbkategorien“, sec. 2 of „Verschieber, Verbkategorien und das russische Verb“, in: 1974d, 39—41.

  „Letter on connections between the Czech and Russian poetic avant-garde“, in: A. M. Ripellino, Storia della poesia ceca contemporanea, Edizioni d'Argo, Roma 1950, p. 26 (Edizioni e/o, Rome 19812, p. 44).

Français: „Lettre à Angelo Maria Ripellino“, Change 3, 1969, p. 92.

1951

  „On the Correct Presentation of Phonemic Problems“, in: Symposium V, 1951 (Dept. of Romance Languages, Syracuse Univ., N. Y.), Nr. 2 (November), pp. 328—335. — Vide "For the Correct Presentation of Phonemic Problems“, in: SW I, 24 (435—442).

Written in Cambridge, Mass., 1951.

  „M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Issues 1—3“ (review), in: Word 7, 1951, pp. 187—191.

Republished, incorporating 1952d, 1955b, 1959f, under new title, "While Reading Vasmer's Dictionary“, in: SW II, 59 (620—649).

  & Gojko Ružičić: „The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos“, in: AIPHOS X (Mélanges Henri Grégoire 2), Brussels 1951, pp. 343—355. — Vide SW IV, 13 (369—379).

Written in Hunter, New York, summer 1949.

  „Preface“, in: Karl Heinrich Menges: The Oriental Elements in the Vocabulary of the Oldest Russian Epos, the Igor' Tale, New York 1951, pp. V—VI. — Vide (new title) "The Oriental Elements in the Vocabulary of the Oldest Russian Epos“, in: SW IV, 15 (411—413).

Written in Milton, N.Y., summer 1951.

Repr. in: Supplement to Word VII, December 1951, pp. v—vi.

По-русски: „Predislovie“, in: K. G. Menges: Vostočnye elementy v «Slove o polku Igoreve», Nauka, Leningrad ...., pp. 13—15.

  „Foreword“, in: W. E. Harkins: The Russian Folk Epos in Czech Literature, King's Crown Press, New York 1951, pp. v—vi.

1952

  „On Slavic Diphthongs Ending in a Liquid“, in: Slavic Word 1, 1952, pp. 2—6 (= Word 8, 1952, Nr. 4, December, pp. 306—310). — Vide SW I, 25 (443—448).

  „Langues paléosibériennes“, in: Les Langues du Monde, ed. A. Meillet & M. Cohen, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1952, pp. 276—278, 403—431.

Excerpta (new title), "Texte guilyak“, in: SW II, 6 (98—102). (Supplément à l´étude "Langues paléosibériennes" écrite à Lidingö, Suède, été 1940.)

  „Vestiges of the Earliest Russian Vernacular“, in: Slavic Word 1, 1952, pp. 46—51 (= Word 8, Nr. 4, pp. 350—355).

Repub., incorporating 1953e, in: SW II, 58 (611—619).

  „New Slavic Etymological Dictionaries“, in: Slavic Word 1, 1952, pp. 83—90 (= Word 8, Nr. 4, pp. 387—394).

Repub., incorporating items 1951b, 1955b, 1959f, under new title, "While Reading Vasmer's Dictionary“, in: SW II, 59 (620—649).

  „The Puzzles of the Igor' Tale on the 150th Anniversary of its First Edition“, in: Speculum 27, January 1952, pp. 43—66. — Vide SW IV, 14 (380—410).

Dedicated to the memory of Samuel Hazzard Cross.

Written in 1950—1951, Cambridge, Mass., and Hunter, New York.

  „Studies in Comparative Slavic Metrics“, in: Oxford Slavonic Papers III, 1952, pp. 21—66.

This paper is based on an Ilchester lecture delivered in the University of Oxford on 10 May 1950.

Repub. under new title, "Slavic Epic Verse: Studies in Comparative Metrics“, in: SW IV, 16 (414—463).

  „The Archetype of the First Edition of the Igor' Tale“, in: Harvard Library Bulletin 6, 1952, Nr. 1, pp. 5—15. — Vide SW IV, 17 (464—473).

With an Appendix by William A. Jackson.

  & C. G. M. Fant & Morris Halle: Preliminaries to Speech Analysis. (Acoustics Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Technical Report 13, January.) pp. 8 + 53. — Reprintings with additions and corrections, May 1952, 1955, 1961. — 1963: revised edition, including 1962b, M. I. T. Press, Cambridge 1963. pp. 64.

Repub. as appendix in: SW VIII.

По-русски (tr. of 1st edn.): „Vvedenie v analiz reči“, in: Novoe v lingvistike 2, Izdatel'stvo Inostrannoj literatury, Moskva 1961, pp. 173—230.

  „The Elementary Quanta of Language“, in: The Journal of the Acoustical Society of America 24, 1952, pp. 581.

1953

  „(The Yiddish Sound Pattern and Its Slavic Environment)“, in: Yidishe Shprakh XIII (in honor of Judah Joffe), 1953, pp. 70—83.

Written 1943, New York.

По-русски: „Звуковые особенности, связывающие идиш с его славянским окружением“, in: SW I, 20 (402—412). (Original Russian version published for the first time.)

Repr. in: Judah A. Joffe Book, Yivo Institute, New York 1958, pp. 207—220.

  & E. Colin Cherry & Morris Halle: „Toward the Logical Description of Languages in Their Phonemic Aspect“, in: Language 29, 1953, pp. 34—46. — Vide SW I, 26 (449—463).

Written jointly in Cambridge, Mass., 1952.

По-русски: „K voprosu o logičeskom opisanii jazykov v ich fonologičeskom aspekte“, in: Novoe v lingvistike 2, Izdateľstvo Inostrannoj literatury, Moskva 1962, pp. 279—298.

Česky: „K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu“, in: Theorie informace a jazykověda, ed. L. Doležel, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha 1963, pp. 100—113.

Repr. in: Phonological Theory: Evolution and Current Practice, ed. V. Makkai; Holt, Rinehart and Winston, New York 1972, pp. 323—332.

  (Statements:) I. „Lexicon meaning and grammatical meaning“, pp. 279—280; II. "The cultural equivalent of the phoneme“, pp. 284—286; III. „Linguistic change“, pp. 292—293; IV. „Pattern in linguistics“, pp. 310—314, in: An Appraisal of Anthropology Today, ed. S. Tax et al. University of Chicago Press, Chicago 1953.

Statements made at the International Symposium on Anthropology (New York, June 1952).

Repr.: IV. "Pattern in Linguistics (Contribution to Debates with Anthropologists)“, in: SW II, 20 (223—228).

  „From the Point of View of Linguistics“, in: Results of the Conference of Anthropologists and Linguistics (Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics, Memoir 8, 1953), Chapter 2, pp. 11—21.

Concluding report at the Conference of Anthropologists and Linguists, Indiana University, July 21—30, 1952.

Repub. under new title, "Results of a Joint Conference of Anthropologists and Linguists“, in: SW II, 52 (554—567).

Français: „Le langage commun des linguistes et des anthropologues: Résultats d´une conférence interdisciplinaire“, in: 1963m, pp. 25—42.

Italiano: „Antropologi e linguisti: bilancio di un convegno“, in: 1966r, pp. 5—21.

  „A. V. Arcixovskij and M. N. Tixomirov, Novgorodskie gramoty na bereste (1953)“ (review), in: Slavic Word 2, 1953, pp. 83—85 (= Word 9, 1953, pp. 407—409).

Repub., incorporating 1952c, under new title, "Vestiges of the Earliest Russian Vernacular“, in: SW II, 58 (611—619).

  „The Kernel of Comparative Slavic Literature“, in: Harvard Slavic Studies 1, 1953, pp. 1—71. — Vide SW VI, 1 (1—64).

Italiano: „Il nucleo della letteratura slava comparata“, in: 1975k, pp. 7—79.

  „B. O. Unbegaun and J. C. G. Simmons, A Bibliographical Guide to the Russian Language (1953)“ (review), in: Slavic Word 2, 1953, pp. 76—83 (= Word 9, 1953, 400—407).

  (Letter about the original character of Charles University), in: Kultura 74, 1953, Nr. 12, pp. 156—157.

  „Foreword“, in: Milada Součková: A Literature in Crisis: Czech Literature 1938—1950, New York 1953, pp. v—ix.

1954

  „Tetrad' knjazja Belosel'skogo“, in: A. Solov'ev & R. Jakobson: Slovo o polku Igoreve v perevodach konca vosemnadcatogo veka (Studies in Russian Epic Tradition 1), E. J. Brill, Leiden 1954, pp. 31—52. — Vide SW IV, 18 (474—493).

  „Comparative Slavic Studies“, in: The Review of Politics 16, 1954, pp. 67—90.

Repub. with new title: „Slavism as a Topic of Comparative Studies“, in: SW VI, 2 (65—85).

Italiano: „Gli studi slavi comparativi“, in: 1975k, pp. 81—105.

  „St. Constantine's Prologue to the Gospels“, in: St. Vladimir's Seminary Quarterly, Summer 1954, pp. 19—23.

Revised and expanded version pub. in: SW VI, 10 (191—206). (See also 1963k.)

  „Minor Native Sources for the Early History of the Slavic Church“, in: Harvard Slavic Studies 2, 1954, pp. 39—74. — Vide SW VI, 9 (159—190).

  „Preface“, in: Serbocroatian Heroic Songs, collected by Milman Parry, ed. and trans. Albert B. Lord, 1, Harvard University Press — Serbian Academy of Sciences, Cambridge—Belgrade 1954, pp. xi—xii.

  „Testo critico annotato“, in: Cantare della Gesta di Igor, intro. & trans. R. Poggioli; Einaudi, Torino 1954, pp. 87—208.

Contains reconstruction of the text, pp. 87—197 (even-numbered pages) and „Note del redattore dell'edizione critica“, pp. 201—208. — Vide 1948c.

1955

  „Aphasia as a Linguistic Problem“, in: On Expressive Language, ed. H. Werner, Clark University Press, Worcester (Mass.) 1955, pp. 69—81. — Vide SW II, 21 (229—238).

Presented at the Clark University Conference on Expressive Language Behaviour, 1953.

Repr. in: Psycholinguistics, ed. S. Saporta, New York 1961, pp. 419—427.

Repr. in: 1971j, pp. 37—48.

Français: „L'aphasie comme problème linguistique“, in: 1969i, pp. 103—117.

Italiano: „L'afasia come problema linguistico“, in: 1971k, pp. 105—120.

  „While Reading Vasmer's Dictionary“, in: Slavic Word 4, 1955 (= Word 11, Nr. 4, 611—617).

Repub., incorporating 1951b, 1952d, 1959f, in: SW II, 59 (620—649).

  „K. Taranovski: Ruski dvodelni ritmovi, 1—2“ (review), in: Slavic Word 4, 1955 ( = Word 11, Nr. 4, 644—647).

Repub., under new title, "Russian Binary Meters“, in: SW V, 6 (167—169).

  Ivan Fedorov's Primer of 1574: Facsimile edition, with commentary by R. Jakobson and appendix by W. A. Jackson. Harvard College Library, Cambridge (Mass.) 1955, pp. 45 + 24 plates. Preprinted from Harvard Library Bulletin 9, 1955, pp. 5-45.

  „Unpublished Majakovskij“, in: Harvard Library Bulletin 9, 1955, pp. 285—287 + 2 plates.

  „The Origin of Russia. By H. Paszkiewicz“ (review), in: The American Historical Review 61, 1955, pp. 106—108.

1956

  & Morris Halle (co-author of chapter I): Fundamentals of Language. Janua Linguarum 1.   Mouton, The Hague 1956, pp. x + 87. — 1971: 2nd rev. edn. The Hague: Mouton, 1971. pp. 96.

Ch. I. „Phonology and Phonetics“, repub. in: SW I, 27 (464—504).

Ch. II. „Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances“ repub. in: SW II, 22 (239—259).

Written in Orleans and Cambridge, Mass., 1955. The published in a slightly revised and shortened version in the Manual of phonetics, ed. L. Kaiser (Amsterdam 1957).

Deutsch: Grundlagen der Sprache, ed. & tr. G. F. Meyer. Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 1. Akademie Verlag, Berlin 1960. pp. viii + 74.

Translations and reprintings of ch. I:

Rev. version: „Phonology in Relation to Phonetics“, in: Manual of Phonetics, ed. L. Kaiser, Amsterdam 1957, pp. 215—251. (Further revised 1968f.)

Partial repr.: „Phonemic Patterning“, in: Psycholinguistics, ed. S. Saporta, New York 1961, pp. 346—350.

По-русски: „Fonologija i ee otnošenie k fonetike“, in: Novoe v lingvistike 2, Izd-vo Innostrannoj literatury, Moskva 1962, pp. 231—278.

Français: „Phonologie et phonétique“, in: 1963m, pp. 103—149.

Italiano: „Fonetica e fonologia“, in: 1966r, pp. 79—124.

Deutsch: „Phonologie und Phonetik“, in: 1974f, pp. 54—106.

Translations and reprintings of ch. II:

Repr. in: 1971j, pp. 49—73.

Variant version: „The Cardinal Dichotomy in Language“, in: Language: An Inquiry into Its Meaning and Function, ed. R. N. Anshen, Harper and Row, New York 1957, pp. 155—173.

Français: „Deux aspects du langage et deux types d'aphasies“, in: Les temps modernes 17, no. 188 (1962), pp. 853—880; repr. in: 1963m, 43—67.

Italiano: „Due aspetti del linguaggio e due tipi di afasia“, in: 1966r, pp. 22—45.

Partial repr.: „The Twofold Character of Language“, in: Language and Thought, ed. D. C. Hildum; Princeton Univ. Press, Princeton (N. J.) 1967, pp. 51—67, 171—176.

Česky: „Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch“, in: 1969, pp. 51—72.

Deutsch (partial tr.): „Der Doppelcharakter der Sprache: Die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik“, in: Literaturwissenschaft und Linguistik: Ergebnisse und Perspektiven 1: Grundlagen und Voraussetzungen, ed. J. Ihwe; Athenäum, Frankfurt 1971, pp. 323—333; — repr. in: Theorie der Metapher, ed. A. Haverkamp, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983, pp. 163—174.

Deutsch: „Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen“, in: 1974f, pp. 117—141.

  „Die Verteilung der stimmhaften und stimmlosen Geräuschlaute im Russischen“, in: Festschrift für Max Vasmer, ed. M. Woltner & H. Bräuner, Harrassowitz, Wiesbaden 1956, pp. 199—220. — Vide SW I, 28 (505—509).

Geschrieben in Concord, Mass., 1955.

  & Justinia Besharov (translated) & Harry A. Wolfson (annotated): „An Old Russian Treatise on the Divine and Human Word“, in: St. Vladimir's Seminary Quarterly 4 (Summer), (New York) 1956, pp. 45—50.

Written in Milton, N. Y., June 1955.

Repub. (new title): „One of the Speculative Anticipations: An Old Russian Treatise on the Divine and Human Word“, in: SW II, 34 (369—374).

Italiano: „Un trattato antico-russo sulla parola divina e umana“, in: 1975k, pp. 275—282.

  „Sergej Karcevskij. August 28, 1884—November 7, 1955“, in: Cahiers Ferdinand de Saussure XIV, 1956, p. 9—16. — Vide SW II, 46 (517—521).

Written in Nassau, Bahama Isl., January 1956.

Repr. in: Portraits of Linguists 2, ed. T. A. Sebeok, Indiana University Press, Bloomington (Ind.) 1966, pp. 533—537.

  „Balladic Byliny Recorded in the South-Ladoga Basin“, in: Slavic Folklore, ed. A. Lord (Journal of the American Folklore Society, No. 273), 1956, pp. 236—238. — Vide SW IV, 19 (494—498).

  „Novye stroki Majakovskogo: I. Tekst i primečanija; II. Kommentarij k pozdnej lirike Majakovskogo“, in: Russkij literaturnyj archiv, published under the auspices of the Harvard College Library and the Department of Slavic Languages and Literatures of Harvard University, 1, 1956, pp. 173—206.

Part II repub. under new title, "K pozdnej lirike Majakovskogo“, in: SW V, 19 (382—405).

1957

  „Mufaxxama — the 'Emphatic' Phonemes in Arabic“, in: Studies Presented to Joshua Whatmough on His Sixtieth Birthday, ed. E. Pulgram, Mouton, The Hague 1957, pp. 105—115. — Vide SW I, 29 (510—522).

Written in Cambridge, Mass., 1956.

Repr. in: Phonology: Selected Readings, ed. E. C. Fudge, Penguin, Harmondsworth 1973, pp. 159—177.

Repr. in: Readings in Arabic Linguistics, ed. S. H. AI-Ani, Indiana University Linguistics Club, Bloomington (Ind.) 1978, pp. 269—283.

  „Notes on Gilyak“, in: Studies Presented to Yuen Ren Chao (Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, 29, 1957), pp. 255—281. — Vide SW II, 5 (72—97).

This paper, begun in Besserud, Norway, was first discussed in Alf Sommerfelt´s Oslo seminar during the winter of 1939—1940, elaborated in Stockholm, spring 1941, and on way from Göteborg to New York, freighter «Remmaren», May 20—June 4, 1941 (see Toni Cassirer, Aus meinem Leben mit Ernst Cassirer, New York, 1949, p. 261), resumed and completed in Skeikampen, Norway, August 1957. (SW II 97.)

  Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb. Russian Language Project, Department of Slavic Languages and Literatures, Harvard University, Cambridge (Mass.) 1957, pp. 14. — Vide SW II, 10 (130—147). (Cf. earlier draft, 1950e.)

Prepared in Cambridge, Mass., 1956, for the project "Description and Analysis of Contemporary Standard Russian“, sponsored by the Department of Slavic Languages and Literatures, Harvard University, under a grant from the Rockefeller Foundation, and published by this Department in 1957. Parts I—II are a synopsis of two papers delivered in 1950: „Les catégories verbales“ (1950) and „Overlapping of code and message in language“, University of Michigan.

Français: „Les embrayeurs, les catégories verbales, et le verbe russe“, in: 1963m, pp. 176—196.

Italiano: „Commutatori, categorie verbali e il verbo russo“, in: 1966r, pp. 149—169.

По-русски: „Šiftery, glagol'nye kategorii i russkij glagol“, in: Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Nauka, Moskva 1972, pp. 195—113.

Deutsch: „Verschieber, Verbkategorien und das russische Verb“, in: 1974d, pp. 35—54.

Repr. in: 1984b, pp. 41—58.

  „The Relationship between Genitive and Plural in the Declension of Russian Nouns“, in: Scando-Slavica 3, (presented to Olaf Broch), 1957, pp. 181—186. — Vide SW II, 11 (148—153).

Written in Cambridge, Mass., in 1956.

Repr. in: 1984b, pp. 135—140.

  „Stichotvornye citaty v velikomoravskoj agiografii“, in: Slavistična Revija 10, (presented to Rajko Nahtigal), 1957, pp. 111—118. — Vide SW VI, 14 (277—285).

  „Staročeská báseň o prvotním hříchu“, in: Listy filologické 5 (80), (presented to František Ryšánek), 1957, pp. 204—210.

English: „An Old Czech Poem on Original Sin“, in: SW VI, 29 (659—665).

  „Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské“, in: Kulturní sborník Rok, ed. L. Matejka, Moravian Library, New York 1957, pp. 35—46.

  „Izučenie slavjanskich jazykov i sravnitel'noe slavjanovedenie v Soedinennych Štatach Ameriki za poslevoennoe desjatiletie“, in: Beogradski medjunarodni slavistički sastanak (15.—21. IX. 1955), 1957, pp. 415—428.

  Fragmenta Chilandarica. Facsimile edition prefaced by R. Jakobson (Monumenta Musicae Byzantinae, 5, A: Sticherarium, 'Preface', pp. 7—9; B. Hirmologium). Copenhagen 1957.

  & G. Hüttl-Worth & J. F. Beebe: Paleosiberian Peoples and Languages: A Bibliographical Guide. HRAF Press, New Haven 1957, pp. 222.

  „A Short Sketch of the Paleosiberian Peoples and Languages“, in: 1957j, pp. 218—222.

1958

  „Typological Studies and their Contribution to Historical Comparative Linguistics“, in: Proceedings of the 8th International Congress of Linguists, 5—9 August, Oslo 1957, Oslo University Press, Oslo 1958, pp. 17—25, 33—35. — Vide SW I, 30 (523—532).

Report in the First Plenary Session of the Eighth International Congress of Linguists, Oslo, 5 August 1957.

Français: „Les études typologiques et leur contribution à la linguistique historique comparée“, in: 1963m, pp. 68—77.

По-русски: „Tipologičeskie issledovanija i ich vklad v sravnitel'no-istoričeskoe jazykoznanie“, in: Novoe v lingvistike 3, ed. J. A. Zvegincev, Izdatel'stvo Inostrannoj literatury, Moskva 1963, pp. 95—105.

Italiano: „Gli studi tipologici e il loro contributo alla linguistica storica comparata“, in: 1966r, pp. 46—55.

Repr. in: A Reader in Historical and Comparative Linguistics, ed. A. R. Keiler; Holt, Rinehart and Winston, New Yyork 1972, pp. 299—305.

  „Морфологические наблюдениа над славянским склонением (Состав русских падежных форм)“, in: American Contributions to the 4th International Congress of Slavists, Mouton, The Hague 1958, pp. 127—156. (With an English summary „Morphological Inquiry into Slavic Declension“, pp. 154—156.) — Vide SW II, 12 (154—183), with Eng. summary (179—181) and 1962n (181—183).

Deutsch (tr. of English summary): „Morphologische Untersuchung der Deklination im Slavischen (Die Struktur der russischen Kasusformen) (Zusammenfassung)“, in: 1974d, pp. 125—128.

English, "Morphological Observations on Slavic Declension (The Structure of Russian Case Forms)“, in: 1984b, pp. 105—133.

Repr. in: 1985o, pp. 176—197.

  „Izučenie Slova o polku Igoreve v Soedinennych Štatach Ameriki“, in: Trudy Otdela drevnerusskoj literatury AN SSSR 14, (presented to V. Adrianova-Peretc), 1958, pp. 103—121. — Vide SW IV, 20 (499—517).

  „Medieval Mock Mystery (The Old Czech Unguentarius)“, in: Studia philologica et litteraria in honorem L. Spitzer, ed. A. G. Hatcher & K. L. Selig, Francke Verlag, Bern 1958, pp. 245—265. — Vide SW VI, 30 (666—690).

Italiano: „Il mistero parodistico medievale (L'Unguentarius in antico ceco)“, in: 1975k, pp. 201—231.

Français: „Le mystère burlesque du Moyen Age (L'Unguentarius vieux tchèque)“, in: Critique 30, No. 322 (mars 1974), pp. 261—289.

Deutsch: „Mittelalterliches Spottmysterium (Der alttschechische Salbenkrämer“, in: 1988, pp. 335—364.

  „Powstanie pojęcia fonemu w lingwistyce polskiej i światowej“, in: Sprawozdania z Prac Naukowych Wydzialu Nauk Spolecznych 1, 1958, Nr. 6, pp. 48—53.

  „To whom it may concern“ (1958). — Vide 2001.

1959

  „R. I. Avanesov: Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka (Izdatel´stvo Moskovskogo universiteta, 1956)“ (review), in: IJSLP I, 1959, Nr. 2, pp. 286—289.

Repub. under new title, "A New Outline of Russian Phonology“, in: SW I, 31 (533—537).

  & Morris Halle: „Supplementary Note“, in: E. Petrovici, "La distinction entre trois sortes de n et l — non diésés, diésés et palatals — en roumain et en slave“, in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, pp. 192—194.

Repub., under new title, "Note on the Tonality Features of Roumanian Consonantal Phonemes“, in: SW I, 40 (661—663).

  „On Linguistic Aspects of Translation“, in: On Translation, ed. R. Brower, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1966, pp. 232—239. — 2nd edn. New York: Oxford Univ. Press. — Vide SW II, 23 (260—266).

Français: „Aspects linguistiques de la traduction“, in: 1963m, pp. 78—86.

Italiano: „Aspetti linguistici della traduzione“, in: Il Verri 19, 1966, pp. 98—106; repr. in: 1966r, pp. 56—64.

Deutsch: „Linguistische Aspekte der Übersetzung“, in: 1974d, pp. 154—161; repr. in: 1988, pp. 481—491.

Deutsch (neu): „Linguistische Aspekte der Übersetzung“, in: Übersetzungswissenschaft, ed. W. Wilss, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981, pp. 189—198.

По-русски: „O lingvističeskich aspektach perevoda“, in: Voprosy teorii perevoda v zarubežnoj lingvistike, ed. V. Komissarov, Meždunarodnye otnošenija, Moskva 1978, pp. 16—24. — Repr. in: 1985o, pp. 361—368.

  „Linguistic Glosses to Goldstein's 'Wortbegriff'“, in: Journal of Individual Psychology 15, (dedicated to Kurt Goldstein), 1959, pp. 62—65. — Vide SW II, 24 (267—271).

Italiano: „Glosse linguistiche al Wortbegriff di Goldstein“, in: 1971k, pp. 121—128.

Deutsch: „Linguistische Randbemerkungen zu Goldsteins 'Wortbegriff'“, in: 1974d, pp. 135—139.

  „Boas' View of Grammatical Meaning“, in: The Anthropology of Franz Boas. Essays on the Centennial of His Birth, ed. W. Goldschmidt (American Anthropologist 61, Nr. 5, part 2; Memoir 89), 1959, pp. 139—145. — Vide SW II, 43 (489—496).

Written in the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (Stanford, California), 1959.

Français: „La notion de signification grammaticale selon Boas“, in: 1963m, pp. 489—496.

Italiano: „La nozione di significato grammaticale secondo Boas“, in: 1966r, pp. 170—178.

Deutsch: „Der Begriff der grammatischen Bedeutung bei Boas“, in: 1974d, pp. 68—76.

По-русски: „Vzgljady Boasa na grammatičeskoe značenie“, in: 1985o, pp. 231—238.

  „Marginalia to Vasmer's Russian Etymological Dictionary (R—Ja)“ (review), in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, pp. 265—278.

Repub., incorporating 1951b, 1952d, 1955b, under new title, "While Reading Vasmer's Dictionary“, in: SW II, 59 (620—649).

  „Za i protiv Viktora Šklovskogo“, in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, pp. 305—310.

Repub. under new title, "Dostoevskij v otgoloskach Majakovskogo“, in: SW V, 20 (406—412).

  „Boris Viktorovič Tomaševskij (1890—1957)“, in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, pp. 313—316. — Vide SW V, 28 (545—548).

  Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958. Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine, Bucarest 1959, pp. 93 (mimeographed).

Contents: I. Les problèmes les plus actuels de l'étude des sons du langage; II. Discussions sur la linguistique mathématique; III. Sur les méthodes d´analyse de la langue.

  „A. R. Luria and F. Ja. Judovič: Reč' i razvitie psichičeskich processov u rebenka“ (review), in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, pp. 279—280.

  „R. L. Osvalt: Russian Loan Words in Southwestern Pomo“, in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, p. 286.

  „I. P. Eremin and D. S. Lichačev: Chudožestvennaja proza Kievskoj Rusi“ (review), in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, pp. 304—305.

  „Gyula Laziczius“, in: IJSLP 1, 1959, Nr. 2, p. 348.

  & C. H. van Schooneveld: „Introductory Note“, in: Description and Analysis of Contemporary Standard Russian, 1—3, ed. R. Jakobson & C. H. van Schooneveld, vol. 1 (Morris Halle, The Sound Pattern of Russian), Mouton, The Hague 1959, pp. 5—8.

  „O pozycji i perspektywach współczesnej poetyki“, in: Nowa kultura 10, 1959, Nr. 46 (503), Nov. 15, p. 3.

1960

  „Why 'Mama' and 'Papa'?“, in: Perspectives in Psychological Theory: Essays in Honor of Heinz Werner, ed. B. Kaplan & S. Wapner, International Universities Press, New York 1960, pp. 124—134. — Vide SW I, 32 (538—545).

Written in Stanford, California, 1959.

Repr. in: 1971j, pp. 21—29.

Repr. in: Child Language: A Book of Readings, ed. A. Bar-Adon & W. F. Leopold, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (N. J.) 1971, pp. 212—217.

Français: „Pourquoi 'Papa' et 'Maman'?“, in: 1969i, pp. 119—130.

Italiano: „Perche 'mamma' et 'papa'?“, in: 1971k, pp. 131—141.

Deutsch: „Warum 'Mama' und 'Papa'?“, in: 1974f, pp. 107—116.

  „The Gender Pattern of Russian“, in: Studii şi Cercetări Lingvistice 11 (Omagiu lui Al. Graur), 1960, Nr. 3, pp. 541—543. — Vide SW II, 13 (184—186).

Written in Stanford, California, 1959.

Repr. in: 1984b, pp. 141—143.

  „Kazańska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii“, in: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XIX, 1960, pp. 3—34.

The Polish version of this study was based on the paper given at a meeting of the Linguistic Committee of the Polish Academy of Sciences on January, 1958, in Warsaw, under the title "The Origin of the Concept of Phoneme in Polish World Linguistics".

English: „The Kazan' School of Polish Linguistics and Its Place in the International Development of Phonology“, in: SW II, 37 (394—428).

Français: „L'école de linguistique polonaise de Kazan et sa place dans le développement international de la phonologie“, in: 1973g, 1960, pp. 199—237.

  „Linguistics and Poetics“, in: Style in Language, ed. T. A. Sebeok, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1960, pp. 350—377. — Vide SW III, 4 (18—51).

Originally presented as a lecture at the Conference on Style held at Indiana University in the spring of 1958, then developed into an essay in Stanford, California, in 1959.

Repr. in: Essays on the Language of Literature, ed. by S. Chatman and S.R.Levin, 296-322. Boston: Houghton Miff1in, 1967.

Repr. in: Critical Texts: Plato to the Present Day, ed. W. D. Maxwell-Mahon, Perskor Publishers, Johannesburg 1979, pp. 258—286.

Français: „Linguistique et poétique“, in: 1963m, pp. 209—248; repr. in: J. Sumpf, Introduction à la stylistique du français, Librarie Larousse, Paris 1971, pp. 95—131; — repr. in: Genèse de la pensée linguistique, ed. A. Jacob, Librarie Armand Colin, Paris 1973, pp. 212—224.

Italiano: „Linguistica e poetica“, in: 1966r, pp. 181—218.

Italiano (nuova traduzione): „Linguistica e poetica“, in: Letteratura e strutturalismo, ed. L. Rosiello; N. Zanichella, Bologna 1974, pp. 71—82.

Česky: „Lingvistika a poetika“, in: 1969, pp. 73—116.

Deutsch: „Linguistik und Poetik“, in: Literaturwissenschaft und Linguistik: Ergebnisse und Perspektiven 2, Nr. 1: Zur linguistischen Basis der Literaturwissenschaft, ed. J. Ihwe, Athenäum, Frankfurt 1971, pp. 142—178; repr. in: Strukturalismus in der Literaturwissenschaft, ed. H. Blumensath, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1972, pp. 118—147; repr. in: Literaturwissenschaft und Linguistik 1, ed. J. Ihwe, Fischer Athenaum Verlag, Frankfurt 1972, pp. 99—135.

Deutsch (neu): „Linguistik und Poetik“, in: 1979e, pp. 83—121.

По-русски: „Lingvistika i poetika“, in: Strukturalizm: „za" i "protiv", ed. E. Basin & M. Poljakov, Progress, Moskva 1975, pp. 193—230.

  „Poetyka w świetle językoznawstwa“, in: Pamiętnik literacki 51, 1960, pp. 431—473.

Written in Warsaw, Autumn 1959, as the Polish version of 1960d. — Extracts under the title "Polish Illustrations to 'Linguistics and Poetics'“, in: SW III, 5 (52—62).

  „Wklad językoznawstwa do krytycznej analizy tekstu Słowa o wyprawie Igora“, in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Jęykoznawcze, No. 3, 1960, pp. 301—302.

По-русски (original version): „Rol' jazykoznanija v ekzegeze Slova o polku Igoreve“, pub. as SW IV, 21 (518—519); — repr. in: 1985o, pp. 421—422.

  „Stroka Machi o zove gorlicy“, in: IJSLP 3, 1960, pp. 87—108. — Vide SW V, 24 (486—504).

Česky: „Máchův verš o hrdliččině hlasu“, in: 1969, pp. 245—264.

Italiano: „Il verso di Mácha sul richiamo della tortora“, in: 1985n, pp. 124—148.

  „Z zagadnień struktury czeskiego poematu romantycznego“, in: Pamiętnik literacki 51, 1960, pp. 389—409.

Polish variant of 1960g. — Extracts pub. under new title, "Uwaga: Poemat Máchy na polskim tle“, in: SW V, 25 (505—509).

  „Velikaja Moravija ili Velikaja nad Moravoj“, in: Ezikovedsko-etnografski izsledvanija v pamet na akademik Stojan Romanski, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1960, pp. 483—486. — Vide SW VI, 4 (95—100).

  „Nepovšimnuté filiace: I. Kunhutina skladba a modlitby Milíčovy; II. Slovanské duchovní dějiny v pojetí Jana Amose Komenského“, in: Scando-Slavica VI, 1969, pp. 26—34.

Pt I repub. in: SW VI, 27 (584—588).

Pt II repub. in: SW VI, 41 (850—854).

Italiano (Pt. II): „La storia ecclesiastica degli slavi nella concezione Jan Amos Komenský“, in: 1975k, pp. 267—273.

  „Metajęzyk w kręgu zagadnień lingwistycznych“, in: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 53, 1960, pp. 157—158.

1961

  „Introduction“, in: Structure of Language and its Mathematical Aspects, ed. R. Jakobson, (Proceedings of Symposia in Applied Mathematics XII, American Mathematical Society), 1961, pp. v—vi. — Vide SW II, 53 (568—569).

Inaugural address to the Symposium held in New York City, April 14—15 1960, and sponsored by the American Mathematical Society, the Association for Symbolic Logic, and The Linguistic Society of America.

Deutsch: „Die Struktur der Sprache und ihre mathematischen Aspekte“, in: 1988, pp. 437—439.

  „Linguistics and the Theory of Communication“, in: Structure of Language..., 1961, pp. 245—252. — Vide (new title) "Linguistics and Communication Theory“, in: SW II, 54 (570—579).

Presented in the Symposium on Structure of Language and Its Mathematical Aspects, New York, 15 April 1960.

Français: „Linguistique et théorie de la communication“, in: 1963m, 87—99.

По-русски: „Lingvistika i teorija svjazi“, in: Istorija jazykoznanija XIX—XX vekov v očerkach i izvlečenijach 2, ed. V. A. Zvegincev, Prosveščenie, Moskva 1965 (3. izd.), pp. 435—444.

Italiano: „Linguistica e teoria della comunicazione“, in: 1966r, pp. 65—76.

  „Поэзия грамматики и грамматика поэзии“, in: Poetics Poetyka Poètika, ed. D. Davie et al., Mouton—PWN, The Hague—Warszawa 1961, pp. 397—417. — Vide SW III, 6 (63—86). (Cf. the reworked Eng. version, 1968c.)

Originally presented as a lecture at the International Conference for Poetics in Warsaw, 1960.

Repr. in: Semiotika, ed. Ju. S. Stepanov, Raduga, Moskva 1983, pp. 462—482.

Česky (část): „Poezie gramatiky a gramatika poezie“, in: 1969, pp. 117—140.

Deutsch: „Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie“, in: 1979e, pp. 233—263.

English (partial tr.): „Two Poems by Puškin“, in: 1985m, pp. 47—58 (of sections 2 and 4), v. SW III, pp. 72—75, 78—86.

  „Struktura na poslednoto Botevo stihotvorenie“, in: Ezik i literatura 16, 1961, pp. 1—14.

По-русски (original version): „К структуре последных стихов Хр. Ботева“, in: SW III, 35 (519—533), with addendum (cf. 1981d).

  „The Slavic Response to Byzantine Poetry“, in: XIIme Congrès International des Études Byzantines, Ochride, 1961 (preprint, Belgrade—Ochride 1961), Belgrade 1963 (definitive, corrected edition), pp. 249—265. — Vide SW VI, 12 (240—259).

  & E. van Schooneveld: „Foreword“, in: Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian — Pskov 1607 1, ed. L. L. Hammerich, R. Jakobson, E. van Schooneveld, T. Starck, & Ad. Stender-Petersen, Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen 1961, pp. 5—31.

  (Letter to Gordon Wasson about Holger Pedersen's etymology of the fungal name in the Indo-European languages), in: Botanical Museum Leaflets 19, Nr. 7, 1961, p. 150.

1962

  Vide SW I (1st ed.).

  „Zur Struktur des Phonems“, in: SW I, 16 (280—310).

Zwei an der Universität von Kopenhagen in Mai 1939 gehaltene Vorträge (unveröffentlicht).

  & Morris Halle: „Tenseness and Laxness“, in: SW I, 34 (550—555).

Written in Stanford, California, March 1961, for the Commemorative Volume to Daniel Jones (London 1962).

Repr. in: 2nd edn. of 1952h (1963).

Repr. in: In Honour of Daniel Jones, ed. D. Abercrombie et al., Longmans, London 1964, pp. 96—101.

Français: „Tension et laxité“, in: 1963m, pp. 150—157.

Italiano: „Tensione e lassità“, in: 1966r, pp. 125—131.

  „Retrospect“, in: SW I, 39 (631—658). (Incorporates 1962r.)

February, 1962. «In these pages I have utilized my communication to the Fourth International Congress of Phonetic Sciences (Helsinki, September 7, 1961), „The Phonemic Concept of Distinctive Features“, which is to appear in the Proceedings of that Congress (s´Gravenhage, 1962).» (SW I, p. 658.)

Slovensky (part.): „Retrospektiva“, in: Romboid 2, 1966, pp. 33—37.

Français: „Le concept linguistique des traits distinctifs: Réminiscence et méditations“, in: 1973g, pp. 131—166; repr. in: 1985l, pp. 29—61.

  „On the Rumanian Neuter“, in: Cercetări de lingvistică 3, 1958/1962, supplement, Mélanges linguistiques offerts à Emil Petrovici, 1961, pp. 237—238. — Vide SW II, 14 (187—189).

Written in the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (Stanford, California), 1958.

Deutsch: „Über das Neutrum im Rumänischen“, in: 1974d, pp. 129—131.

  „Diskussionsbeitrag“, in: Zeichen und System der Sprache 2, 1961, pp. 50—56. (Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung IV.) Akademie Verlag, Berlin 1962. — Vide (new title) "Zeichen und System der Sprache“, in: SW II, 25 (272—279).

Vorgetragen in Erfurt, 2. Oktober 1959, am 1. Internationalen Symposium «Zeichen und System der Sprache».

Repr. in: 1974d, pp. 7—13.

Repr. in: 1988a, pp. 427—436.

По-русски: „Vystuplenie na 1-om meždunarodnom simpoziume 'Znak i sistema jazyka'“, in: Istorija jazykoznanija XIX—XX vekov v očerkach i izvlečenijach 2, ed. V. A. Zvegincev, Prosveščenie, Moskva 1965, (3. izd.), pp. 395—402.

Italiano: „Segno e sistema del linguaggio (Contributo alla discussione)“, in: 1978f, pp. 99—109.

English: „Sign and System of Language: A Reassessment of Saussure's Doctrine“, in: 1980i, pp. 33—38; repr. in: 1985m, pp. 28—33.

  „Anthony's Contribution to Linguistic Theory“ (Introduction), in: Ruth H. Weir: Language in the Crib, Mouton, The Hague 1962, pp. 18—20. — Vide SW II, 29 (285—288).

Repr. in: 1971j, pp. 31—35.

  „Struktura dveju srpskohrvatskih pesama“, in: Zbornik za filologiju i lingvistiku 4—5, 1961—1962, pp. 131—139. Contents:

Part I: „Siluanovo Slovo Sv. Savi“, pp. 131—135.

Part II: „Džore Držić: 'Na Lovu'“, pp. 135—139.

Written in Stanford (California), 1961, first published in Serbian.

По-русски (original version, Part I): „Силуаново славословие св. Савве“ (with English summary), in: SW III, 15 (193—205).

По-русски (original version, Part II): „Поезия Далмации в конце XV века: Стихи Джоре Држича «На лову»“ (with English summary), in: SW III, 18 (232—238).

Repr. in: 1966q, pp. 134—145. — Repr. in: 1978e, pp. 218—230.

  & C. Lévi-Strauss: „'Les Chats' de Charles Baudelaire“, in: L'Homme 2, 1962, pp. 5—21. — Vide SW III, 30 (447—464).

Written in Paris in 1961.

Repr. in: Il Corpo 1, 1965, pp. 43—59.

Repr. in: Introduction à la stylistique du français ed. J. Sumpf, Librairie Larousse, Paris 1971, pp. 133—151.

Repr. in: 1973h, pp. 401—419.

Repr. in: 1977g, pp. 163—188.

Repr. in: "Les Chats" de Baudelaire: Une confrontation de méthodes, ed. M. Delcroix & W. Geerts, Presses Universitaires de Namur, Namur 1980, pp. 19—35.

Deutsch: „'Les Chats' von Charles Baudelaire“, in: Alternative 62—63, 1968, pp. 156—170; repr. in: Sprache im technischen Zeitalter 29, 1969, pp. 2—19; repr. in: Interpretationen französischer Gedichte, ed. K. Wais, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970, pp. 211—231; repr. in: Strukturalismus in der Literaturwissenschaft, ed. H. Blumensath, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1972, pp. 184—201; repr. in: 1988, pp. 206—232.

Česky: „Baudelairovy 'Kočky'“, in: 1969, pp. 365—385.

English: „Charles Baudelaire 'Les Chats'“, in: Introduction to Structuralism, ed. M. Lane, Basic Books, London—New York 1970, pp. 202—221.

English (new tr.): „'Les Chats' de Charles Baudelaire“, in: The Structuralists from Marx to Lévi-Strauss, ed. R. & F. De George, Doubleday-Anchor, Garden City (N. Y.) 1972, pp. 124—146.

Italiano: „'Les Chats' di Charles Baudelaire“, in: Letteratura e strutturalismo, ed. L. Rosiello; N. Zanichelli, Bologna 1974, pp. 99—116.

Italiano (nuova tr.): „'Les chats' di Charles Baudelaire“, in: 1985n, pp. 149—169.

По-русски: „'Koški' Šarlja Bodlera“, in: Strukturalizm: „za" i "protiv", ed. E. Basin & M. Poljakov, Progress, Moskva 1975, pp. 231—254.

  & B. Casacu: „Analyse du poème «Revedere» de Mihail Eminescu“, in: Cahiers de linguistique théorique et appliquée 1, (Bucuresţi) 1962, pp. 45—54. — Vide SW III, 36 (536—545).

Written in Bucharest and Cambridge (Mass.), in 1960.

Repr. in: 1973h, pp. 436—443.

  „O sootnošenii meždu pesennoj i razgovornoj narodnoj reč'ju“, in: Voprosy jazykoznanija 11, Nr. 3, 1962, pp. 87—90. — Vide SW IV, 23 (528—533).

  Studies in Russian Philology. Michigan Slavic Materials 1. Ann Arbor 1962, pp. 26.

Part I, "K lingvističeskomu analizu russkoj rifmy“, in: SW V, 7 (170—177).

Part II, "O morfologičeskom sostave drevnerusskich otčestv“, in: SW IV, 22 (520—527).

  & Alf Sommerfelt: „On the Role of Word Pitch in Norwegian Verse“, in: Lingua 11, Studia gratulatoria dedicated to A. W de Groot, 1962, pp. 205—216. — Vide SW V, 8 (178—188).

  „Russkij istočnik češskoj komedii: Bratří Čapkové, Ze života hmyzu“, in: Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Sansoni, Rome 1962, pp. 331—335.

  „Морфологические наблюдениа над славянским склонением (Тезисы Заключнтельное слово)“, in: IV. Международный съезд славистов 2: Материалы дискуссии, ed. N. I. Tolstoj, Akademija Nauk SSSR, Moskva 1962, pp. 31—33, 47—48. (Cf. 1958b.)

  „Fonetika i fonologija slavjanskich jazykov“, in: IV Международный съезд славистов 2, 1962, pp. 308—310.

  „Circular Number One“, in: Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences held at the University of Helsinki 4—9 September 1961, Mouton, The Hague 1962, pp. v—vi.

  „Concluding Remarks“, in: Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences..., 1962, pp. xxv—xxix.

  „The Phonemic Concept of Distinctive Features“, in: Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences ..., 1962, pp. 440—455. — Incorporated in the "Retrospect“, in: SW I (see 1962c).

Français: „Le concept linguistique des traits distinctifs. Réminiscence et méditations“, in: 1973g, pp. 131—166.

  „Atlas linguistiques“, „Phonologie“, (Discussions), in: Actes du Colloque international de civilisations, littératures et langues romanes, 1959, UNESCO, Bucuresţi 1962, pp. 201—202, 236—238.

1963

  „Избыточные буквы в русском письме (Й и Ъ; послешиплящих Е и конечный Ь)“, in: Zbornik u čast Stjepana Ivšića, Hrvatsko Filološko Društvo, Zagreb 1963, pp. 143—152. — Vide SW I, 35 (556—569).

Written in Stanford (Calif.), March 1961, for the Commemorative Volume to Stjepan Ivšić.

  „Opyt fonologičeskogo podchoda k istoričeskim voprosam slavjanskoj akcentologii“, in: American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists, Mouton, The Hague 1963, pp. 153—176 (English summary: „A Phonemic Approach to the Structure and Evolution of the Common Slavic Prosodic Pattern“, pp. 176—178). — Vide SW I, 41 (664—689).

  „Parts and Wholes in Language“, in: Parts and Wholes: The Hayden Colloquium on Scientific Method and Concept, ed. D. Lerner, The Free Press of Glencoe—Macmillan, New York—London 1963, pp. 157—162. — Vide SW II, 26 (280—284).

Lecture at the Hayden Colloquium of the Massachussetts Institute of Technology, 1960.

Deutsch: „Teil und Ganzes in der Sprache“, in: 1974f, pp. 38—43.

По-русски: „Časť i celoe v jazyke“, in: 1985o, pp. 301—305.

  „Efforts toward a Means-Ends Model of Language in Interwar Continental Linguistics“, in: Trends in Modern Linguistics 2, Spectrum, Utrecht 1963, pp. 104—108. — Vide SW II, 47 (522—526).

Repr. in: A Prague School Reader in Linguistics, comp. Josef Vachek, Indiana Univ. Press, Bloomington (Ind.) 1964, pp. 481—485.

По-русски: „Razrabotka celevoj modeli jazyka v evropejskoj lingvistike v period meždu dvumja vojnami“, in: Novoe v lingvistike 4, Progress, Moskva 1965, pp. 372—377.

Français: „Recherches d´un modèle des moyens et des fins du langage dans la linguistique européenne de l´entre-deux-guerres“, in: 1973g, pp. 312—317.

Deutsch: „Anstrengungen für ein Mittel/Ziele-Modell der Sprache in der europäischen Linguistik der Zwischenkriegszeit“, in: 1988, pp. 440—447.

  „Implications of Language Universals for Linguistics“, in: Universals of Language: Report of a Conference held at Dobbs Ferry, New York, April 13—15, 1961, ed. J. H. Greenberg, M.I.T., Cambridge (Mass.) 1963, pp. 208—219; — 1966 (2nd ed.), pp. 263—278. — Vide SW II, 55 (580—592).

Concluding remarks at the Conference on Language Universals, Dobbs Ferry, N. Y., April 1961.

По-русски: „Značenie lingvističeskich universalij dlja jazykoznanija“, in: Istorija jazykoznanija XIX—XX vekov v očerkach i izvlečenijach 2, ed. V. A. Zvegincev, Prosveščenie, Moskva 1963, pp. 383—395. — 1965 (3. izd.).

Italiano: „Implicazioni degli universali linguistici per la linguistica“, in: La tipologia linguistica, ed. B. P. Ramat, Il Mulino, Bologna 1976, pp. 155—170.

Deutsch: „Implikationen der sprachlichen Universalien für die Linguistik“, in: 1988, pp. 492—511.

  „«Ktož jsú boží bojovníci» Slovní stavba husitského chorálu“, in: IJSLP 7, 1963, pp. 108—117. — Vide SW III, 17 (215—231) (with the addition of illustrative diagrams).

Dedicated: René Wellekovi k šedesátým narozeninám. — Drafted in Cambridge (Mass.), in 1958.

Repr. in: Estetika 4, 1968, pp. 161—169.

Repr. in: 1969, pp. 233—244.

  „'Przeszlość' Cypriana Norwida“, in: Pamiętnik literacki 54, 1963, pp. 449—456. — Vide SW III, 33 (499—507).

Written in Cambridge (Mass.) and Stanford (California), 1960—1961.

Italiano: „'Il passato' di Cyprian Norwid“, in: 1985n, pp. 170—179.

  & D. Worth: Sofonija's Tale of the Russian-Tatar Battle on the Kulikovo Field. Mouton, The Hague 1963, pp. 71 + 49 pp. of illustrations. — Vide SW IV, 25 (540—602).

  „On the So-called Vowel Alliteration in Germanic Verse“, in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 16: O. von Essen gewidmet, 1963, pp. 85—94. — Vide SW V, 9 (189—200).

With "A Note on the Dissimilation of Vowels in Icelandic Alliteration" by Sigrid Valfells.

Deutsch (partial tr.): „Anhang“, in: „Unterbewußte sprachliche Gestaltung in der Dichtung“, in: 1979e, pp. 325—327.

Deutsch: „Zur sogenannten Vokal-Alliteration im germanischen Vers“, in: 1988, pp. 182—195.

  „Boris Michajlovič Ejchenbaum“, in: IJSLP 6, 1963, pp. 160—167. — Vide SW V, 29 (549—556).

  „St. Constantine's Prologue to the Gospels“, in: St. Vladimir's Seminary Quarterly 7, 1963, Nr. 1, pp. 14—19.

Revised version of 1954c; further revised and expanded in: SW VI, 10 (191—206).

Italiano: „Il prologo di san Costantino al Vangelo“, in: 1975j, pp. 107—112.

  „Tajnaja služ'ba Konstantina Filosofa i dal'nejšee razvitie staroslavjanskoj poezii“, in: Zbornik radova Vizantoloskog instituta 8, Mélanges G. Ostrogorski 1, 1963, pp. 153—166. — Vide SW VI, 13 (260—276).

  Essais de linguistique générale. Tr. &aamp; préface N. Ruwet. Les Éditions de Minuit, Paris 1963, pp. 260.

Contains: 1953d; 1956a, ch. 2; 1958a; 1959c; 1961b; 1956a, ch.1; 1962b; 1949g; 1957c; 195ge; 1960d.

  „Towards a Linguistic Typology of Aphasic Impairments“, in: The CIBA Foundation, Disorders of Language, Abstracts of Papers, CIBA, London 1963, pp. 5—6. (Abstract of 1964b.)

  „Analiza gramatyczna poezji slowiańskiej“, in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 60, 1963, pp. 429—432.

  „Amerikanskite slavisti i Sofijskijat kongres“, in: Slavjani 19, 1963, Nr. 5, pp. 21—22.

1964

  „The Prosodic Questions of Slavic Historical Phonology Restated“, in: M. I. T., Research Laboratory of Electronics Quarterly Progress Report 72, 1964, pp. 216—218. — Vide SW I, 43 (690—692).

  „Towards a Linguistic Typology of Aphasic Impairments“, in: CIBA Foundation Symposium on Disorders of Language, ed. A. V. S. de Reuck & M. O'Connor, J. and A. Churchill, London 1964, pp. 21—42. — Vide (new title) "Toward a Linguistic Classification of Aphasic Impairments“, in: SW II, 28 (289—306).

Paper presented to the Ciba Foundation Symposium od Disorders of Language, London, May 21st, 1963.

Repr. in: 1971j, pp. 75—94.

Repr. in: Psycholinguistics and Aphasia, ed. H. Goodglass & S. Blumstein, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore 1973, pp. 29—47.

Français: „Vers une typologie linguistique de troubles aphasiques“, in: 1969i, pp. 131—154.

Italiano: „Verso una tipologia linguistica delle menomazioni afasiche“, in: 1971k, pp. 143—167.

  „On Visual and Auditory Signs“, in: Phonetica XI, E. Zwirner gewidmet, 1964, pp. 216—220. — Vide (new title) "Visual and Auditory Signs“, in: SW II, 30 (334—337). (Cf. 1967b.)

Written in Cambridge, Mass., 1963.

По-русски: „K voprosu o zritel'nych i sluchovych znakach“, in: Semiotika i iskusstvometrija, ed. Ju. M. Lotman & V. M. Petrov, Mir, Moskva 1972, pp. 82—87.

Français: „De la relation entre signes visuels et auditifs“, in: 1973g, pp. 104—112 (incorporates 1967b).

Deutsch: „Visuelle und auditive Zeichen“, in: 1988, pp. 286—300 (incorporates 1967b).

  „Results of the Congress“, in: Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists, Cambridge, Mass., 1962, Mouton, The Hague 1964, pp. 1135—1142. — Vide (new title) "Results of the Ninth International Congress of Linguists“, in: SW II, 56 (593—602).

Concluding address to the Congress, Cambridge, Mass., August 31, 1962.

По-русски: „Itogi devjatogo kongressa lingvistov“, in: Novoe v lingvistike 4, ed. V. A. Zvegincev, Progress, Moskva 1965, pp. 577—588.

  „Language in Operation“, in: Mélanges Alexandre Koyré I: L'aventure de l´esprit, Hermann, Paris 1964, pp. 269—281. — Vide SW III, 3 (7—17).

Written in Hunter, New York in 1949 as an introductory chapter to the planned book Sound and Meaning.

Česky: „Jazyk v akci“, in: 1969, pp. 343—364.

Français: „Le langage en action“, in: 1973h, pp. 205—218.

Italiano: „Linguaggio in azione“, in: 1985n, pp. 180—193.

  „The Grammatical Structure of Janko Král's Verses“, in: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica 16 (in memoriam Andrej Mráz), 1964, pp. 29—40. — Vide SW III, 32 (482—498).

Written in Cambridge (Mass.), February 1964, for the volume in honor of Andrej Mráz and Ján Stanislav (Bratislava), published later in an expanded version (1981).

Slovensky: „Gramatická štruktúra veršov Janka Kráľa“, in: Slovenská literatura 14, Nr. 1, 1967, pp. 67—78.

Česky: „Gramatická struktura veršů Janka Krále“, in: 1969, pp. 282—298.

Italiano: „La struttura grammaticale delle poesie di Janko Král'“, in: 1985n, pp. 194—211.

  „Postscript“, in: O. M. Brik: Two Essays on Poetic Language, Michigan Slavic Studies 5, Ann Arbor 1964, pp. 77—81. — Vide (new title) "Osip Maksimovič Brik“, in: SW V, 30 (557—559).

Français: „Ossip Brik“, in: Les lettres françaises, No. 1239 (July 3—9, 1968), pp. 5—6.

  & Morris Halle: „The Term Canaan in Medieval Hebrew“, in: For Max Weinreich on His Seventieth Birthday. Studies in Jewish Languages, Literature and Society, Mouton, The Hague 1964, pp. 147—172. — Vide SW VI, 43 (858—886).

  „Nachruf auf N. S. Trubetzkoy“, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 11, 1964, pp. 216—220.

  „Relevance of Linguistics for Psychoanalysis“, in: Minutes of Study Group in Linguistics and Psychoanalysis, ed. Drs. Rosen & Edelheit, The New York Psychoanalytic Institute, New York 1964 (May 11th), pp. 6.

  „Excelentă activitate ştiinţifică“, in: Contemporanul No. 34, 1964, p. 14.

1965

  „Information and Redundancy in the Common Slavic Prosodic Pattern“, in: Symbolae Linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz (Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace komisji językoznawstwa 5), Zaklad Narodowy, Wroclaw—Warszawa—Kraków 1965, pp. 145—151. — Vide SW I, 44 (693—699).

Deutsch: „Information und Redundanz in der prosodischen Struktur des Gemeinslavischen“, in: 1974f, pp. 142—149.

  „O latinizacii meždunarodnych telegramm na russkom jazyke“, in: Voprosy jazykoznanija 14, 1965, pp. 111—113. — Vide SW I, 45 (700—704).

  „O budowie ukraińskiego rozkazńika“, in: Studia z filologii Polskiej i Słowiańskiej 5: Zdzisławowi Stieberowi, 1965, pp. 213—218.

В основу настоящей статьи, написанной в Чикаго в начале 1963 года для сборника в честь Здзислава Штибера (1965) легли лекции, читанные на факультетском заседании Масарикова университета (Брно 1933), в Ейльском лингвистическом клубе (1943), и в Массачусетском технологическом институте (1961). (SW II 197.)

По-русски (orig. version): „Строй украинского императива“, in: SW II, 15 (190—197).

English: „Structure of the Russian and Ukrainian Imperative“, in: 1984b, pp. 33—40.

  „An Example of Migratory Terms and Institutional Models (On the Fiftieth Anniversary of the Moscow Linguistic Cirde)“, in: Omagiu lui Alexandru Rosetti, ed. I. Iordan et al., Academia Republicii Socialiste România, Bucuresţi 1965, pp. 427—431. — Vide SW II, 48 (527—538).

A revised and expanded version of the paper written in Cambridge, Mass., 1964—1965.

Français: „Un exemple de migration de termes et de modèles institutionels“, in: Tel Quel 38, 1969, pp. 23—31.

  „Der grammatische Bau des Gedichts von B. Brecht 'Wir sind sie'“, in: Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung, Wolfgang Steinitz zum 60. Geburtstag dargebracht, ed. A. V. Isačenko et al. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Veröffentlichungen der Sprachwissenschaftlichen Kommission 5), Akademie Verlag, Berlin 1965, pp. 175—189. — Vide SW III, 44 (660—676).

First presented as a lecture at the German Academy of Sciences in Berlin on October 14, 1963.

Repr. in: Alternative 65 (1969), pp. 62—76.

Repr. in: Strukturalismus in der Literaturwissenschaft, ed. by H. Blumensath, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1972, pp. 169—183.

Repr. in: Strukturalismus als interpretatives Verfahren, ed. H. Gallas, Luchterhand, Neuwied 1972, pp. 35—56.

Repr. in: 1976i, pp. 107—128.

Italiano: „L'architettura grammaticale della poesia brechtiana 'Wir sind sie'“, in: Paragone N. S. 18, no. 198 (1966), pp. 3—22; repr. (new title), "L'architettura grammaticale del verso in una poesia di Brecht“, in: Letteratura e linguistica, ed. B. M. Garavelli, Zanichelli, Bologna 1977, pp. 156—170; repr. in 1985n, pp. 216—234.

Česky: „Gramatická stavba Brechtovy básně 'Wir sind sie'“, in: 1969, pp. 395—412.

Français: „La structure grammaticale du poeme de Bertolt Brecht 'Wir sind sie'“, in: 1973h, pp. 444—462.

  „Uščekotal" "skača“, in: Lingua viget: Commentationes Slavicae in honorem V. Kiparsky, ed. I. Vahros & M. Kahla, Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino, Helsinki 1965, pp. 83—89. — Vide SW IV, 26 (603—610).

  „Notes préliminaires sur les voies de la poésie russe“, in: La poésie russe, ed. Elsa Triolet, Seghers, Paris 1965, pp. 17—28. — Vide SW V, 12 (227—236).

  „Vers une science de l'art poétique“, in: Théorie de la littérature: Textes des formalistes russes, ed. Tzvetan Todorov, Éditions du Seuil, Paris 1965, pp. 9—13. — Vide SW V, 27 (541—544).

Repr. in: Les lettres françaises, No. 1118, Feb. 10—16, 1966, p. 3.

Česky: „K vědě básnického umění“, in: Plamen, No. 8 (1966), pp. 95-96.

Deutsch: „Rückblick auf den Beginn einer Wissenschaft der Dichtkunst“, in: 1979e, pp. 122—126.

Italiano: „Verso una scienza dell'arte poetica“, in: 1985n, pp. 212—215.

  „Methodius' Canon to Demetrius of Thessalonica and the Old Church Slavonic Hirmoi“, in: Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 14, F 9: J. Rackovi, 1965, pp. 115—121. — Vide (revised and expanded version) SW VI, 15 (286—347). (Cf. 1981k, 1985a.)

  „Szczupak po polsku“, in: Prace Polonistyczne 20: Stefanii Skwarczyńskiej, 1965, pp. 132—141. — Vide SW VI, 36 (782—791).

Italiano: „Il luccio alla polacca“, in: 1975k, pp. 253—265.

  „List badacza polskiego“, in: Kultura i społeczenstwo 9, 1965, pp. 13—21.

Repr. in: Literatura, Komparatystyka, Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, ed. M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968, pp. 664—674.

1966

  Vide SW IV.

  „The Role of Phonic Elements in Speech Perception“, in: 18th International Congress of Psychology, Symposium 23: Models of Speech Perception. Preprint: Salk Institute for Biological Studies, San Diego (Calif.) 1966, pp. 12. — Vide SW I, 46 (705—717).

Paper presented at the 18th International Congress of Psychology, Moscow, August 8, 1966.

Russian abstract, "Rol' zvukovych elementov v vosprijatii reči“, in: SW I, 47 (718—719).

Repr. (with Russian abstract), in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 21 (1968), pp. 9—20.

Français: „Le rôle des éléments phoniques dans la perception de la parole“, in: 1973g, pp. 167—181.

  „Relationship between Russian Stem Suffixes and Verbal Aspects“, in: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 12, (dedicated to István Kniezsa), 1966, pp. 203—206. — Vide SW II, 16 (198—202).

Written in La Jolla, Calif., 1966.

Repr. in: 1984b, pp. 27—31.

  „Linguistic Types of Aphasia“, in: Brain Function III: Speech, Language, and Communication, ed. E. C. Cartefette (UCLA Forum in Medical Sciences, Proceedings of the Third Conference, Nov. 1963, vol., no.4), University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1966, pp. 67—91. — Vide SW II, 29 (307—333).

Presented and discussed in Pacific Palisades, Calif., in November 1963.

Français: „Types linguistiques d'aphasie“, in: 1969i, pp. 155—173.

Repr. in: 1971j, pp. 95—125.

Italiano: „Tipi linguistici di afasia“, in: 1971k, pp. 169—190.

По-русски: „Lingvističeskie tipy afazii“, in: 1985o, pp. 287—300.

  „Quest for the Essence of Language“, in: Diogenes 51, 1966, pp. 21—37. — Vide SW II, 32 (345—359).

Address to the American Academy of Arts and Sciences, February 10, 1965.

Français: „À la recherche de l'essence du langage“, in: Diogène 51, (Jul.—Sépt.) 1965, pp. 22—38; repr. in: Problèmes du langage (Paris 1966), pp. 22—38.

Italiano: „Alla ricerca dell'essenza del linguaggio“, in: I Problemi attuali della linguistica (Idee Nuove 47), Milan 1968, pp. 129—145.

Česky: „K výzkumu podstaty jazyka“ (tr. z franc.), in: 1969, pp. 33—50.

Česky: „Hledání podstaty jazyka“, in: Dvanáct esejů o jazyce, edice Ypsylon, Mladá fronta, Praha 1970, pp. 29—45.

По-русски: „V poiskach suščnosti jazyka“, in: Sbornik perevodov po voprosam informacionnoj teorii i praktiki 16, ed. E. V. Padučeva et al., AN SSSR, Gosudarstvennyj komitet soveta ministrov SSSR po nauke i technike, Vsesojuznyj institut naučnoj i techničeskoj informacii, Moskva 1970, pp. 4—15; — excerpta in: Učebnyj material po analizu poetičeskich tekstov, comp. M. Ju. Lotman, Tallinskij pedagogičeskij Institut im. E. Vil'de, Tallin 1982, pp. 204—214; — repr. in: Semiotika, ed. Ju. S. Stepanov, Raduga, Moskva 1983, pp. 102—117.

Deutsch: „Die Suche nach dem Wesen def Sprache“, in: 1974d, pp. 14—30; repr. in: 1988, pp. 77—98.

  „Henry Sweet´s Paths Toward Phonemics“, in: In Memory of J. R. Firth, ed. C. E. Bazell et al., Longmans, London 1966, pp. 242—254. — Vide SW II, 40 (456—467).

Written in the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (Stanford, California), 1961.

Français: „Les voies d'Henri Sweet vers la phonologie“, in: 1973g, pp. 258—271.

  „Grammatical Parallelism and Its Russian Facet“, in: Language 42 (presented to Yuen Ren Chao), 1966, Nr. 2, pp. 399—429. — Vide SW III, 8 (98—135).

Written in Dubrovnik, Yugoslavia, in autumn 1965.

Français: „Le parallélisme grammatical et ses aspects russes“, in: 1973h, pp. 234—279.

Deutsch: „Der grammatische Parallelismus und seine russische Spielart“, in: 1979e, pp. 264—310.

Italiano: „Il parallelismo grammaticale e il suo aspetto russo“, in: 1985n, pp. 256—300.

  & P. Valesio: „Vocabulorum constructio in Dante's Sonnet 'Se vedi li occhi miei'“, in: Studi Danteschi 43, 1966, pp. 7—33. — Vide SW III, 14 (176—192).

Written in Cambridge (Mass.), 1964, offered as a lecture at various Italian academies and universities during Jakobson´s visit to Italy in 1964.

Français: „Vocabulorum constructio dans le sonnet de Dante 'Se vedi li occhi miei'“, in: 1973h, pp. 299—318.

Italiano: „Vocabulorum constructio nel sonetto di Dante 'Seve di li occhi miei'“, in: Letteratura e strutturalismo, ed. L. Rosiello, Nicola Zanichelli, Bologna 1974, pp. 117—131.

Italiano (nuova tr.): „Vocabulornm constructio nel sonetto di Dante Se vedi li occhi miei“, in: 1985n, pp. 301—319.

  „The Grammatical Texture of a Sonnet from Sir Philip Sidney's «Arcadia»“, in: Studies in Language and Literature in Honour of Margaret Schlauch, ed. M. Brahmer et al. PWN, Warszawa 1966, pp. 165—174. — Vide SW III, 20 (275—283).

Written in Cambridge (Mass.), February 1964; the first sketch of this paper was mimeographed for the participants of the Warsaw Conference of Poetics, August 1960.

  „Разбор тобольских стихов Радищева“, in: XVIII vek 7, Rol' i značenie literatury XVIII veka v istorii rnsskoj kul´tury, (presented to P. S. Berkov), Nauka, Leningrad 1966, pp. 228—236. — Vide (new title) "«Ты хочеш знать: кто я?» Разбор тобольских стихов Радищева“, in: SW III, 23 (311—321).

Written in Stanford (California), in June 1965; later version expanded (1981).

Repr. in: Učebnyj material po analizu poetičeskich tekstov, ed. M. Ju. Lotman, Tallinskij Pedadogičeskij Institut im. E. Vil'de, Tallin 1982, pp. 115—126.

  „«Девушка пела»: Наблюдения над языковым строем стансов Александра Блока“, in: Orbis scriptus. D. Tschižewskij zum 70. Geburtstag, Fink, München 1966, pp. 385—401. — Vide (part I) "Стихотворные прорицания Александра Блока“, in: SW III, 37 (545—561). (Cf. 1981e.)

Written in Blue Lake (California), in 1962.

Italiano: „'Una fanciulla cantava': Osservazioni sulla struttura linguistica delle stanze di Aleksandr Blok“, in: 1985n, pp. 235—255.

  & P. Colaclides: „Grammatical Imagery in Cavafy's Poem 'Remember, Body'“, in: Linguistics 20, (March) 1966, pp. 51—59. — Vide SW III, 40 (582—590).

Written in Cambridge (Mass.), in 1965.

  „Za šolomjanem / Za Solomonom“, in: SW IV, 24 (534—539).

  „Vlijanie narodnoj slovesnosti na Trediakovskogo“, in: SW IV, 27 (613—633).

Written in 1914.

  „Retrospect“, in: SW IV, 28 (637—704).

Français (part.): „Glossolalie“, in: Tel Quel 26, 1966, pp. 3—9.

Italiano (part.): „Glosse al Cantare di Igor“, in: 1975k, pp. 283—334.

Français (part.): „Étude du folklore“, in: 1985l, pp. 73—97.

Deutsch (part.): „Russische Folklore“, in: 1988a, pp. 303—314.

  „Postscript“, in: SW IV, 29 (738—751).

  „The Byzantine Mission to the Slavs“, in: Dumbarton Oaks Papers 19, 1966, pp. 257-265. — Vide SW VI, 5 (101—114).

Italiano: „La missione bizantina fra gli slavi“, in: 1975k, pp. 129—146.

  Lingvistika i poetika, ed. M. Ivić & S. Marić, tr. D. Pervac, T. Bekić, V. Vuletić, S. Marić & R. Bugarski. Nolit, Belgrade 1966, pp. 327.

Contains Serbian translations of items: 1951c; 1945a; 1935b; 1961c; 1962f; 1963k; 1962e; 1933c; 1963d; 1966d; 1961b; 1964c; 1956a, ch. 1; 1958a; 1949f; 1960d.

  Saggi di linguistica generale, ed. & intro. L. Heilmann. Feltrinelli, Milan 1966, pp. xxxvi + 219.

Italian translation of 1963m with same contents: 1953d; 1956a, ch. 2; 1958a; 1959c; 1961b; 1956a, ch. 1; 1962b; 1949g; 1957c; 195ge; 1960d.

  „A guisa di prefazione“, in: 1966r, pp. 1—2.

  „Igor' Tale Reconstruction“ (Appendix), in: T. Čiževska: Glossary of the Igor' Tale, Mouton, The Hague 1966, pp. 390—403. (Cf. 1948e, SW IV, 11, 164—190.)

  „La linguistique va-t-elle devenir la science des sciences? — Un entretien de Claude Bonnefoy avec Roman Jakobson“, in: Arts, No. 20 (Févr. 9—16), 1966, pp. 10—11.

  „Un incontro con Roman Jakobson“ (interview with Aldo Rossi), in: L'Approdo Letterario 12, N. S. 33, 1966, pp. 93—96.

  „Questionner Jakobson“ (interview avec Jean-Pierre Faye), in: Les lettres françaises, Nov. 17, 1966, pp. 3—4.

Repr. in: J.-P. Faye, Le récit hunique, Paris 1967, pp. 273—285.

Italiano: „Linguistica rivoluzionaria e avanguardie russe“, in: Rinascita, no. 12 (marzo 24, 1967), pp. 23—24.

Deutsch: „Fragen an Roman Jakobson“, in: Alternative 65, 1969, pp. 45—52.

  „Stichi v Čukokkale“ (1919), in: K. I. Čukovskij, "Čto vspomnilos'“, in: Prometej 1, 1966, p. 239.

Written in 1919?

Repr. in: K. Čukovskij, Čukokkala: Rukopisnyj al´manach, Iskusstvo, Moskva 1979, p. 20.

1967

  „Die urslavischen Silben ūr-, ūl-“, in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 20, 1967, pp. 239—241. — Vide SW I, 33 (546—549).

Geschrieben in Cambridge, Mass., 1960, zum achtzigsten Geburtstag Friedrich Slottys.

  „About the Relation between Visual and Auditory Signs“, in: Proceedings of the AFCRL Symposium on Models for the Perception of Speech and Visual Form, ed. W. Watten-Dun, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1967, pp. 1—7. — Vide (new title) "On the Relation between Visual and Auditory Signs“, in: SW II, 31 (338—344).

Cf. 1964c, where translations incorporating this item are listed.

  „Znaczenie Kruszewskiego w rozwoju językoznawstwa ogólnego“, in: M. Kruszewski: Wybór pism, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław—Warszawa—Kraków 1967, pp. x—xxv.

Написано в Кембридже, Масс., зимой 1965Ś6 года, для подготовленного к печати тома избранных сочинений Крушебского в польских переводах Е. Куриловича и К. Поморской.

По-русски (definitive version): „Значение Крушевского в развитии науки языке“, in: SW II, 38 (429—449), (English summary: „Kruszewski's Part in the Development of Linguistic Science“, pp. 449—450); repr. in: 1985o, pp. 331—347.

Italiano (di russo): „L'importanza di Kruszewski per lo svi luppo della linguistica generale“, in: Ricerche Slavistiche 14, 1967, pp. 1—20.

Français (de l´italien): „L'importance de Kruszewski dans le développement de la linguistique générale“, in: 1973g, pp. 238—257.

  „Une microscopie du dernier ´Spleen´ dans les Fleurs du Mal“, in: Tel Quel 29, 1967, pp. 12—24. — Vide SW III, 31 (465—481).

Drafted in Grenoble in 1966.

Repr. in: 1973h, pp. 420—435.

Deutsch: „Das letzte 'Spleen'-Gedicht aus 'Les Fleurs du Mal' unter dem Mikroskop“, in: 1974f, pp. 261—278.

Italiano: „Analisi di un microcosmo testuale“, in: La pratica del la scrittura, ed. P. M. Bertinetto & C. Ossola, Paravia, Torino 1976, pp. 119—130.

Italiano (nuova tr.): „Una microscopia dell'ultimo Spleen nelle Fleurs du mal“, in: 1985n, pp. 320—338.

  „Gengo to bunka“, in: Kotoba no uchu 2/10, 1967, pp. 11—20. — Vide "Language and Culture“, SW VII, 13 (101—112).

English (presented as a public lecture in Tokyo on July 1967): Sciences of Language 2, No. 3, May 1971 (Tokyo), pp. 49—62.

  Fonema e fonologia, ed., tr., & comm. J. Mattoso Cámara Jr. Livraria Académica, Rio de Janeiro 1967, pp. 202.

Contains Portuguese translations of items: 1932a; 1962a; 1949d; 1939a; 1960a; 1958a; 1956a, ch. 1; 1962d.

  „V Římě o Praze“, (interview, Angelo Maria Ripellino), in: Literární noviny 16, 18. II. 1967, p. 1sq.

  „Gengo no kagaku“ (interview with S. Kawamoto), in: Kotoba no uchu 2, 1967, Nr. 11, pp. 34—37.

  „Gengo kakumei e no miti“ (interview), in: Misuzu 9, 1967, Nr. 9, pp. 2—25.

  „Conversazione sul cinema“ (interview with A. Aprà & L. Faccini), in: Cinema e Film No. 2, 1967, pp. 157—162.

Français: „Entretien sur le cinéma“, in: Revue d´esthétique 26, Nr. 2-4, 1973, pp. 61—68.

Deutsch: „Gespräch über den Film“, in: 1988, pp. 267—280.

1968

  „Extrapulmonic Consonants (Ejectives, Implosives, Clicks)“, in: Quarterly Progress Report of the Research Laboratory of Electronics at Massachusetts institute of Technology 65, 1968, pp. 221—227. — Vide SW I, 48 (720—727). (Cf. 1969l.)

  „K voprosu o gluchosti i zvonkosti russkich ščelinnych gubnych“, in: Slavia Orientalis 17, Nr. 3, (presented to Antonina Obrębska-Jabłońska), 1968, pp. 321—324. — Vide SW I, 49 (728—733).

  „Poetry of Grammar and Grammar of Poetry“, in: Lingua 21 (in honor of A. Reichling), 1968, pp. 597—609. — Abridged and reworked English version of 1961c. — Vide SW III, 7 (87—97).

English revised version of a paper presented at the International Conference for Poetics in Warsaw, 1960.

Deutsch: „Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie“, in: Mathematik und Dichtung, ed. H. Kreuzer, München 1965, pp. 21—32; — repr. in: Alternative 65, 1969, pp. 53—61; — repr. in: 1974f, pp. 247—260.

Slovensky: „Poézia gramatiky a gramatika poézie“, in: Romboid 3, 1968, pp. 55—59.

Français: „Poésie de la grammaire et grammaire de la poésie“, in: 1973h, pp. 219—233; — repr. in: 1977g, pp. 89—108.

Excerpta repr. in: 1980i, pp. 83—85; repr. in: 1985m, pp. 37—46.

Italiano: „Poesia della grammatica e grammatica della poesia“, in: 1985n, pp. 339—352.

  & Luciana Stegagno Picchio: „Les oxymores dialectiques de Femando Pessoa“, in: Langages 12, 1968, pp. 9—27. — Vide SW III, 43 (639—659).

Written in Cambridge (Mass.), in 1968.

Repr. in: 1973h, pp. 463—482.

Italiano: „Gli ossimori dialettici di Fernando Pessoa“, in: 1985n, pp. 353—375.

  & John Lotz: Két tanulmány, tr. S. J. Petőfi & G. Szépe. Magyar Nyelvtudományi Társaság 119. szám Kiadványai, Budapest 1968, pp. 19. Contents:

I. „Egy vers-rendszer axiomatikája — a mordvin népdalok alap ján“, 3—8 (Hung. tr. of 1941b).

II. „Megjegyzések a francia fonéma - rendszerröl“, 9—16 (Hung. tr. of 1949e).

III. „Utószó“ (J. Lotz), 17.

  & Morris Halle: „Phonology in Relation to Phonetics“, in: Manual of Phonetics, ed. B. Malmberg, North Holland, Amsterdam 1968, pp. 411—449. (Revised version of 1956a, ch. 1.)

  „Vivre et parler — Un débat entre François Jacob, Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, et Philippe L'Héritier“, in: Les lettres françaises, No. 1221 (Févr. 14—20), 1968, pp. 3—7, No. 1222 (Févr. 21—28), pp. 4—5.

Deutsch: „Leben und Sprechen“, in: Antwort der Strukturalisten, ed. A. Reif, Hoffmann & Campe, Hamburg 1973, pp. 45—70; — repr. in: 1988, pp. 398—424.

  „Voprosy sravnitel'noj indoevropejskoj mifologii v svete slavjanskich pokazanij“, in: American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists, Prague, 1968, Aug. 7—13 1, Mouton, The Hague—Paris 1968, pp. 125—128. (Abstract of 1970j.)

Repr. in: VI mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968, Praha 7—13 VIII 1968, Akta sjezdu 2, Praha 1970, pp. 630—633.

  „La langue est le moteur de l'imagination — Entretien“ (interview avec Michel Tréguer & François Chatelet), in: La quinzaine littéraire, No. 51 (mai 15—31), 1968, pp. 18—20.

Deutsch: „Sprache und Einbildungskraft (Ein Interview)“, in: 1970m, pp. 29—39.

  „Da Mosca a Harvard via Praga“, in: La fiera letteraria (Juilio 4), 1968.

  „S Romanem Jakobsonem“, in: Universitas (revue University J. E. Purkyně v Brně), 1, 1969, pp. 45—54.

  „Vědecký interview Hosta“, in: Host do domu 10, 1968, pp. 54—56.

Français: „Entretien du 16 août 1968 à Brno“, in: Change 10, 1972, pp. 99—101.

  „Uriel Weinreich's Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary“, in: News of the YIVO, No. 107 (Sept. 1968), pp. 5—7.

  „S Jakobsonem a Bogatyrevem v srpnové Praze“, in: Listy 1 (7. XI. 1968), pp. 10—11.

  „Conversa e Itinerário Mineiro com Roman Jakobson“, in: Minas Gerais, Suplemento literario, Nov. 9, 1968, pp. 9—10.

1969

  „Дублеты типа сочкле/счёл в показаниях Т. Фенне о языке Пскова на пороге XVII века“, in: Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur, (presented to Hans H. Bielfeldt), Berlin 1969, pp. 69—73. — Vide SW II, 17 (203—208).

Статья для сборника в честь Г. Бильфельдта, написанная в Кембрндже, Масс., октябрь 1966 года.

  „Józef Mroziński — Jeneral-językoznawca“, in: Kultura i społeczeństwo 13, 1969, pp. 93—102.

По-русски (orig.) "Языковедческие бои генерала Мрозинского. Памятка и напоминание“, in: SW II, 35 (375—388).

Статья написанна в июне 1967 года, La Jolla, Калифорния, для сборника в честь Стефана Жулкевского, даровитого продолжателя боевых традиций польской передовой науки.

Fran¸ais: „Les combats linguistiques du Général Mrozinski (aide mémoire et rappel)“, in: 1973g, pp. 185—198.

  „Linguistics in Its Relation to Other Sciences“, in: Actes du Xe Congrès International des Linguistes, Bucarest, 28 Août—2 Septembre, 1967 1, Bucuresţi 1969, pp. 75—111. — Vide SW II, 61 (655—696). (Cf. 1970c & 1973k.)

Deutsch: „Die Linguistik und ihr Verhältnis zu anderen Wissenschaften“, in: 1974f, 150—224.

По-русски: „Lingvistika v ee otnošenii k drugim naukam“, in: 19850, 369—420.

  „Композиция и космология Плача Ярославны“, in: Trudy Otdela drevnerusskoj literatury XXIV (in honor of V. P. Adrianova-Peretc), Nauka, Leningrad 1969, pp. 32—34. — Vide SW III, 12 (165—168).

Рассказ о Ярославне в Слове о полку Игореве. — Written in Cambridge (Mass.), 1968.

  „Le dessin prosodique ou le principe modulaire dans le vers régulier chinois“, in: Change 2, 1969, pp. 37—48.

English: „The Modular Design of Chinese Regulated Verse“, in: Échanges et communications — Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss, Mouton, The Hague/Paris 1970, pp. 597—605; repr. SW V, 11 (215—223).

  „The Slavic God Velesъ and his Indo-European Cognates“, in: Studi linguistici in onore di Vittore Pisani, Paideia, Brescia 1969, pp. 579—599. — Vide SW VII, 3 (33—48).

  Le langage enfantin et l´aphasie, tr. J.-P. Boons & R. Zygouris. Les Éditions de Minuit, Paris 1969, pp. 189. — 1980 (2nd ed.) Flammarion, Paris.

Contains author's preface (7—10) and French translations of items: 1941a, 1955a, 1960a, 1964b, 1966c.

  Slovesné umění a umělecké slovo. Edice Dílna, svazek 34. Výbor uspořádal, bibliografickou poznámkou opatřil a texty z angličtiny, ruštiny a polštiny přeložil Miroslav Červenka. Texty z francouzštiny a němčiny přeložila Milada Chlíbcová. Úvod napsal Felix Vodička. Obálku navrhl Zdeněk Seydl.   Československý spisovatel, Praha 1969 (recte 1970), 8°, pp. 420. — Vide 1971.

Kniha v nákladu 1500 výtisků byla roku 1970 "v rámci tehdejší činnosti I. Skály a J. Pilaře zlikvidována". Podle autorských výtisků vydala Michiganská universita fotoreprint (bez předmluvy a redakčních poznámek) pod názvem Studies in Verbal Art (1971).

Obsah:

Úvod (Felix Vodička) 7—14

I

Problémy zkoumání literatury a jazyka, str. 17—19 (1928b) (excerpta)

Co je poezie?, str. 20—32 (1928d)

K výzkumu podstaty jazyka, str. 33—50 (1934a)

Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch, str. 51—72 (1966d)

Lingvistika a poetika, str. 73—116 (1956a, ch.2)

Poezie gramatiky a gramatika poezie, str. 117—140 (1960d)

O realismu v umění, str. 141—149 (1961c)

Úpadek filmu?, str. 150—156 (1921~)

II

Usměrněné názory na staročeskou literaturu, str. 159—178 (1933b)

Český podíl na církevněslovanské kultuře, str. 179—199 (1936k) (abridged)

Úvahy o básnictví doby husitské, str. 200—232 (1939f) (abridged)

Ktož jsú boží bojovníci (Slovní stavba husitského chorálu), str. 233—244 (1936f) (abridged)

Máchův verš o hrdliččině hlasu, str. 245—265 (1963f)

Poznámky k dílu Erbenovu. O mýtu, str. 266—281 (1960g)

Gramatická struktura veršů Janka Krále, str. 282—298 (1935b) (abridged)

Dopis Romana Jakobsona Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a sémantice švandy, str. 299—304 (1964f)

III

Socha v symbolice Puškinově, str. 307—342 (1937e)

Jazyk v akci, str. 343—364 (1937f)

Baudelairovy «Kočky», str. 365—385 (1964e)

Kontury Glejtu, str. 386—394 (1962h)

Gramatická stavba Brechtovy básně «Wir sind sie», str. 395—412 (1965e) (1935n)

Bibliografická poznámka, str. 413—417

  „Deux lettres de Roman Jakobson“, in: Change 3, 1969, p. 51.

  „Ejectives, Implosives, Clicks“, in: To Honour George Akhvlediani: Essays on the Occasion of his Eightieth Birthday, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi 1969, pp. 48—54. (Variant of item 1968a.)

  „Uriel Weinreich“, in: Yivo Annual of Jewish Social Science 14, 1969, pp. 9—11.

  (Foreword), in: Kodansha's New World English-Japanese Dictionary, Kodansha, Tokyo 1969, pp. iii—iv.

1970

  „Да и нет в мимике“, in: Jazyk i čelovek, (in memoriam P. S. Kuznecov), ed. V. A. Zvegincev.   Nauka, Moskva 1970, pp. 284—289. — Vide SW II, 33 (360—365).

Написано в январе 1967 года в Палермо для сборника в честь Петра Саввича Кузнецова.

English: „Motor Signs for 'Yes' and 'No'“, Language in Society 1, Nr. 1, April 1971, pp. 91—96.

Italiano: „Gesti motori per il 'si' e il 'no'“, Versus 1, 1971, pp. 1—17.

Français: „Le 'oui' et le 'non' mimiques“, Minuits 2, 1973, pp. 70—76.

  „Tempus ← Rotatio → Adulterium“, in: Mélanges Marcel Cohen. Études de linguistique, ethnographie et sciences connexes offertes par ses amis et ses élèves à l'occasion de son 80ème anniversaire, ed. David Cohen. Janua linguarum. Series maior, 27.   Mouton, The Hague—Paris 1970, pp. 379—380. — Vide SW II, 60 (650—652).

Written in 1965.

  „Linguistics“, in: Main Trends of Research in the Social and Human Sciences 1.   Mouton, The Hague—Paris 1970, pp. 419—463. — Vide 1969c; 1973k. Cf. „Linguistics in Relation to Other Sciences“, SW II, 61 (655—696).

Français: „La linguistique“, in: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines 1.   Mouton, The Hague—Paris 1970, pp. 504—556.

Deutsch: „Die Linguistik und ihre Verhaltnis zu anderen Wissenschaften“, in: 1974f, pp. 150—224.

  „Language in Relation to Other Communication Systems“, in: Linguaggi nella societa e nella tecnica (Convegno promosso dalla Ing. C. Olivetti & Co., S. p. A. per il centenario della nascita di Camillo Olivetti), Olivetti, Milano 1970, pp. 3—16. — Vide SW II, 62 (697—708).

Lecture delivered October 14, 1968 in Milan at the International Symposium "Languages in Society and in Technique" under the sponsorhip of Olivetti.

Français: „Le langage en relation avec les autres systemès de communication“, in: 1973g, pp. 91—103.

Deutsch: „Die Sprache in ihrem Verhältnis zu anderen Kommunikationssystemen“, in: 1974d, pp. 162—175.

  „Subliminal Verbal Patterning in Poetry“, in: Studies in General and Oriental Linguistics Presented to Shirô Hattori, ed. R. Jakobson & S. Kawamoto, TEC, Tokyo 1970, pp. 302—308. — Vide (revised and expanded) in: SW III, 9 (136—147).

Written in Cambridge, Mass., in 1968. The expanded version first appeared in German translation (1971).

Deutsch: „Unterbewußte sprachliche Gestaltung in der Dichtung“, in: LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik I, Nr. 2 (1971), pp. 101—112; repr. in: 1979e, pp. 311—327.

Français: „Structures linguistiques subliminales en poésie“, in: Poétique 2, Nr. 7 (1971), pp. 322—331; repr. in: 1973h, pp. 280—292; repr. in: 1977g, pp. 109—126.

  „Lettre à Haroldo de Campos sur la texture poétique de Martin Codax“, in: Change VI, (Paris) 1970, pp. 53—59.

English: „Letter to Haroldo de Campos on Martin Codax's Poetic Texture“, in: Twentieth Century Studies 7/8, 1972, pp. 20—25; repr. as Russian Formalism, ed. S. Bann & J. E. Bowlt. Scottish Academic Press, Edinburgh 1973.

English: „Martin Codax's Poetic Texture: A Revised Version of a Letter to Haroldo de Campos“, in: SW III, 13 (169—175).

  & Lawrence G. Jones: Shakespeare's Verbal Art in «Th'Expence of Spirit», Mouton, The Hague—Paris 1970, pp. 33. — Vide SW III, 21 (284—303).

Written in Cambridge (Mass.), 1968.

Français: „L'art verbal dans «Th'expence of spirit» de Shakespeare“, in: 1973h, pp. 356—377.

  „On the Verbal Art of William Blake and Other Poet-Painters“, in: Linguistic Inquiry I/1 (January), 1970, pp. 3—23. — Vide SW III, 24 (322—344).

Contents: I. "One of the Songs of Experience"; II. "Henri Rousseau's Poetic Appendix to His Last Painting"; III. "Paul Klee's Octastich."

Dedicated: To Meyer Shapiro. — Written in Cambridge (Mass.), in 1968.

Français: „Sur l'art verbal de William Blake et d'autres peintres-po&egrae;tes“, in: R. Jakobson, M. Halle, N. Chomsky: Hypothèses, Trois entretiens et trois études sur la science du langage et la poétique, Collection Change, Paris 1972, pp. 75—102; repr. (new title): „Sur l'art verbal des poètes-peintres: Blake, Rousseau et Klee“, in: 1973h, pp. 378—400; repr. in: 1977g, pp. 127—161.

  „Pochvala Konstantina Filosofa Grigoriju Bogoslovu“, in: Slavia 39, 1970, pp. 334—361. — Vide SW VI, 11 (207—239).

  „Rol' lingvističeskich pokazanij v sravnitel'noj mifologii“, in: VIIe Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Moscou (3 août—10 août 1964) 5.   Nauka, Moskva 1970, pp. 608—619.

English: „Linguistic Evidence in Comparative Mythology“ (tr. by Stephen Rudy), vide SW VII, 2 (12—32).

  & L. Hammerich: „Preface“, in: Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian — Pskov 1607, 2, ed. L. Hammerich & R. Jakobson.   Royal Danish Academy of Sciences, Copenhagen 1970, pp. VII—XXVIII.

  Poesie und Sprachstruktur. Ed. F. P. Ingold.   Arche, Zürich 1970, pp. 48. — Vide Ger. tr. of 1934a, 1968j.

  „La mise en mots“, in: Les lettres françaises, No. 1340, Juin 24—30, 1970, (in memoriam Elsa Triolet), p. 3.

  „Concluding Remarks“, in: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968, Praha 7—13 VIII 1968, Akta sjezdu 2, Praha 1970, pp. 614—615.

  „(Letter of Feb. 8, 1921 to V. Majakovskij)“, in: N. Chardžiev & V. Trenin, Poetičeskaja kul´tura Majakovskogo, Iskusstvo, Moskva 1970, p. 148.

  „Lettre sur le Cercle de Prague“, in: Change 4, 1970, pp. 224—226.

  „Presenting the Shirô Hattori Festschrift: Studies in General and Oriental Linguistics“ (announcement), Tokio 1970.

1971

  Vide SW I (2nd ed.); SW II.

  Il farsi e il disfarsi del linguaggio — Linguaggio infantile e afasia. Tr. Lidia Lonzi.   Einaudi, Torino 1971, pp. 208.

Contains Ital. tr. of 1941a, 1955a, 1959d, 1960a, 1964b, 1966b.

  Studies in Verbal Art. Texts in Czech and Slovak. Michigan Slavic Contributions, No. 4.   Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America and the Department of Slavic Languages and Literatures of the University of Michigan, Ann Arbor 1971, pp. (6) + 5—412 + (2). — Vide 1969.

Published on the occasion of the author´s seventy-fifth birthday.

Reprint of 1969, with nearly same contents (foreword is replaced by item from 1941, and editorial notes were removed due to fact of conspiracy considering communist era) and between pp. 17—412 with same pagination.

  Studies on Child Language and Aphasia, Mouton, The Hague—Paris 1971, pp. 132.

Contains reprint or English translation of 1949c; 1960a; 1962f; 1955a; 1956a (ch. 2); 1964b; 1966c.

  „Krugovorot lingvističeskich terminov“, in: Fonetika. Fonologija. Grammatika, k semidesjatiletiju A. A. Reformatskogo, Nauka, Moskva 1971, pp. 384—387. — Vide SW I, 50 (734—737).

  „Saussure's Unpublished Reflections on Phonemes“, in: Cahiers F. de Saussure 26, Mélanges de linguistique offerts à H. Frei 2, 1971, pp. 5—14. — Vide SW I, 52 (743—750).

Français: „Réflexions inédites de Saussure sur les phonèmes“, in: 1973g, pp. 287—295.

  „Greetings to Eli Fischer-Jørgensen“, in: Form and Substance. Phonetic and Linguistic Papers Presented to Eli Fischer-Jørgensen, ed. L. Hammerich, R. Jakobson & E. Zwirner, Akademisk Forlag, Copenhagen 1971, pp. 9—10. — Vide (new title) "Prefatory Letter to Studies in Honor of Eli Fischer-Jørgensen“, in: SW I, 53 (751—752).

  „Retrospect“, in: SW II, 63 (711—724).

Français: „Linguistique générale“, in: 1985l, pp. 15—28.

  „Siluanov Slavospev Simeonu“, in: Zbornik za filologiju i lingvistiku 14, 1971, pp. 25—31.

По-русски (original): „Славословие Силуана Симеону“, in: Xenia Slavica. Papers Presented to Gojko Ružičię on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday. 2 February 1969, ed. R. L. Lenček & B. O. Unbegaun, Mouton, The Hague—Paris 1975, pp. 75—83; — repr. in: SW III, 16 (206—214).

  „The Dominant“ (tr. H. Eagle), in: Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views, ed. L. Matejka & K. Pomorska, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1971, pp. 82—87; — 2nd edn., Michigan Slavic Publications, Ann Arbor 1978. — Vide SW III, 53 (751—756).

Translated from the Czech text of lectures on Russian Formalism delivered at Masaryk University in Brno, in the spring of 1935. — Vide 2005.

Français: „La dominante“, in: 1973h, pp. 145—151; repr. in: 1977g, pp. 77—85.

По-русски: „Dominanta“, in: Chrestomatija po teoretičeskomu literaturovedeniju 1, ed. I. Černov, Tartuskij gos. Universitet, Tartu 1976, pp. 56—63.

Deutsch: „Die Dominante“, in: 1979e, pp. 212—219.

  „The Drum Lines in Majakovskij's '150000000'“, in: California Slavic Studies 6, (presented to Gleb Struve), 1971, pp. 39—41. — Vide SW V, 21 (413—415).

  „The World Response to Whitney's Principles of Linguistic Science“, in: Whitney on Language: Selected Writings of William Dwight Whitney, ed. M. Silverstein.   MIT Press, Cambridge (Mass.) 1971, pp. xxv—xlvii. — Vide SW VII, 24 (219—236).

Français: „Les réactions du monde aux principes linguistiques de Whitney“, in: 1973g, pp. 272—286.

  „La première lettre de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet sur les anagrammes“ (Publiée et commentée par Roman Jakobson), in: L'Homme X, Nr. 2, 1971, pp. 15—24. — Vide SW VII, 24 (237—247).

Repr. in: 1973h, pp. 190—201.

  „Nikolaj Durnovo, Vvedenie v istoriju russkogo jazyka“ (review), in: IJSLP 14, 1971, pp. 210sq.

  „R. Trautmann, Baltisch-Slavisches Wörterbuch“ (review), in: IJSLP 14, 1971, p. 210.

  „Concluding Note“ (to M. Shapiro's polemics with E. Stankiewicz), in: IJSLP 14, 1971, p. 209.

  (Note), in: „Testimonianze a San Giorgio“, (Supplement to) Venti anni di attivita della fondazione Giorgio Cini, G. Cini, Venezia 1971, p. 57.

1972

  & Bayara Aroutunova: „An Unknown Album Page by Nikolaj Gogol'“, in: Harvard Library Bulletin 20, 1972, Nr. 3 (July), pp. 236—254 + 2 plates. — Vide SW III, 45 (679—695).

Written in Cambridge (Mass.) on the basis of the archives of Zinaida Volkonskaja, which were purchased for the Houghton Library in 1967.

  „Verbal Communication“, in: Scientific American 227, 1972, No. 3, pp. 72—80. — Vide SW VII, 10 (81—92).

Repr. in: Communication, W. H. Freeman, San Francisco 1972, pp. 37—44.

Français: „L'agencement de la communication verbale“, in: 1973g, pp. 77—90.

Deutsch: „Sprachliche Kommunikation“, in: Kommunikation, Umschau, Frankfurt 1973, pp. 59—72.

По-русски: „Slovesnoe (jazykovoe) obščenie“, in: Obščee jazykoznanie: chrestomatija, ed. V. I. Kosovskij & A. E. Suprun, Vyšejšaja škola, Minsk 1976, pp. 113—120.

По-русски (поновому): „Rečevaja kommunikacija“, in: 1985o, pp. 306—318.

  „The Editor Interviews Roman Jakobson“, in: Modern Occasions 1, 1972, Nr. 1, pp. 14—20.

Français: „Gallic 'suckers for fashion'“, in: Change 13, 1972, pp. 155—163.

  „Entretien de Roman Jakobson avec Jean-Pierre Faye, Jean Paris et Jacques Roubaud“, in: R. Jakobson, M. Halle, & N. Chomsky: Hypothèses: Trois entretiens et trois études sur la linguistique et la poétique, Collection Change, Paris 1972, pp. 33—49.

  „Sur le mot 'structural': deux lettres et quatre textes“, in: Change 10, 1972, pp. 181—188.

  „Stichi skul'ptora“, in: M. Kardinalovskaja: Stichi, Madrid 1972, pp. 3—4.

1973

  „Le métalangage d´Aragon“, in: L 'Arc 53: Aragon, 1973, pp. 79—84. — Vide SW III, 10 (148—154).

Written in March 1973 in Cambridge (Mass.).

Repr. in: Les critiques de notre temps et Aragon, Garnier Frères, Paris 1976, pp. 142—151.

  „«Si nostre vie» — Observations sur la composition & structure de motz dans un sonnet de Joachim du Bellay“, in: Problemi attuali di scienza e di cultura, Quaderno n. 180: Atti del Convegno Internazionale sul Tema: Premarinismo e Pregongorismo. Roma, 19—20 aprile 1971, Accademia Nazionale dei Lincei, Rome 1973, pp. 165—195. — Vide SW III, 19 (239—274).

Dedicated: A la mémoire de Maria Rosa Lida de Malkiel. — First presented as a lecture at the international conference on "Premarinismo e Pregongorismo" of the Academia Nazionale dei Lincei, Rome, on April 20, 1971, and elaborated in Fontainebleau in autumn 1971 for publication in the acts of the conference.

Repr. in: 1973h, pp. 319—355.

  „Ob odnosložnych slovach v russkom stiche“, in: Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky, ed. R. Jakobson, C. H. van Schooneveld, & D. S. Worth, Mouton, The Hague—Paris 1973, pp. 239—252. — Vide SW V, 10 (201—214).

  „Jazykovedčeskie nabljudenija nad obščimi osobennostjami slavjanskoj poezii“, in: VII Międzynarodowy kongres slawistów, Warszawa. 21—27 VIII 1973, Streszezenia referatów i komunikatów, Warszawa 1973, pp. 858—859. — (Cf. the expanded version, 1980b.)

  „Staroslověnská kantilena v dědictví českém“, in: Ricerche Slavistiche 17—19, 1970—1972, (in memoriam G. Maver), pp. 259—272.

English: „An Old Church Slavonic Song in the Czech Tradition“, in: SW VI, 20 (389—401).

  „Соколъ въ мытьхъ“, in: Južnoslovenski filolog 30 (Studia Linguistica in honorem Michaelis Stevanović), 1973, No. 1—2, pp. 125—134.

Analysis of the passage in Igor´s Tale.

English: „When a Falcon Has Molted“ (tr. David Birnbaum), in: SW VII, 34 (321—331).

  Essais de linguistique générale 2: Rapports internes et externes du langage. Les Éditions de Minuit, Paris 1973, pp. 320.

Contains Fr. repr. or tr. of: 1970c; 1972b; 1970d; 1964c & 1967b combined; 1970a; 1939a; 1962c & 1962r combined; 1966a; 1969b; 1960c; 1967c; 1966e; 1971h; 1971b; 1939d; 1963d.

  Questions de poétique. Ed. Tzvetan Todorov.   Éditions du Seuil, Paris 1973, pp. 510.

Contains: French repub. or tr. of items: 1921b (excerpta), 1919a, 1921a, 1923a (excerpta), 1928d, 1929c, 1931f, 1932c, 1933b, 1934a, 1935b, 1971f, 1937f, 1971i, 1964e, 1968c, 1966f, 1970e, 1970f, 1966g, 1973b, 1970g, 1970h, 1962h, 1967d, 1962i, 1965e, 1968d, 1973i.

  „Postscriptum“, in: 1973h, pp. 485—504.

Repr. (new title): „Poésie de la grammaire et grammaire de la poésie“, in: 1985l, pp. 127—153.

English (revised): „A Postscript to the Discussion on Grammar of Poetry“, in: Diacritics 10, Nr. 1 (Spring 1980), pp. 22—35.

English (revised and expanded): „Retrospect“, in: 1981, SW III, 55 (765—789).

Italiano: „Un saggio: Postscriptum“, in: Almanacco dello specchio 4, ed. M. Forti, Mondadori, Venezia 1975, pp. 177—205.

Deutsch (incorporating revisions from Eng. tr.): „Zur Diskussion über Grammatik der Poesie“, in: Sprachwissenschaft 6, Nr. 3, 1981, pp. 245—274.

  Ippan gengogaku. Ed. S. Kawamoto. Misuzu Shobo, Tokyo 1973, pp. 317.

Contains Japanese tr. of items: 1953d; 1956a, ch. 2; 1958a; 1959c; 1961b; 1956a, ch. 1; 1962b; 1949g; 1957c; 1959e; 1960d; 1969c.

  Main Trends in the Science of Language. George Allen and Unwin, London 1973, pp. 75. — Harper and Row, New York 1974, pp. 76 (with revised index by R. J.).

Rev. version of 1969c, 1970c.

  Aspects of the Theories of Roman Jakobson. Ed. M. van Ballaer. Katholieke Universiteit te Leuven: Fakulteit der Wijsbegeerte en Lettern, 1973, pp. 139.

Memoir containing three series of lectures by R. J. at the Catholic University of Louvain, Feb. 14—March 14, 1972. Though published with R. J.'s authorization, these transcripts were not made under his supervision and cannot be regarded as definitive.

  „Note on August 1914“, in: Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials, ed. J. B. Dunlop, R. Haugh, A. Klimov, Nordland Publishing, Belmont (Mass.) 1973, pp. 326—327.

  „Nachwort“, in: N. S. Trubetzkoy: Wiener Vorlesungen über die altrussische Literatur, ed. R. Picchio, Sansoni-Licosa, Firenze 1973, pp. 155—159.

  „O que fazem os poetas com as palavras“, in: Colóquio/Letras 12 (March), 1973, pp. 5—9.

  „Beszélgétes Roman Jakobsonnal“ (interview for Hungarian television), in: Magyar Tudomany, no. 7—8, 1973, pp. 513—518.

  „Statement on the Ossabaw Island Project“, in: Ossabaw, 1973, pp. 9, 34.

1974

  „Communicación y sociedad“ (Entrevista con R. Jakobson), in: Lingüística y significación, Salvat Editores, Barcelona 1974, pp. 8—13.

English (written in Cambridge, Mass. December 1973): „Communication and Society“, SW VII, 12 (98—100).

  „Mark and Feature“, in: World Papers in Phonetics: Festschrift for Dr. Onishi's Kiju, The Phonetic Society of Japan, Tokyo 1974, pp. 37—39. — SW VII, 15 (122—124).

Deutsch: „Zur Notwendigkeit einer sachlichen und terminologischen Unterscheidung“, in: 1974f, 279—280.

  „Gorouna Kъrčaga“, in: Ezikovedski izsledvanija v pamet na Prof. Stojko Stojkov, ed. L. Andfejčin et al., Bulgarskaja Akademia Nauk, Sofia 1974, pp. 563—565.

English: „Goroun's Urn“ (tr. David Birnbaum), in: SW VII, 35 (332—335).

  Form und Sinn. Sprachwissenschaftliche Betrachtungen. Wilhelm Fink Verlag, München 1974, pp. 177.

Contains German repub. or tr. of items: 1962e, 1966c, 1938b, 1957c, 1932b, 195ge, 1936a, 1958b (summary), 1958c, 1940a, 1959d, 1949g, 1959c, 1970d, 1974e.

  „Nachwort“, in: 1974d, pp. 175—177.

  Aufsätze zur Linguistik und Poetik. Ed. & intro. Wolfgang Raible, tr. Regine Kuhn, Georg Friedrich Meier & Randi Agmete Hartner. Sammlung Dialog, 71.   Nymphenburger Verlag, München 1974, pp. 290. — Ullstein, Frankfurt 1979 (2. Aufl.).

Contains German repub. or tr. of: 1963c; 1939c; 1956a, ch. 1; 1960a; 1956a, ch. 2; 1965a; 1970c; 1945a; 1968c; 1967d; 1974b.

  Poetik och lingvistik. Ed. & intro. K. Aspelin & B. Lundberg. PAN/Nordstedts, Stockholm 1974, pp. 258.

Contains Swedish translations of items: 1966v; 1921b (excerpta); 1921a; 1929d; 1934a; 1935b; 1971f; 1956a, ch. 2 (sections 2 and 5); 1960d; 1968d; 1965e; 1970e; 1970h; 1974h.

  „Postscriptum“, in: 1974g, pp. 239—242.

  Lenguaje infantil y afasia. Tr. E. Benitez. Editorial Ayuso, Madrid 1974, pp. 248.

Spanish translation of 1969i with same contents (1941a, 1955a, 1960a, 1964b, 1966c).

  „Linguistic Contributions to the Pathology of Language“, in: Lenguaje y audición: Normalidad y patología: Actas del II Congreso Panamericano de Audición y Lenguaje y del I Congreso Peruano de Patología del Lenguaje, ed. A. Cáceres Velásquez, Lima 1974, pp. 29—42.

  „Life and Language“, in: Linguistics 138, 1974, pp. 97—103.

Review of F. Jacob, The Logic of Life: A History of Heredity.

Français: „Vie et langage“, in: Dialectiques 7, 1974, pp. 63—69.

  „Preface“, in: H. Birnbaum: On Medieval and Renaissance Slavic Writing, Mouton, The Hague—Paris 1974, pp. 7—9.

  „La actitud estructuralista“ (interview with J. Rábago), in: Cuadernos para el Diálogo, No. 129, 1974, pp. 49—51.

1975

  „'Czułość' Cypriana Norwida“, in: For Wiktor Weintraub: Essays in Polish Literature, Language, and History, ed. V. Erlich et al., Mouton, The Hague—Paris 1975, pp. 227—237. — Vide SW III, 34 (508—518).

Written in Peacham (Vermont), in 1973.

  „Gimn v Slove Ilafiona o zakone i blagodati“, in: The Religious World of Russian Culture. Russia and Orthodoxy: Essays in Honor of Georges Florovsky 2, ed. A. Blane, Mouton, The Hague—Paris 1975, pp. 9—22. — Vide SW VI, 21 (402—414).

  „Sur la spécificité du langage humain“, in: L'Arc 60, Roman Jakobson (1975), pp. 3—8.

Written in the summer 1969 in La Jolla, California, for the Salk Institute Conference on the Biological Foundations of the Language.

English: „The Fundamental and Specific Characteristics of Human Language“, in: SW VII, 11 (93—97).

  „Structuralisme et téléologie“, in: L'Arc 60: Roman Jakobson, 1975, pp. 50—54. — Vide SW VII, 16 (125—127).

Written in Cambridge, Mass., 1974.

Deutsch: „Strukturalismus und Teleologie“, in: 1988, pp. 448—451.

  „Les règles des dégâts grammaticaux“, in: Langue, Discours, Société: Pour Émile Benveniste, ed. J. Kristeva, J.-C. Milner & N. Ruwet.   Éditions du Seuil, Paris 1975, pp. 11—25.

Dedication: „C´est à Émile Benveniste qui fut l´un des premiers à soutenir l´importance des études strictement linguistiques sur les syndromes de l´aphasie que je tiens à dédier en hommage d´admiration et d´affection cette étude basée sur mes rapports au Troisième Symposion International d´Aphasiologie à Oaxtepec, Mexique, novembre 1971, et au Congreso Peruano de Patologia del Lenguaje à Lima, Peru, octobre 1973."

English: „On Aphasic Disorders from a Linguistic Angle“, in: Nordisk Tidsskrift for Logopedi og Foniatri 2, No. 2 (July 1977), 93—106; repr. in: Framework of Language, 1980, pp. 93—111; repr. in: SW VII, 17 (128—140).

  „Glosses on the Medieval Insight into the Science of Language“, in: Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste, Société linguistique de Paris, Paris 1975, pp. 289—303. — Vide SW VII, 22 (185—198).

Based on the author´s concluding paper at the Newberry Conference on Historical Linguistics, February 1968, and elaborated in Cambridge (Mass.) Fall 1973.

Repr. in: 1980h, pp. 39—60.

  Coup d´oeil sur le développement de la sémiotique. Studies in Semiotics 3.   Indiana University Publications, Bloomington (Indiana) 1975, pp. 21.

Opening report at the First International Congress of Semiotics, Milan, June 2, 1974.

English: „A Glance at the Development of Semiotics“ (tr. Patricia Baudouin), in: 1980h, pp. 1—29; — repr. in: SW VII, 23 (199—218).

Deutsch: „Ein Blick auf die Entwicklung der Semiotik“, in: 1988, pp. 108—135.

  N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. Ed. R. Jakobson, with the assistance of H. Baran, O. Ronen & M. Taylor. Mouton, The Hague—Paris 1975, pp. xxiii + 506 + 13 ills. — Berlin—New York—Amsterdam 1985 (2nd ed.).

„Foreword“, pp. v—xiv.

По-русски: Pis'ma i zametki N. S. Trubeckogo = N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes, (podgotovil k izdaniju R. Jakobson), Jazyk. Semiotika. Kul'tura.   Jazyki slavjanskoj kul'tury, Moskva 2004, pp. 506 + [4] tab.

  Puškin and His Sculptural Myth. Tr. & ed. J. Burbank. Mouton, The Hague—Paris 1975, pp. 86 + 16 pp. of illustrations.

Contains Eng. translations of: 1937f, 1936d, 1937g, 1938d, 1937i, 1937j, 1937k.

  Premesse di storia letteraria slava. Ed. Lidia Lonzi. Tr. L. Lonzi & P. F. Poli. Il Saggiatore, Milano 1975, pp. xi + 360.

„Postface“, pp. 358—359.

Contains Italian translations of items: 1953f, 1954b, 1963k, 1945b, 1966p, 1936e, 1936f, 1958d, 1939g, 1965j, 1960j (Pt 2), 1956c, 1966n (excerpta), 1945a, 19751.

  Ensayos de linguística general. Ed. A. Corazón, tr. J. M. Pujol & J. Cabanes. Editorial Seix Barral, Barcelona 1975, pp. 406. — 1981: 2nd edn. — 1984: 3rd edn. Editorial Ariel, Barcelona.

Contains Spanish translation of items: 1953d, 1958a, 1963e, 1959c, 1961 b, 1962a, 1962c, 1949d, 1949b, 1949g, 1936a, 1958b (abstract), 1957c, 195ge, 1960d.

  „Three Linguistic Abstracts“, in: Studii śi cercetări lingvistice 26, 1975, Nr. 5, (dedicated to A. Rosetti), pp. 505—507.

  „De la poésie à la linguistique“, in: L'Arc 60, 1975, pp. 18—21.

  „Jan Racek, septuagénaire“, in: Musique enjeu 19, 1975.

Repr. (new title): „Jan Racek, grand musicologue tchèque“, in: Europäische Hefte 1/76, pp. 44—48.

  „Verbal Interanimations“, in: The Times Literary Supplement, Sept. 5, 1975, p. 985.

Review of I. A. Richards: Poetries: Their Media and Ends.

  „Geleitwort“, in: W. Steinitz: Ostjakologische Arbeiten 1, Akadémiai Kiadó—Mouton, Budapest—The Hague 1975, pp. ix—xiv.

  „Souvenirs de Futur“ (preface), in: Léon Zack: Des perles aux aigles, Éditions Saint-Germain-des-Prés, Paris 1975, pp. 3—4.

1976

  „Стихи Пушкина о деве-статуе, вакханке и смиреннице“, in: Alexander Puškin: A Symposium on the 175th Anniversary of His Birth, ed. A. Kodjak & K. Taranovsky, New York University Press, New York 1976, pp. 3—26. — Vide SW III, 27 (356—377).

First delivered as a lecture at the Puškin Symposium at New York University in fall of 1973.

  & G. Lübbe-Grothues: „Ein Blick auf Die Aussicht von Hölderlin“, in: 1976i, pp. 27—96. — Vide SW III, 29 (388—446).

Written in 1975—1976, Einsiedeln, Switzerland—Cambridge (Mass.).

Italiano: Hölderlin: L'arte della parola, with intro. by C. Angelino. Il Melangola, Genova 1979, pp. 81.

English (partial): „The Language of Schizophrenia: Hölderlin's Speech and Poetry“, in: 1980i, pp. 137—144; repr. in: 1985m, pp. 133—140.

English (partial): „Two Different Types of Discourse in Hölderlin's Madness“, in: Cognitive Constraints on Communication: Representations and Processes, ed. L. Vaina & J. Hintikka, Reidel, Dordrecht—Boston—Lancaster 1984, pp. 115—136.

  „Russkie otgoloski drevnečešskich pamjatnikov o Ljudmile“, in: Kul'turnoe nasledie drevnej Rusi, Nauka, Moskva 1976, pp. 46—50. — Vide SW VI, 38 (815—819).

  „Spatial Relationships in Slavic Adjectives“, in: Scritti in onore di Giuliano Bonfante, Paideia Editore, Brescia 1976, pp. 211—215. — Vide SW VII, 8 (68—72).

  „Metalanguage as a Linguistic Problem“, in: Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemënyek 76 (Köteténok), 2 (Számából), 1976, pp. 346-352. — SW VII, 14 (113—121).

First presented as the Presidential Address at the Annual Meeting of the Lingustic Society of America, December 27, 1956.

Dedicated: „to the memory of true friend and the courageous champion of linguistic truth, Gyula Laziczius".

Repr. in: 1980h, pp. 81—92.

Italiano: „Il metalinguaggio come problema linguistico“, in: 1978f, pp. 85—98.

  „Pëtr Bogatyrëv (29. I. 93—18. VIII. 71): „Expert in Transfiguration“, in Sound, Sign and Meaning: Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle, ed. L. Matejka, Michigan Slavic Contributions 6.   Ann Arbor 1976, pp. 29—39. — Vide SW VII, 31 (293—304).

Dedication: „To the lasting memory of Konstantin Bogatyrëv."

  „Игра в аду у Пушкина и Хлебникова“, in: Sravnitel'noe izučenie literatur: Sbornik statej k 80-letiju Akademika M. P. Alekseeva, Nauka, Leningrad 1976, pp. 35—37. — Vide SW VII, 39 (353—356).

Written in Cambridge, Mass., May-June 1974.

  Six lessons sur le son et le sens. Les Éditions de Minuit, Paris 1976, pp. 121. — Vide SW VIII, Pt 2.

English: Six Lectures on Sound and Meaning. Hassocks, Sussex: Harvester — Cambridge (Mass.), M. I. T. Press, 1978, pp. 116.

Italiano: La linguistica e le scienze dell'uomo: Sei lezioni sul suono e sul senso. Il Saggiatore, Milano 1978, pp. 126.

По-русски: „Znak i značenie“, in: 1985o, pp. 30—91.

  Hölderlin — Klee — Brecht: Zur Wortkunst dreier Gedichte. Ed. & intro. E. Holenstein. Suhrkamp, Frankfurt 1976, pp. 128.

Contains German repr. or tr. of: 1976b, 1970h (Pt 3), 1965e.

  Nuevos ensayos de lingüística general. Tr. Tomás Segovia. Siglo Veintiuno Editores, México 1976, pp. 333.

Spanish translation of 1973g, with same contents (1970c; 1972b; 1970d; 1964c and 1967b combined; 1970a; 1939a; 1962c and 1962r combined; 1966a; 1969b; 1960c; 1967c; 1966e; 1971h; 1971b; 1939d; and 1963d).

  Situgosyoo to Gengogaku. Tokyo: Iwanami Shoten, 1976, pp. 186.

Contains Japanese tr. of items: 1949c, 1941a, 1964b, 1966c.

  „Message sur Malévitch“, in: Change 26/27, 1976, pp. 293—294.

  „Vmesto posleslovija“, in: N. Chardžiev, K. Malevič, & M. Matjušin: The Russian Avant-Garde / K istorii russkogo avangarda, Hylaea Prints, Stockholm 1976, pp. 188—189.

With facing English tr.: „Instead of a Postscript".

  Diskussion von Roman Jakobson mit Professoren und Studenten der Universität Köln (27. Mai 1975). Institut für Sprachwissenschaft, Universität Köln, Arbeitspapier, No. 32, 1976, pp. 18.

English: „On Poetic Intentions and Linguistic Devices in Poetry: A Discussion with Professors and Students at the University of Cologne“, in: 1980i, pp. 87—96; repr. in: 1985m, pp. 69—78.

  „Entretien avec Emmanuel Jacquart: autour de la poétique“, in: Critique, 1976, pp. 461—472.

English: „Interview with Roman Jakobson on Poetics“, in: Philosophy Today 22, Nr. 1/4, 1978, pp. 65—72.

  „Il reste beaucoup à faire . . .“, in: Le Monde, Oct. 9, 1976, p. 24.

  „Nizyusseikino titeki seisyun“ (interview with Masao Yamaguchi), in: Sekai (Nov. 1976), pp. 314—327.

Repr. in: M. Yamaguchi: Nizyusseikino titeki booken. Tokyo: Iwanami Shoten, 1980.

1977

  „Словенский пример узловой роли безличных предложений в поетическом контексте“, in: Papers in Slavic Philology I: In Honor of James Ferrell, ed. B. A. Stolz, Michigan Slavic Publications, Ann Arbor 1977, pp. 142—145. — Vide SW III, 39 (577—581).

Oton Župančić, „Mrtva nevesta“ (1914). — Written in Cambridge (Mass.), 1972.

Slovinsky: „Slovenski primer osrednje vloge brezosebnih stavkov v pesniškem kontekstu“, in: Sodobnost 26, Nr. 1, 1978, pp. 53—56.

  & Stephen Rudy: Yeats' "Sorrow of Love" through the Years. Peter de Ridder Press, Lisse 1977, pp. 55. — Vide SW III, 42 (600—638).

Written in Peacham (Vermont) during the summers 1975 and 1976.

Repr. in: 1980i, pp. 97—125.

Repr. in: 1985m, pp. 79—107.

  „Jurij Tynjanov v Prage“, in: Rossija/Russia 3, 1977, pp. 161—182. — Vide SW V, 31 (560—568).

English: „Afterword — Yuri Tynianov in Prague“, in: Y. Tynianov, The Problem of Verse Language, tr. & ed. M. Sosa & B. Harvey, Ardis, Ann Arbor (Michigan) 1981, pp. 135—140.

  „Der grammatische Aufbau der Kindersprache“, in: Vorträge der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften Geisteswissenschaften 218. Westdeutscher Verlag, Opladen 1977, pp. 28 („Diskussion“, pp. 15—28).

First presented at the 204th session of the Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften on May 28, 1975 in Düsseldorf.

English: „The Grammatical Buildup of Children's Language“ (tr. Brent Vine), in: SW VII, 18 (141—147).

  „A Few Remarks on Peirce, Pathfinder in the Science of Language“, in: MLN 92, 1977, pp. 1026—1032. — Vide SW VII, 26 (248—253).

Revised and corrected version of remarks transcribed and published without Jakobson's authorization under the title "A Few Remarks about Structuralism“, in: MLN 91, Nr. 6, 1976, pp. 1534—1539.

First presented as a lecture at the Charles Sanders Peirce Symposium, Johns Hopkins University, September 16, 1975.

Repr. in: 1980h, pp. 31—38.

Deutsch: „Peirce, Bahnbrecher in der Sprachwissenschaft“, in: 1988, pp. 99—107.

  Ensayos de poética. Tr. Juan Almela. Fondo de Cultura Economica, Mexico—Madrid—Buenos Aires 1977, pp. 261.

Contains Spanish translations of items: 1929c, 1970g, 1966f, 1973b, 1970g, 1970h, 1962h, 1967d, 1962i, 1965e, 1968d.

  Huit questions de poétique. Ed. Tzvetan Todorov. Editions du Seuil, Paris 1977, pp. 188.

Abridged version of 1973h, containing French tr. or repr. of items: 1921b (excerpta), 1934a, 1935b, 1971f, 1968c, 1970e, 1970h, 1962h.

  „Protokoly zasedanij Moskovskogo Lingvističeskogo Kružka 8-go ijunja 1919 g.—15-go fevralja 1920 g.“, in: Trudy po znakovym sistemam 9 (Učenye zapiski Tartuskogo gos. universiteta, vyp. 422), 1977, pp. 127, 130, 131.

Remarks in the minutes of the Moscow Linguistic Circle, 1919—1920.

  „Aleksandr Belič na pražskoj fonologičeskoj konferencii“, in: Zbornik radova o Alexandru Belięu, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 1977, pp. 55—59.

  „Jan Patočka: From the Curriculum Vitae of a Czech Philosopher“, in: The New Republic 126, Nr. 19 (May 7, 1977), pp. 26sq.

Français: „Le curriculum vitae d´un philosophe tchèque“, in: Liberté réligieuse et défense des droits de l'homme II: en Tchécoslovaquie — Hommage à Jan Patočka, repr. from Istina 22, Nr. 2, 1977, pp. 132—136.

Česky: „Z curricula vitae českého filozofa“, in: Proměny 16, Nr. 2, 1979, pp. 5—8.

/??/ Français in: Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, traduit du tchèque par Erika Abrams, préface de Paul Ricoeur, postface de Roman Jakobson.   Verdier, Largrasse 1999 (nouv. éd. revue), (pp. 204).

  „Preface“, in: Linda R. Waugh: A Semantic Analysis of Word Order, E. J. Brill, Leiden 1977, p. ix.

  „Préface“, in: Mikhail Bakhtine (V. N. Volochinov): Le marxisme et la philosophie du langage, Les Éditions de Minuit, Paris 1977, pp. 7—8.

  „Meaning as the Fundamental Question on All Linguistic Levels“, in: Kurzfassungen (Abstracts), 12th International Congress of Linguists, Vienna, 29. 8.—2. 9. 1977, p. 5.

  (Letter to Hugh McLean on Smerť Vladimira Majakovskogo), in: Slavic Review 36, Nr. 1, 1977, pp. 154—155.

  „Roman Jakobson at Eighty. A. J. Liehm interviews Roman Jakobson“, in: Red Letters, no. 6, 1977, pp. 3—15.

1978

  „La facture d´un quatrain de Pouchkine“, in: Poétique 34 (Avril), 1978, pp. 190—192. — Vide SW III, 25 (345—347).

Zoloto i bulat.

  „Notes on the Makeup of a Proverb“, in: Trends in Linguistics: Studies and Monographs 4: Linguistics and Literature: Sociolinguistics and Applied Linguistics (A. Hill Festschrift), ed. W. Winter, Mouton, The Hague 1978, pp. 83—85. — Vide SW III, 48 (712—714).

Written in Cambridge (Mass.), 1972.

  „Mutual Assimilation of Russian Voiced and Voiceless Consonants“, in: Sign and Sound: Studies Presented to Bertil Malmberg on the Occasion of His 65th Birthday, Studia Linguistica 32, Nr. 1/2, 1978, pp. 107—110. — Vide SW VII, 6 (62—65).

  „K jazykovedčeskoj problematike soznanija i bessoznatel'nosti“, in: Bessoznatel´noe: Priroda, Funkcii, Metody, Issledovanija 3, ed. F. V. Bassin, A. S. Prangišvili & A. E. Šerozija, Metsniereba, Tbilisi 1978, pp. 156—167.

Presented as a lecture at the International Symposium on the Unconscious, Tbilisi, October 3, 1979.

English: „On the Linguistic Approach to the Problem of Consciousness and the Unconscious“, in: The Framework of Language 1980, pp. 113—132; repr. in: SW VII, 19 (148—162).

Deutsch: „Über die linguistische Einstellung zum Problem des Bewußtseins und des Unbewußten“, in 1988a, 522—543.

  Ogledi iz poetike. Ed. M. Komnenię & L. Kojen, pref. L. Kojen. Prosveta, Belgrade 1978, pp. 397.

Contains Serbian translations of items: 1921b (excerpta), 1921a, 1931f, 1934a, 1971f, 1937f, 1968c, 1970e, 1966g, 1962g, 1971e, 1970g, 1962h, 1967d, 1963g, 1966j, 1966k, 1965e, 1973i.

  Lo sviluppo della semiotica. Intro. Umberto Eco. Bompiani, Milan 1978, pp. 109.

Contains Ital. tr. of: 1975g, 1975f, 1976e, 1962e.

  Roman Yakobuson sensyu — 2: Gengo to gengo kagaku. Ed. S. Hattori. Taishukan, Tokyo 1978, pp. 260.

Contains Japanese tr. of items: 1953c, 1959d, 1962e, 1963c, 1962f, 1964c, 1962r, 1972b, 1966d, 1970a, 1962d, 1932c, 1961a, 1963e, 1964d, 1970d, 1969c.

  „L'avanguardia gli dava del tu: in memoria di Angelo Maria Ripellino“, in: L'Espresso 24, Nr. 18, 1978, p. 118.

1979

  Vide SW V.

  „My Metrical Sketches: A Retrospect“, in: Linguistics 17, No. 3/4 (No. 217—218), 1979, pp. 267—299. — Vide „Retrospect“, SW V, 32 (569—601).

Français (part.): „Métrique“, in: 1985l, pp. 99—125.

По-русски: „Retrospektivnyj obzor rabot po teorii sticha“, in: 1985o, pp. 239—269.

  & Linda R. Waugh: „An Instance of Interconnection between the Distinctive Features“, in: Frontiers of Speech Communication Research: A Festschrift for Gunnar Fant, ed. B. Lindblom & S. Öhman.   Academic Press, London/New York 1979, pp. 351—353. — Vide SW VII, 5 (59—61).

  „The Twentieth Century in European and American Linguistics: Movements and Continuity“, in: The European Background of American Linguistics: Papers of the Third Golden Anniversary Symposium of the Linguistic Society of America, ed. H. M. Hoenigswald, Foris, Dordrecht 1979, pp. 161—173. — Vide SW VII, 28 (265—278).

First presented as the opening paper at the Golden Anniversary Symposium of the Linguistic Society of America, New York, December 27, 1974. Elaborated in Peacham, Vermont, summer of 1976.

Repr. in: 1980h, pp. 61—79.

По-русски: „Dvadcatyj vek v evropejskom i amerikanskom jazykoznanii: Tendencii i razvitie“, in: 1985o, pp. 348—360.

  & Linda R. Waugh: The Sound Shape of Language. Indiana Univ. Press and Hassocks — Harvester Press, Bloomington (Ind.) 1979, pp. xii + 308. — Vide SW VIII, Pt 1.

Français: La Charpente phonique du langage, tr. A. Kihm. Les Éditions de Minuit, Paris 1980, pp. 338.

Deutsch: Die Lautgestalt der Sprache, de Gruyter, Berlin 1986, pp. xxiv + 337.

  Poetik: Ausgewählte Aufsätze 1921—1971. Ed. E. Holenstein & T. Schelbert, intro. E. Holenstein. Suhrkamp, Frankfurt 1979, pp. 327.

Contains German translations or reprintings of items: 1928d, 1934a, 1960d, 1965h, 1921a, 1929c, 1931f, 1935b, 1971f, 1936f, 1961 c, 1966f, 1970e.

  Elementer funktioner og strukturer i sproget: Udvalgte artikler om sprogvidenskab og semiotik. Pref. Eli Fischer-Jørgensen. Nyt Nordisk, Copenhagen 1979, pp. 325.

Contains Danish translations of items: 1973k, 1979c, 1962e, 1966d, 1970d, 1975g, 1976e, 1972b, 1967b (incorporating 1964c), 1962c, 1966a, 1970e, 1961c, 1966f.

  „Preface“, in: Poetics 8: The Future of Structural Poetics, 1979, pp. 499—500.

1980

  Brain and Language: Cerebral Hemispheres and Linguistic Structure in Mutual Light. New York University Slavic Papers, vol. 4.   Slavica Publishers, Columbus (Ohio) 1980, pp. 48. — Vide SW VII, 20 (163—180).

Deutsch: „Gehirn und Sprache: Gehirnhälften und Sprachstruktur in wechselseitiger Beleuchtung“, in: Sprache und Gehirn: Roman Jakobson zu Ehren, ed. H. Schnelle.   Suhrkamp, Frankfurt 1981, pp. 18—40.

По-русски: „Mozg i jazyk“, in 19850, 270—286.

  & Krystyna Pomorska, Dialogues. Flammarion, Paris 1980, pp. 177. — Vide SW VIII, Pt 4.

Italiano: Magia della parola. Laterza, Roma—Bari 1980, pp. 190.

Deutsch: Poesie und Grammatik: Dialoge. Mit einem Verzeichnis der Veröffentlichungen Roman Jakobsons in deutscher Sprache 1921—1982. Suhrkamp, Frankfurt 1982, pp. 193.

По-русски: Беседы. Magnes Press, Jerusalem 19821, pp. 142.

English: Dialogues, with a foreword by Morris Halle. MIT Press, Cambridge (Mass.) 1983 pp. 186; — repr. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1984, pp. 186.

Česky: Dialogy, 1993.

  The Framework of Language. Intro. L. Matejka. Michigan Studies in the Humanities 1.   Ann Arbor 1980, pp. 132.

Contains: 1975g, 1977e, 1975f, 1979c, 1976e, 1975e, 1978d.

  Roman Jakobson: Language and Literature, special issue of Poetics Today 2, Nr. 1a, 1980.

Contains Eng. repr. or tr. of: 1980g, 1928d, 1962e, 1968c (excerpta), 1976n, 1977b, 1970e, 1976b (excerpta in Eng. tr.).

  „О «стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»“, in: Alexander Puškin: Symposium II, ed. A. Kodjak, K. Pomorska, & K. Taranovsky, Slavica Publishers, Columbus (Ohio) 1980, pp. 1—9. — Vide SW III, 28 (378—387).

Written in Cambridge (Mass.), 1972.

  „Iz jazykovedčeskich razdumij nad obščimi osobennostjami poezii slavjanskich narodov“, in: Ezikovedski proučvanija v čest na Akademik Vladimir Georgiev, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1980, pp. 354—360. — Vide SW VI, 3 (86—94).

Expanded version of 1973d.

  „'Wirsze' z północnej Rusi XIV wieku“, in: Pamiętnik Literacki 71, Nr. 4, (presented to Renata Mayenowa), 1980, pp. 91—92.

По-русски (original version): „Russkie virši XIV-ogo veka“, in: SW VI, 22 (415—416).

  „The Primary Syntactic Split and its Corollary“, in: Wege zur Universalienforschung: Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjakob Seiler, Narr, Tübingen 1980, p. 94. — Vide SW VII, 7 (66—67).

  „Einstein and the Science of Language“, in: Einstein and Humanism (Selected Papers from the Jerusalem Einstein Centennial Symposium), Aspen Institute for Humanistic Studies, New York 1982, pp. 129—144. — Vide (revised) SW VII, 27 (254—264).

Deutsch: „Einstein und die Wissenschaft der Sprache“, in: E. Holenstein: Von der Hintergehbarkeit der Sprache, Suhrkamp, Frankfurt 1980, pp. 159—170.

English (revised), in: Albert Einstein, Historical and Cultural Perspectives: The Centennial Symposium in Jerusalem, ed. G. Holton & Y. Elkana.   Princeton Univ. Press, Princeton (N. J.) 1982, pp. 139—151.

Français: „Einstein et la science du langage“, in: Le débat 20 (mai 1982), pp. 131—142.

  „Die Anwesenheit Diotimas. Ein Briefwechsel: Michael Franz / Roman Jakobson“, in: Le Pauvre Holterling: Blätter zur Frankfurter Ausgabe 4/5, 1980, pp. 15—18.

Repr. in: 1988, pp. 243—247.

  „Art and Poetry: The Cubo-Futurists“ (interview with David Shapiro), in: The Avant-Garde in Russia 1910—1930: New Perspectives, ed. S. Barron & M. Tuchman, Los Angeles County Museum of Art — MIT Press, Cambridge (Mass.) 1980, p. 18.

  „Postscript“, in: M. Součková, Baroque in Bohemia. Michigan Slavic Publications, Ann Arbor (Michigan) 1980, pp. 201—203.

  (Jacket Note), in: Pierre Rouve Turner. Édition Siloé, Paris 1980.

1981

  Vide SW III.

  „Notes on the Contours of an Ancient Japanese Poem: The Farewell Poem of 732 by Takapasi Musimarö“, in: Sciences of Language 8, 1981, pp. 1—10. — Vide SW III, 11 (157—164).

Conceived in Japan, August 1967, continued in Cambridge (Mass.), and completed in Peacham (Vermont), 1979.

  „Скорбь побиваемых у дров“, in: Slavica Hierosolymitana 5—6, (in honor of V. N. Toporov), 1981, pp. 75—79. — Vide SW III, 22 (304—310).

Авраам Палицын, Сказание о смутном времени. — Written in Peacham (Vermont), 1978.

  „R. C.“, in: SW III, 26 (348—355).

Тайные французские письмена R. C. из Альбума Онегина (Пушкин). — Written in Peacham (Vermont), summer 1979.

  „Заглавие последних ботевских стихов“, in: SW III, 35a (534—535).

  „О «Голосе из хора»“, in: SW III, 37, Pt 1 (561—567).

Drafted in 1968 in connection with visiting lectures on the grammar of poetry at Yale University, and completed in Peacham (Vermont), summer 1979.

  „Из мелких вещей Велимира Хлебникова: «ветер — пение»“, in: SW III, 38 (568—576).

Harvard lectures of 1967, revised in Peacham (Vermont), summer of 1979.

  „О словесном искусстве Казимира Вежиньского“, in: SW III, 41 (591—599).

Dedicated: To Antonín Dostál. — Written in Cambridge (Mass.), 1972.

  „Лев Толстой в счастливые минуты раздражения“, in: SW III, 46 (696—706).

Written in Peacham (Vermont), summer 1979, on the basis of author's 1965 lectures at Harvard University.

  „Заумный Тургенев“, in: SW III, 47 (707—711).

Written in Denmark, June 1979, for the Edward Stankiewicz Festschrift.

Repr. in: IJSLP 25/26, 1982: Slavic Linguistics and Poetics: Studies for Edward Stankiewiez on his 60th Birthday, ed. K. E. Naylor, H. I. Aronson, B. J. Darden, & A. M. Schenker.

English: „Supraconscious Turgenev“, in: On Signs, ed. M. Blonsky, Johns Hopkins University Press, Baltimore (Maryland) 1985, pp. 303—307.

  „Retrospect“, in: SW III, 55 (765—789). (Cf. 1973i.)

  „Earliest of the Original Sung Canons in the Old Church Slavonic Literature“, in: Folia Slavica 2: Festschrift for Horace Lunt, 1981, pp. 149—153. — Cf. 1965i and rev. version 1985a, in: SW VI, 15 (286—347).

  „Toward the History of the Moscow Linguistic Circle“, in: Logos Semantikos: Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1: Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft.   Gredos/de Gruyter, Madrid/Berlin 1981, pp. 285—288. — Vide SW VII, 29 (279—282).

Written in Peacham, Vermont, August 1979.

  „Discours 16 I 1981“, in: Premi «Antonio Feltrinelli» 1980, Accademia Nazionale dei Lincei, Rome (Jan. 16, 1981), pp. 3—14.

Written in Peacham, Vermont, August 1980, on occasion of the author having been awarded the Premio Internazionale per la Filologia e Lingustica.

English: „My Favorite Topics“, in: SW VII, 42 (371—376).

English: in: 1980i; repr. in: 1985m, pp. 3—7.

Français: „Mes thèmes favoris“, in: 1985l, pp. 155—160.

  „Nachwort“, in: Sprache und Gehirn, Roman Jakobson zu Ehren, ed. H. Schnelle, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, pp. 217—220.

  „Doslov“, in: Milada Součková, Sešity Josephiny Rykrové, Sixty-Eight Publishers, Toronto 1981, pp. 85—86.

  (Letter to Editorial Board), in: Za bukvite / o pismenech: Kirilo-Metodievski Vestnik, No. 5 (Dec. 1981), p. 10.

1982

  „Древнеармянский Вахагн в свете сравнительной мифологии“, in: Istoriko-filologičeskij žurnal 4 (99), (Jerevan) 1982, pp. 80—83. — Vide SW VII, 4 (49—53).

Repr. in: Meždunarodnyj simpozium po armjanskomu jazykoznaniju, Erevan, 21—25 sept. 1982, Doklady, ed. G. B. Djahukian et al., Armjanskaja akademia nauk, Erevan 1984, pp. 118—122.

  „Notes on the Declension of Pronouns in Contemporary Russian“, in: IJSLP 23 (1981—1982), pp. 87—91. — Vide SW VII, 9 (73—77).

Repr. in: 1984b, pp. 145—149.

  „The Evasive Initial“, in: Voces Amicorum Sovijärvi: in honorem Antti Sovijärvi (Mémoires de la société finno-ougrienne 181), Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki 1982, pp. 151—152. — Vide SW VII, 21 (181—182).

По-русски: „Uskol'zajuščee načalo“, in: 1985o, pp. 423—424.

  „Prefazione“, in: N. Trubeckoj: L'Europa e l'umanità, Einaudi, Torino 1982, pp. vii—xvi.

По-русски: „По поводу книги Н. С. Трубецкого «Европа и человечество»“, in: SW VII, 32 (305—313).

  A kölészet grammatikája. Ed. I. Fónagy & G. Szépe. Gondolat, Budapest 1982, pp. 297.

Contains Hungarian tr. of items: 1982f, 1965h, 1971f, 1966g, 1945a, 1937g, 1937f, 1964e, 1962i, 1968d, 1919a, 1935b, 1934a.

  „Bevezetésül“ (interview with I. Fónagy), in: 1982e, pp. 5—9.

  „Kruževa istlevajut ...“, in: 1980g, pp. 5, 6.

R. J.'s translation of 1912 of Mallarmé's sonnet "Une dentelle s'abolit".

  „S pervych do poslednich dnej“, in Poet-Perevodčik Konstantin Bogatyrev, ed. W. Kasack, Otto Sagner, München 1982, pp. 239—240.

  „Afterword“, in: B. Trnka: Selected Papers in Structural Linguistics, ed. V. Fried, Mouton, Berlin—New York—Amsterdam 1982, pp. 383—384.

  „Preface“, in: L. Stegagno Picchio: La méthode philologique: Écrits sur la littérature portugaise 1: La Poésie, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, Paris 1982, pp. vii—viii.

  (Letter on the decisive importance of the Cyrillo-Methodian mission for the Slavs), in: Za bukvite / O pismenech: Kirilo-Metodievski Vestnik No. 6 (May-June), 1982, p. 15.

 

       

 

1983

  „Préface“, in: I. Fónagy: La vive voix: Essais de psycho-phonétique, Payot, Paris 1983, pp. 7—8.

1984

  „Zur Dialektik der Sprache“ (Deutsch/English, sine titulo), in: R. Jakobson, H.-G. Gadamer & E. Holenstein: Das Erbe Hegels II; Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984, pp. 8—12.

Written in June 1982, on the occasion of the Jakobson´s having been awarded the Hegel Prize of the city Stuttgart.

English: „On the Dialectics of Language“, in: SW VII, 43 (377—378).

  Russian and Slavic Grammar: Studies, 1931—1981. Ed. L. R Waugh & Morris Halle, intro. Linda R. Waugh. Mouton, Berlin—New York 1984, pp. 160.

Contains Eng. repr. or tr. of items: 1932b, 1948a, 1966b, 1965c, 1957c, 1936a, 1958b, 1957d, 1960b, 1982b, 1939c.

  „Из комментария к стихам Маяковского «Товарищу Нетте — пароходу и человеку»“, in: Semiosis: Semiotics and the History of Culture. In honorem Georgii Lotman, ed. Morris Halle, L. Matejka, Krystyna Pomorska, & B. Uspensky.   Michigan Slavic Contributions 10, Ann Arbor 1984, pp. 65—69. — Vide SW VII, 41 (362—368).

Written on Ossabaw Island, Georgia, January 1982.

  „Réponses“ (interview with Tzvetan Todorov), in: Poétique 57, 1984, pp. 3—25.

  „La théorie saussurienne en rétrospection“, in: Linguistics 22, 1984, pp. 161—196. — Vide SW VIII, Pt 3.

Written in 1942—1943;.

1985

  Vide SW VI; SW VII.

  „Sketches for the History of the Oldest Slavic Hymnody: Commemoration of Christ´s Saint and Great Martyr Demetrius“, in: SW VI, 15 (286—347).

Incorporates earlier drafts 1965i and 1981k.

  „Iz istorii epičeskich form v češskoj poezii četyrnadcatogo veka“, in: SW VI, 24 (466—527).

Published for the first time from a manuscript of 1922—1924.

  „Iz razyskanij nad staročešskimi glossami v srednevekovych evrejskich pamjatnikach“, in: SW VI, 42 (855—857).

Repr. in: Slavica Hierosolymitana 7 (Moshé Altbauer Festschrift), ed. D. Segal, W. Moskovich & M. Taube, 1985, pp. 45—46.

  „Retrospect“, in: SW VI, 44 (887—897).

Français: „Histoires des langues et des littératures“, in: 1985l, pp. 63—72.

  „More on the Enlightener“, in: SW VI, 45 (899—901).

Deutsch: „Mehr über den Aufklärer“, in: 1988, pp. 544—546.

  „Очередные задачи общей лингвистики“, in: SW VII, 30 (283—292).

A hitherto unpublished lecture delivered at the Moscow Unversity on September 29, 1979.

  „The Immediate Quests and Accomplishments of Comparative Linguistics“ (tr. Stephen Rudy), in: SW VII, 33 (314—317).

Written in February 1979 as a preface to Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy by V. V. Ivanov & T. V. Gamkrelidze. — Repr. in: Indo-European and the Indo-Europeans: a reconstruction and historical analysis of a proto-language and a proto-culture, Mouton de Gruyter, Berlin 1995.

  „The Etymology of Grib (E. Sl. Fungus, W. Sl. Boletus)“, in: Semiotica 53/4, 1985, pp. 205—207. — Vide SW VII, 36 (336—337).

Written in Cambridge, Mass., 1980.

  „Andrew Marvell's Poem To His Coy Mistress“, in: SW VII, 37 (341—348).

Written in 1959 as an "illustration" to the paper "Poetry of Grammar and Grammar of Poetry".

  „Deržavin's Last Poem and M. Halle's First Literary Essay“, in: Language, Sound, Structure, ed. M. Aronoff & R. T. Oehrle et al.   M. I. T. Press, Cambridge (Mass.) 1985, pp. 3—6. — Vide SW VII, 38 (349—352).

Written in Cambridge, Mass., January 1982, for the Festschrift in honor of Morris Halle on his sixtieth birthday.

  „From Aljagrov's Letters“, in: Russian Formalism: A Retrospective Glance. A Festschrift in Honor of Victor Erlich, ed. R. L. Jackson & Stephen Rudy. (Yale Russian and East European Publications, 6.)   Yale Center for International and Area Studies; Yale Slavic and East European Publications, New Haven/Columbus (Ohio) 1984, pp. 1—5. — Vide SW VII, 40 (357—361).

Written in 1979.

  Une vie dans le langage: Autoportrait d´un savant. Traduit par Pascal Boyer, préface de Tzvetan Todorov. Coll. Propositions.   Les Éditions de Minuit, Paris 1985 (1er Février), pp. 159.

Contains Fr. tr. of the Retrospects to SW: 1971d; 1962c; 1985d; 1966m (partial); 1979a (partial); 1981j; 1981m.

Italiano: Autoritratto di un linguista. Retrospettive, ed. L. Stegagno-Picchio. Il Mulino, Bologna 1987, pp. 273.

  Verbal Art, Verbal Sign, Verbal Time. Ed. Krystyna Pomorska & Stephen Rudy. University of Minnesota Press, Minneapolis 1985, pp. 222.

With articles by Linda R. Waugh, Krystyna Pomorska, & I. Mel'čuk on "Jakobson's Legacy".

Contains Eng. repr. or tr. of: 1981m, 1980g, 1928d, 1962e, 1968c, 1961c (excerpta), 1970e, 1976n, 1977b, 1931f, 1976b.

  Poetica e poesia. Questioni di teoria e analisi testuali. Introduzione di Riccardo Picchio. Tr. R. Buzzo Margari, M. Contini, L. Fontana, P. Fossati, Caterina Graziadei & M. Lenzi.   Einaudi, Torino 1985, pp. XXVI + 432.

Contains Italian tr. of items: 1921b (excerpta), 1921a, 1929c, 1933b, 1934a, 1935b, 1937f, 1937e, 1960g, 1962h, 1963g, 1964e, 1964f, 1965h, 1965e, 1966j, 1966f, 1966g, 1967d, 1968c, 1968d, 1970e, 1970g, 1970h.

  Izbrannye raboty. Ed. V. A. Zvegincev. Intro. V. V. Ivanov. Progress, Moskva 1985, pp. 455.

Contains Rus. tr. or repr. of items: 1976h, 1949b, 1949c, 1949a, 1936a, 1958b, 1948a, 1932b, 1939c, 1959e, 1979a, 1980e, 1966c, 1963c, 1972b, 1970d, 1967c, 1979c, 1959c, 1969c, 1960f, 1982c.

  „Dear Claude, Cher Maître“, in: On Signs: A Semiotic Reader, ed. M. Blonsky, Johns Hopkins University Press—Blackwells, Baltimore—Oxford 1985, pp. 184—188.

English translation of an address at a Tribute to Claude Lévi-Strauss at the U. S. Embassy in Paris on Nov. 8, 1978.

1986

  Russie folie poésie. Textes choisis et présentés par Tzvetan Todorov. Trad. par Nancy Huston, Marc Buhot de Launay et André Markowicz. Coll. Poétique.   Editions du Seuil, Paris 1986, pp. 222.

Contains French repr. or tr. of items 1984d, 1985k, 1963j, 1945a, 1965g, 1936d, 1937g, 1956f (Pt 2), 1984c, 1931r, 1976b.

1987

  Language in Literature. Ed. Krystyna Pomorska & Stephen Rudy. Intro. by Krystyna Pomorska. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.)—London 1987, pp. 560.

Contains Eng. tr. or repr. of items: 1921a, 1919a, 1921d, 1971f, 1928d, 1964e, 1960d, 1956a (ch. II), 1961c (incorporates 1968c), 1966f, 1962h, 1970g, 1977b, 1970e, 1981i, 1931f, 1935b, 1937f, 1934a, 1935c (Pt I), 1931g, 1966d, 1959c, 1975g, 1932c, 1933b, 1964c, 1967b (combined), 1970a, 1970h.

  Raboty po poetike. Ed. M. L. Gasparov. Intro. and commentaries by V. V. Ivanov. Appendix, with R. J.'s early essays on art, comp., introduced and annotated by A. E. Parnis. Progress, Moskva 1987, pp. 461.

Contains Rus. tr. (usually from the version in SW) or repr. of items: 1953f, 1973i, 1966f, 1941b, 1981b, 1937 f, 1976a, 1980a, 1938c, 1978a, 1936d, 1937g, 1981c, 1937j, 1937k, 1937i, 1981i, 1966j and 1981e (cf. SW III, 37), 1921b, 1981f, 1935b, 1984c, 1970h, 1976b (abridged), 1921a, 1919a, 1919c, 1920a, 1921d.

1988

  Vide SW VIII.

  Semiotik. Ausgewählte Texte 1919—1982. Ed. Elmar Holenstein (praefatio, notae). Suhrkamp, Frankfurt 1988, pp. 564.

Contains German repr. or tr. of items: 1919a, 1929g, 1935p, 1966d, 1977e, 1975g, 1962a, 1963i, 1925b, 1962h, 1970h, 1980j, 1932m, 1933b, 1967j, 1932c, 1964c and 1967b (combined), 1966n (abridged), 1931r, 19361, 1958d, 1970c, 1968g, 1962e, 1961a, 1963d, 1975d, 1931b, 1945b, 1959c, 1963e, 1937e, 1978d, 1985e.

1992

  „Dvě nepublikované přednášky Romana Jakobsona: Zásady strukturální analýzy. Synchronní a diachronní studium jazyka“, ed. Jiří Daňhelka, in: Slavia 1992, str. ...—.... — Vide 1958.

Ze 4. Mezinárodního sjezdu slavistů 4, 1958, Moskva.

1993

  Dialogy. Edice Orientace. Z ruského originálu přeložila, poznámkou a jmenným rejstříkem opatřila Marcela Pittermanová. Výběrovou bibliografii sestavil a odbornou revizi překladu provedl Miroslav Červenka.   Český spisovatel, Praha 1993 (1. vydání), str. 153. — Vide 1980.

Rozhovor Romana Jakobsona s manželkou a literární kritičkou Krystynou Pomorskou (1928—1986).

Obsah:

Místo předmluvy, 7

I. Na cestě k poetice, 9—16

II. Přístupy k folklóru, 17—20

III. Verš a zvuková vrstva jazyka, 21—25

IV. Úloha souhlásek při odhalení fonologických opozic, 26—30

V. Úloha mezinárodního prostředí v rozvoji lingvistické teorie, 31—42

VI. Obecná problematika zvukové vrstvy jazyka, 43—44

VII. Faktor času v jazyce a literatuře, 45—59

VIII. Faktor prostoru, 60—67

IX. Čas v systému znaků, 68—69

X. Pojem příznaku, 70—74

XI. Paralelismus, 75—82

XII. Poezie a gramatika, 83—92

XIII. Podobnost a soumeznost v jazyce a literatuře, ve filmu a v afázii, 93—100

XIV. Životopis básníka, poezie a mýtus, 101—112

XV. Sémiotika, 113—117

Doslov (Krystyna Pomorska), 118—134

Výběrová bibliografie (M. Č), 135—145

Jmenný rejstřík, 147—152

Poznámka, 153

1996

  Cyrilometodějské studie (soubor statí z let 1945—1969), ed. Luboš Řeháček (přeloženo z angličtiny).   Euroslavica, Praha 1996, pp. 105.

Vychází u příležitosti 100. výročí narození autora.

Obsah:

  Poetická funkce. Literárněvědná řada. Výbor připravil Miroslav Červenka.   H+H, Jinonice 1996 (1. vydání), str. 748.

Obsah:

Úvodem, 9

Dodatek k úvodu: Přípitek z r. 1969, 17

I)

Co je Poezie?, 23

Problémy zkoumání literatury a jazyka (s J. Tyňanovem), 34

Dominanta, 37

Hledání podstaty jazyka, 42

Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch, 55

Lingvistika a poetika, 74

Poezie gramatiky a gramatika poezie, 106

Podprahové pořádání jazykových prvků v poezii, 126

O realismu v umění, 138

O překladu veršů, 145

Úpadek filmu?, 148

II)

Základy českého verše, 157

III)

Český podíl na církevněslovanské kultuře, 251

O cestách k české poezii gotické, 271

Verš staročeský, 275

Dvě staročeské skladby o smrti, 319

Středověké fraškovité mystérium (Staročeský Mastičkář), 340

Úvahy o básnictví doby husitské, 363

Ktož jsú boží bojovníci, 389

Usměrněné názory na staročeskou kulturu, 403

Češství Komenského, 421

IV)

K popisu Máchova verše, 427

Máchův verš o hrdliččině hlasu, 477

Máchova báseň na polském pozadí, 495

Poznámky k dílu Erbenovu, 500

Gramatická struktura veršu Janka Kráľe, 531

Glosy k Legendě o sv. Prokopu Jaroslava Vrchlického, 547

Ruský pramen české komedie (Bratři Čapkové, Ze života hmyzu), 557

Konec básnického umprumáctví a živnostnictví, 562

Dopis Romana Jakobsona Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a sémantice švandy, 567

V)

Socha v symbolice Puškinově, 575

Jazyk v akci, 605

Baudelairovy Kočky (s C. Lévi-Straussem), 522

Dívka zpívala. Rozbor jazykové výstavby básně Alexandra Bloka, 639

Yeatsovo Soužení lásky v letu let (se S. Rudym), 655

O generaci, která promrhala své básníky, 690

Kontury Glejtu, 715

 

Ediční poznámka, 723

Bibliografie, 726

Údaje k jednotlivým textům, 728

Rejstřík, 735

  „Московский лингвистический кружок (Подготовка текста, публикация, вступительная заметка и примечания М. И. Шапира)“, in: Philologica 3, 1996, No. 5/7, pp. 361—380. — On-line: Summary (and full text in Russian).

1997

  Z korespondence. Vybrala, sestavila, z ruských originálů přeložila a doprovodné texty napsala Alena Morávková.   Paseka, Praha/Litomyšl 1997 (1. vydání), stran 160 + (4).

(Adresáti I): Otokar Fischer, A. L. Bém, Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Hora, Vladimir Majakovskij, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert.

(Receptor I): Karel Čapek, František Halas, Jan Hora, J. B. Kozák, Arne Novák, Ivan Olbracht, Boris Pilňak, Vladimir Pozner, Karel Teige, Vladislav Vančura, Jan Werich.

(Adresáti II): Nikolaj Nikolajevič Durnovo, Václav Chaloupecký, Vilém Mathesius, Arne Novák, PLK, P. N. Savickij, František Trávníček, Bohumil Trnka.

(Receptor II): Arne Novák.

„Konec básnického umprumáctví a živnostnictví“, pp. 81—86 (1925).

„Dopis Romana Jakobsona Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a semantice švandy“, pp. 87—92 (1937).

„O překladu veršů“, pp. 93—95 (1930).

„Ruské výpravy do budoucna“, pp. 96—101 (1938).

(„Doklady o působení R. Jakobsona na Masarykově univerzitě v Brně“, pp. 103—117.)

2001

  Quadrilog. Bohuslav Havránek — Zdeňka Havránková — Roman Jakobson — Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930—1978. Ed. Marie Havránková & Jindřich Toman.   Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2001, pp. 131 + (1).

„Stručná zpráva o mé badatelské práci během r. 1939—1945 (Kodaň — Oslo — Uppsala — New York)“, pp. 25—28. — Vide 1945.

„Jakobsonova reakce na Štěpánkův článek (1958)“, pp. 109—113, překladatel nezjištěn, text je v originále uveden formulí „To whom it may concern“. — Vide: Vladimír Štěpánek, „Kde už nejde o vědecké styky“, RP, 26. dubna 1958.

2002

  „Dvě staročeské skladby o smrti“, in: Spor duše s tělem. O nebezpečném času smrti. Úvodní studie Roman Osipovič Jakobson. Připravil Jan Lehár, Jitka Pelikánová. Restaurace původního textu a poznámky Roman Jakobson, Stanislav Petíra.   BB art, Praha 2002 (2., opravené vydání), str. 7—51. — V. 1927.

2005

  Formalistická škola a dnešní literární věda ruská — Brno 1935, ed. Tomáš Glanc.   Academia, Praha 2005, pp. 321 + (7).

Přednášky proslovené na Masarykově universitě v Brně v roce 1935. — Anglicky úryvek pod názvem „The Dominant“, 1971f.

Obsah:

„Formalistická škola a dnešní literární věda ruská“, pp. 11—95.

Poznámky (Tomáš Glanc), pp. 96—116.

Tomáš Glanc: „Jakobsonův formalismus 1935“, pp. 117—138.

Dokumenty, pp. 139—267.

Životopisné body (Tomáš Glanc), pp. 268—297.

 

       

 Selected Writings


The Selected Writings of Roman Jakobson.
Mouton Publishers, The Hague—Paris—New York ∼ Berlin—Amsterdam—New York 1962—1988.
Jubilee Set. Vols. 1—8 + bibliography. — Mouton de Gruyter, Berlin—New York 2001.

SW — I

Phonological Studies.
Selected Writings 1.
Mouton & Co., ’S-Gravenhange 1962 (1st edition), pp. XII + 678. — 1971 (2nd, expanded addition), 2002 (3rd edition), pp. 775.

Contents of the 2nd edition:

 

1. Preface, V.

2. „The Concept of the Sound Law and the Teleological Criterion“, 1—2 (1928a).

3. „Proposition au Premier Congrès International de Linguistes. Quelles sont les méthodes les mieux appropriées à un exposé complet et pratique de la phonologie d´une langue quelconque? Argumentation“, 3—6 (1928b).

4. „Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves“, 7—116 (1929a). Contents:

Avant-propos, 7.

I. Notions fondamentales, 8.

II. Remarques sur les problèmes actuels de la phonologie historique comparée, 16.

III. Remarques sur l'évolution du système phonologique du protoslave, 24.

IV. Changement protorusse de je- initial en o- et faits similaires des autres langues slaves, 44.

V. Faits dialectaux du protorusse, 52.

VI. Conséquences de la chute des jers faibles pour les idiomes slaves, 55.

VII. Institution de la corrélation „caractère mou ∼ caractère dur des consonnes" en russe et dans d´autres langues slaves, et faits connexes, 68.

VIII. Faits communs au grand-russe et étrangers aux autres dialectes slaves de l'Est, 89.

IX. Altérations dialectales russe du vocalisme atone, 92.

X. Quelques conclusions, 104.

Sur la transcription, 111.

Index des auteurs et des ouvrages cités, 112.

5. „Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie“, 117—136 (1931a).

6. „Über die phonologischen Sprachbünde“, 137—143 (1931b).

7. „К характеристике евразийского языкового союза“, 144—201 (1931c). Contents:

I. Языковый союз, 144.

II. Проблема евразийского языкового союза в современной науке, 146.

III. Азбука фонологии и проблема фонологической географнн, 150.

IV. Монотония языков Евразии и сопредельные политонические языковые союзы, 156.

V. Тембровые различия согласных в языках Евразии и сопредельных областей, 159.

VI. Сводная фонологическая характеристика евразийского языкового союза, 182.

VII. Из истории евразийского языкового союза, 185.

VIII. Мягкость согласных в европейской науке и письме, 191.

IX. Очередные задачи евразийского языкознания, 194.

Указатель упоминаемих и цитируемих работ, 197.

8. „Principes de phonologie historique“, 202—220 (1949a). Contents:

I. Méthode intégrale, 202.

II. Changements phoniques extraphonologiques, 203.

III. Mutation phonologique, 204.

IV. Déphonologisation, 205.

V. Phonologisation, 207.

VI. Rephonologisation, 209.

VII. Mutations des groupes de phonèmes, 213.

VIII. Modifications dans l'étendue des groupes de phonèmes, 213.

IX. Structure du faisceau de mutations, 215.

X. Permutation des fonctions, 216.

XI. Interprétation des mutations, 218.

9. „Phonemic Notes on Standard Slovak“, 221—230 (1931d).

10. „Phoneme and Phonology“, 231—233 (1932a).

11. „Sur la théorie des affinités phonologiques entre les langues“, 234—246 (1949b).

12. „Спорный вопрос древнерусского правописания (дъжгь, дъжчь)“, 247—253 (1937a).

13. „Über die Beschaffenheit der prosodischen Gegensätze“, 254—261 (1937b). Contents:

I. Die Betonungsfunktionen, 254.

II. Die Wortunterscheidende und -abgrenzende Betonung, 256.

III. Die Betonung und die Vokalquantität, 256.

IV. Die gipfelbildende Betonung, 258.

V. Die analytische Quantitätsauffassung, 259.

14. „On Ancient Greek Prosody“, 262—271 (1937c).

15. „Observations sur le classement phonologique des consonnes“, 272—279 (1939a).

16. „Zur Struktur des Phonems“, 280—310 (1962a).

17. „Un manuel de phonologie générale“, 311—316 (1939b).

18. „Les lois phoniques du langage enfantin et leur place dans la phonologie générale“, 317—327 (1949c).

19. „Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze“, 328—401 (1941a). Contents:

I. Lautentwicklung der Kindersprache und der Aphasie als linguistisches Problem, 328.

1. Arten des sprachlichen Geschehens. – 2. Wechselwirkung zwischen Kindersprache und Völkersprachen. – 3. Okkasionelle und konstante Übereinstimmungen. – 4. Aufzeichnung und Analyse der Sprachanfänge. – 5. Grundsatz der kleinsten Kraftmasses und Wegfall der Lallaute. – 6. Enstehung des Sprachlauts. – 7. Interjektionelle Laute. – 8. Vermeintliche Ausnahmen aus der Lautentwicklungsreihe. – 9. Abbau des Sprachlautsystems. – 10. Lautstörung und Sinnstörung. – 11. Linguistischer Innbegriff der aphasischen Lauttaubheit und Lautstummheit.

II. Schichtenbau des Sprachlautsystems, 356.

12. Relative und absolute Chronologie der Sprachlautentwicklung. – 13. Minimalkonsonantismus und Minimalvokalismus. – 14. Identische Fundierungsgesetze im lautlichen Aufbau der Kindersprache und in der Synchronie der Völkersprachen. – 15. Späte bzw. seltene Lauterwerbungen. – 16. Relative Intensität der Lautausnützung. – 17. Panchronie der Fundierungsgesetze. – 18. Fundierungsgesetze und Sprachpathologie. – 19. Normale Lautstörungen. – 20. Einheit der Schichtenordnung.

III. Begründung der Baugesetze, 373.

21. Atomistische Erklärungversuche. – 22. Richtungsgesetz der Aufbau. – 23. Scheidung Konsonat-Vokal. – 24. Gegensatz Nasal-Oral bei Konsonanten und Vokalen. – 25. Spaltung der Konsonanten in labiale und dentale und der Vokale in breite und enge. – 26. Spaltung der Konsonanten in vordere und hindere. – 27. Berührungen zwischen Laut- und Farbensystem. – 28. Gliederung und höhere Einheitsbildung. – 29. Stellung der Dentale im Konsonantensystem. – 30. Sekundäre Abstufungen der lautliche Gegensätze.

IV. Schlußbemerkungen, 394.

31. Aussichten. – 32. Glottogonie. – 33. Grundsatz des Sprachwandels.

Die benutzte Literatur über Kindersprache und Sprachstörungen, 396.

20. „Звуковые особенности, связывающие идиш с его славянским окружением“, 402—412 (1953a).

21. „Comparative Slavic Phonology“, 413—417 (1949f, rev.), ch. I.

22. „On the Identification of Phonemic Entities“, 418—425 (1949d).

23. & John Lotz: „Notes on the French Phonemic Pattern“, 426—434 (1949e).

24. „For the Correct Presentation of Phonemic Problems“, 435—442 (1951a).

25. „On Slavic Diphthongs Ending in a Liquid“, 443—448 (1952a).

26. & E. Colin Cherry & Morris Halle: „Toward the Logical Description of Languages in their Phonemic Aspect“, 449—463 (1953b).

I. Introductory, 449.

II. The Feature Pattern as a Logical Description of the Phoneme, 452.

III. Removal of the Ambiguous Zero Signs, 456.

IV. Considerations of Phoneme Probabilities, 457.

27. & Morris Halle: „Phonology and Phonetics“, 464—504 (1956a, rev., chapter I.).

I. The Feature Level of Language, 464.

II. The Variety of Features and their Treatment in Linguistics, 467.

III. The Identification of Distinctive Features, 477.

IV. Phonemic Patterning, 491.

Selected bibliography, 503.

28. „Die Verteilung der stimmhaften und stimmlosen Geräuschlaute im Russischen“, 505—509 (1956b).

29. „Mufaxxama — the 'Emphatic' Phonemes in Arabic“, 510—522 (1957a). Contents:

1. Componential Analysis of Arabic Nonsyllabic Phonemes, 510.

2. Pharyngealized Dentals, 511.

3. Velarization and Labialization, 513.

4. Pharyngealized Labials, 513.

5. Pharyngealized Nasals, 514.

6. Pharyngealized Velars, 515.

7. Pharyngeals, 518.

8. Some Conclusions, 520.

References, 521.

30. „Typological Studies and their Contribution to Historical Comparative Linguistics“, 523—532 (1958a). Contents:

I. Report, 523.

II. Concluding Remarks, 530.

References, 532.

31. „A New Outline of Russian Phonology“, 533—537 (1959a).

32. „Why 'Mama' and 'Papa'?“, 538—545 (1960a).

33. „Die urslavischen Silben ūr-, ūl-“, 546—549 (1967a).

34. & Morris Halle: „Tenseness and Laxness“, 550—555 (1962b).

35. „Избыточные буквы в русском письме.“, 556—569 (1963). Contents:

I. Основной npинцип русского письма, 556.

II. Различня между умягчительными гласными буквами, 557.

III. Гласные буквы после непарных согласных, 557.

IV. Две функции умягчительных гласных букв и мягкого знака, 559.

V. Общий знаменатель обеих функций, 560.

VI. Избыточностъ "И краткого" и орфографическое новшество Юрия Крижанича, 562.

VII. Конечный ерь после непарных согласных, 563.

VIII. Фортунатовское предложение о полной отмене ера, 564.

IX. Conclusions, 566.

 

Appendix:

36. „Фонетика одного северно-великорусского говора с намечающейся переходностью“, 571—613 (1927a).

1. Вводные замечания, 571.

Вокализм

2. Передвижение гласных в зависимости от палатализации соседних согласных, 576.

3. Состав гласных, 578.

4. Ударяемые гласные с исторической точки зрения, 579.

5. Предударные гласные говора с исторической точки зрения, 580.

6. Намечающаяся переходность вокализма, 585.

7. Гласные допредударного слога, 591.

8. Гласные заударных слогов, 594.

Консонантизм

9. Задненебные, 598.

10. Заднепалатальные, 600.

11. Переднепалатальный, 603.

12. Зубные и альвеолярные, 603.

13. Губные, 604.

14. Долгие согласные, 605.

15. Мягкость согласных в положении перед согласными, 606.

16. Звонкость глухость согласных, 609.

17. Выпадение и вставка согласных, 609.

18. Замены согласных в силу ассимиляции, диссимиляции и т. п., 609.

Послесловне, 610.

Цитируемые работы, 612.

37. „Contributions to the Study of Czech Accent“, 614—625 (1926a).

38. „On the Elimination of Long Consonants in Czech“, 626—628 (1928c).

39. „Retrospect“, 629—659 (1962c).

 

Addenda [1971]:

40. & Morris Halle: „Note on the Tonality Features of Roumanian Consonantal Phonemes“, 661—663 (1959b).

41. „Opyt fonologičeskogo podchoda k istoričeskim voprosam slavjanskoj akcentologii“, 664—686 (1963b).

42. „A Phonemic Approach to the Structure and Evolution of the Common Slavic Prosodic Pattern“, 687—689 (1963b).

43. „The Prosodic Questions of Slavic Historical Phonology Restated“, 690—692 (1964a).

44. „Information and Redundancy in the Common Slavic Prosodic Pattern“, 693—699 (1965a).

45. „O latinizacii meždunarodnych telegramm na russkom jazyke“, 700—704 (1965b).

46. „The Role of Phonic Elements in Speech Perception“, 705—717 (1966a).

47. „Rol' zvukovych elementov v vosprijatii reči“, 718—719 (1966a).

48. „Extrapulmonic Consonants: Ejectives, Implosives, Clicks“, 720—727 (1968a).

49. „K voprosu o gluchosti i zvonkosti russkich ščelinnych gubnych“, 728—733 (1968b).

50. „Krugovorot lingvističeskich terminov“, 734—737 (1971a).

51. & Morris Halle: „The Revised Version of the List of Inherent Features“, 738—742 (1968f).

52. „Saussure's Unpublished Reflections on Phonemes“, 743—750 (1971b).

53. „Prefatory Letter to Studies in Honor of Eli Fischer-Jørgensen“, 751—752 (1971e).

 

Index of Names, 755—763

Index of Languages, 764—767

Index of Subjects, 768—775

 

SW — II

Word and Language.
Selected Writings II.
Mouton, The Hague—Paris 1971, pp. XII + 752.

Contents:

 

1. „Acknowledgements and Dedication“ (Ossabaw Island, Georgia, February 1971), V—VIII.

 

A. Morphological Studies

2. „Zur Struktur des russischen Verbums“, 3—15 (1932b).

3. „Les enclitiques slaves“, 16—22 (1935a).

4. „Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus“, 23—71 (1936a).

5. „Notes on Gilyak“, 72—97 (1957b). Contents:

1. Introduction, 72.

1.1. Sources, 72.

1.2. Grammatical Essentials, 78.

1.3. Phonemic Essentials, 80.

2. Consonantal Interchange: Its Role, Limits, and Origin, 85.

2.1. Gilyak Plosives and Their Constrictive Alternants, 85.

2.2. Consonantal Alternations after a Nominal Stem, 85.

2.3. Grammatical Alternations of Initial Consonats, 85.

2.4. Consonantal Alternations after a Pronominal Stem, 86.

2.5. The Evolution of Transitive Verbal Forms, 88.

2.6. Transitive Verbs with an Initial Plosive, 90.

2.7. Alternation of Initial Obstruents, 91.

2.8. Nouns with an Initial Obstruent, 93.

2.9. Early Stages of the Gilyak Consonantal Pattern, 94.

2.10. The Initial Obstruent of Suffixes and the Difference between the Postverbal and Postnominal Positions, 96.

6. „Texte guilyak“, 98--102 (Excerpta 1952b).

7. „The Phonemic and Grammatical Aspects of Language in their Interrelations“, 103—114 (1949g).

8. „Comparative Slavic Grammar“, 115—118 (revised version of 1949f, ch. II.).

9. „Russian Conjugation“, 119—129 (1948a). Contents:

Fundamental Notions, 119.

1.1. Stem and desinence, 119.

1.2. Components of the desinence, 120.

1.21. Consonantal and vocalic desinences, 120.

1.3. Stem alternations, 120.

1.31. Full-stem and truncated stem, 120.

1.32. Basic form of the full stem, 120.

1.33. Significance of full-stems, 121.

Types of Full-Stems, 121.

1.4. Stem finals, 121.

1.5. Number of syllables, 122.

1.6. Places of stress, 122.

1.7. Productivity, 122.

General Rules, 122.

2.1. Distribution of verbal desinences, 122.

2.11. Consonantal desinences, 122.

2.111. Preterit, 122.

2.112. Infinitive, 122.

2.12. Vocalic desinences, 123.

2.121. Present, 123.

2.122. Imperative, 123.

2.21. Open full-stems, 124.

2.22. Closed full-stems, 124.

2.221. Narrowly closed full-stems, 124.

2.222. Broadly closed full-stems, 125.

2.23. Deeper truncation, 125.

2.24. Concomitant changes, 125.

2.3. Convergence of final consonants in closed full-stems, 125.

2.4. Softness and hardness of the last consonant, 125.

2.41. Soft full-stems, 126.

2.42. Hard full-stems, 126.

2.5. Inserted vowels, 127.

2.61. Full-stems with removable and irremovable accent, 127.

2.62. Unaccented full-stems, 127.

2.7. Productivity, 128.

2.8. Conclusions, 128.

Exceptions, 128.

3.1. Single deviating forms, 128.

3.2. Discrepancy between the prevocalic and the preconsonantal stem-shape, 129.

3.3. Anomalous verbs, 129.

10. „Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb“, 130—147 (1957e). Contents:

1. Shifters and Other Duplex Structures, 130.

2. Attempt to Classify Verbal Categories, 133.

3. The Grammatical Concepts of the Russian Verb, 136.

4. The Grammatical Processes of the Russian Verb, 143.

References, 146.

11. „The Relationship between Genitive and Plural in the Declension of Russian Nouns“, 148—153 (1957d).

12. „Морфологические наблюдениа над славянским склонением (Состав русских падежных форм)“, 154—183 (1958b + 1962n). Contents:

I. Доклад на IV. международном съезде славистов (Москва, 1958), 154—179.

II. Summary: Morphological Inquiry into Slavic Declension (Structure of Russian Case Forms), 179—181 (1958b).

III. Заключнтельное слово, 181—183.

13. „The Gender Pattern of Russian“, 184—186 (1960b).

14. „On the Rumanian Neuter“, (187—189 (1962d).

15. „Строй украинского императива“, 190—197 (Original Russian version of 1965e, published here for the first time.)

16. „Relationship between Russian Stem Suffixes and Verbal Aspects“, 198—202 (1966b).

17. „Дублеты типа сочкле/счёл в показаниях Т. Фенне о языке Пскова на пороге XVII века“, 203—208 (1969a).

 

B. Crucial Questions of Linguistic Theory

18. „Signe zéro“, 211—219 (1939e).

19. „Das Nullzeichen“, 220—222 (1940a).

20. „Pattern in Linguistics (Contribution to Debates with Anthropologists)“, 223—228 (1953e), Part IV.

21. „Aphasia as a Linguistic Topic“, 229—238 (1955a).

22. „Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances“, 239—259 (1956a, ch. II.). Contents:

I. The Linguistic Problems of Aphasia, 239.

II. The Twofold Character of Language, 241.

III. Similarity Disorder, 244.

IV. Contiguity Disorder, 250.

V. The Metaphoric and Metonymic Poles, 254.

23. „On Linguistic Aspects of Translation“, 260—266 (1959e).

24. „Linguistic Glosses to Goldstein's «Wortbegriff»“, 267—271 (1959d).

25. „Zeichen und System der Sprache“, 272—279 (1962e, new title).

26. „Parts and Wholes in Language“, 280—284 (1963e).

27. „Anthony's Contribution to Linguistic Theory“, 285—288 (1962f).

28. „Toward a Linguistic Classification of Aphasic Impairments“, 289—306 (1964b). Contents:

I. First Dichotomy: Encoding (Combination, Contiguity) Disorders versus Decoding (Selection, Similarity) Disorders, 292.

II. Second Dichotomy: Limitation versus Disintegration, 297.

III. Third Dichotomy: Sequence (Successivity) versus Concurrence (Simultaneity), 299.

IV. Conclusion, 300.

V. Summary, 304.

References, 305.

29. „Linguistic Types of Aphasia“, 307—333 (1966e).

Paper delivered at the Conference on Speech, Language and Communication, sponsored by the Brain Research Institute, University of California Los Angeles, 307—319.

Discussion (H. W. Magoun, J. M. Wepman, N. Geschwind, C. E. Osgood, K. de Hirsch, O. Lindsley, I. J. Hirsch), 319—331.

References, 332—333.

30. „Visual and Auditory Signs“, 334—337 (1964c, new title).

Concluding Remarks at the Symposium on Models for the Perception of Speech and Visual Form (Boston, Oct. 1964)

31. „On the Relation between Visual and Auditory Signs“, 338—344 (1967b, new title).

32. „Quest for the Essence of Language“, 345—359 (1966d).

33. „Да и нет в мимике“, 360—365 (1970a).

 

C. Toward a Nomothetic Science of Language

34. & Justinia Besharov & Harry A. Wolfson: „One of the Speculative Anticipations: An Old Russian Treatise on the Divine and Human Word“, 369—374 (1956c, new title).

Text (translated by Justinia Besharov and annotated by Harry Wolfson), 371—374.

35. „Языковедческие бои генерала Мрозинского. Памятка и напоминание“, 375—388 (original Russian version of 1969b).

36. „Jan Baudouin de Courtenay“, 389—393 (1929b).

37. „The Kazan' School of Polish Linguistics and its Place in the International Development of Phonology“, 394—428 (Eng. version of 1960c).

38. „Значение Крушевского в развитии науки языке“, 429—450 (original Russian version of 1967c).

English summary: „Kruszewski's Part in the Development of Linguistic Science“, pp. 449—450.

39. „Polish-Russian Cooperation in the Science of Language“, 451—455 (1943a).

40. „Henry Sweet´s Path Toward Phonemics“, 456—467 (1966e).

41. „Языковые проблемы в трудах Т. Г. Масарика“, 468--476 (revised Russian version of 1930a).

42. „Franz Boas' Approach to Language“, 477—488 (1944a).

43. „Boas' View of Grammatical Meaning“, 489—496 (1959e).

44. „Antoine Meillet zum Gedächtnis“, 497—500 (1937d).

45. „Nikolaj Sergeevič Trubetzkoy (16. April 1890—25. Juni 1938)“, 501—516 (1939d).

46. „Sergej Karcevskij: August 28, 1884—November 7, 1955“, 517—521 (1956d).

47. „Efforts Towards a Means-Ends Model of Language in Interwar Continental Linguistics“, 522—526 (1963d).

48. „An Example of Migratory Terms and Institutional Models (On the Fiftieth Anniversary of the Moscow Linguistic Circle)“, 527—538 (1965d).

49. „La Scuola Linguistica di Praga“, 539—546 (1933a).

50. „Die Arbeit der sogenannten «Prager Schule»“, 547—550 (1938a).

51. „Musikwissenschaft und Linguistik“, 551—553 (1932c).

52. „Results of a Joint Conference of Anthropologists and Linguists“, 554—567 (1953d, new title).

53. „Introduction to the Symposium on the Structure of Language and Its Mathematical Aspects“, 568—569 (1961a).

54. „Linguistics and Communication Theory“, 570—579 (1961b, new title).

55. „Implications of Language Universals for Linguistics“, 580—592 (1963e).

56. „Results of the Ninth International Congress of Linguists“, 593—602 (1964d, new title).

 

D. Philological Gleanings

57. „Die Reimwörter Čech-Lech“, 605—610 (1938b).

58. „Vestiges of the Earliest Russian Vernacular“, 611—619 (1952c + 1953e).

59. „While Reading Vasmer's Dictionary“, 620—649 (1951b, 1952d, 1955b, 1959f).

60. „Tempus ← Rotatio → Adulterium“, 650—652 (1970b).

 

E. Interdisciplinary Outlooks

61. „Linguistics in Relation to Other Sciences“, 655—696 (1969c). Contents:

I. The Place of Linguistics among the Sciences of Man, 655—672.

II. Linguistics and Natural Sciences, 672—690.

III. Sources Cited, 691—696.

62. „Language in Relation to Other Communication Systems“, 697—708 (1970d).

63. „Retrospect“, 711—724 (published here for the first time, 1971d).

 

Indexes of Names, 725—736.

Index of Peoples and Languages, 737—738.

Index of Subjects, 739—752.

 

SW — III

Poetry of Grammar and Grammar of Poetry.
Edited, with a preface, by Stephen Rudy.
Selected Writings, III.
Mouton Publishers, The Hague—Paris—New York 1981,
pp. XVIII + 814.

Contents:

 

1. „Dedication and Acknowledgments“ (December 31, 1979), V.

„Preface“ (Stephen Rudy), XI—XVIII.

 

Part One: Principles

2. (Epigraph:) & Jurij Tynjanov: „Problems in the Study of Language and Literature“, 3—6 (Engl. tr. of 1928d).

3. „Language in Operation“, 7—17 (1964e).

4. „Linguistics and Poetics“, 18—51 (1960d).

5. „Polish Illustrations to «Linguistics and Poetics»“, 52—62 (excerpta from 1960e).

6. „Поэзия грамматики и грамматика поэзии“, 63—86 (1961c). Contents:

I. Грамматический параллелизм, 63.

II. Поэзия без образов, 72.

III. Грамматика и геометрия, 75.

IV. Грамматические своеобразие, 78.

7. „Poetry of Grammar and Grammar of Poetry“, 87—97 (1968c).

8. „Grammatical Parallelism and its Russian Facet“, 98—135 (1966f).

9. „Subliminal Verbal Patterning in Poetry“, 136—147 (1970e).

10. „Le métalangage d´Aragon“, 148—154 (1973a).

 

Part Two: Readings

11. „Notes on the Contours of an Ancient Japanese Poem: the Farewell Poem of 732 by Takapasi Musimarö“, 157—164 (1981a).

12. „Композиция и космология Плача Ярославны“, 165—168 (1969d).

13. „Martin Codax's Poetic Texture: A Revised Version of a Letter to Haroldo de Campos“, 169—175 (1970f).

14. & P. Valesio: „Vocabulorum constructio in Dante's Sonnet «Se vedi li occhi miei»“, 176—192 (1966g).

15. „Силуаново славословие св. Савве“, 193—205 (Russian original of 1962g, pt 1, published here for the first time).

Summary (English), 201.

(Diagrams 1—4), 202—205.

16. „Славословие Силуана Симеону“, 206—214 (original Russian version of 1971e).

17. „«Ktož jsú boží bojovníci»: Slovní stavba Husitského chorálu“, 215—231 (1963f).

Diagrams illustrating the grammatical structure of the Hussite choral, 226—231.

18. „Поезия Далмации в конце XV века: Стихи Джоре Држича «На лову»“, 232—238 (original Russian version of 1962g, pt 2, published here for the first time).

Summary (English), 237.

19. „«Si Nostre Vie»: Observations sur la composition & structure de motz dans un sonnet de Joachim du Bellay“, 239—274 (1973b). Contents:

[Texte], 239.

Sources, 240.

Sujet, 240.

Strophes, 247.

Significations grammaticales, 249.

Phrases et propositions, 250.

Verbes, 251.

Pronoms et adjectifs pronominaux, 256.

Substantifs, 257.

Adjectifs, 258.

Genres grammaticaux, 260.

Vers, 261.

Rimes, 262.

Texture phonique, 266.

Vue d´ensemble, 268.

Publications utilisées et citées, 273.

20. „The Grammatical Texture of a Sonnet from Sir Philip Sidney's Arcadia“, 275—283 (1966h).

21. & L. G. Jones: „Shakespeare's Verbal Art in «Th'Expence of Spirit»“, 284—303 (1970g). Contents:

I. Sonnet 129, 285.

II. Constituents: Rhymes, Strophes, Lines, 285.

III. Spelling and Punctuation, 286.

IV. Interpretation, 288.

V. Pervasive Features, 289.

VI. Odd against Even, 291.

VII. Outer against Inner, 294.

VIII. Anterior against Posterior, 296.

IX. Couplet against Quatrains, 297.

X. Center against Marginals, 299.

XI. Anagrams?, 300.

XII. Concluding Questions, 300.

References, 302.

22. „Скорбь побиваемых у дров“, 304—310 (published here for the first time, 1981b).

23. „«Ты хочеш знать: кто я?» Разбор тобольских стихов Радищева“, 311—321 (1966i).

24. „On the Verbal Art of William Blake and Other Poet-Painters“, 322—344 (1970h). Contents:

I. One of the Songs of Experience, 322.

II. Henri Rousseau's Poetic Appendix to His Last Painting, 331.

III. Paul Klee's Octastich, 339.

25. „La facture d´un quatrain de Puškin“, 345—347 (1978a).

26. „R. C.“, 348—355 (published here for the first time, 1981c).

27. „Стихи Пушкина о деве-статуе, вакханке и смиреннице“, 356—377 (1976a). Contents:

I. Царскосельская статуя, 356.

II. Нет, я, 366.

Источники ссылок, 377.

28. „О «стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»“, 378—387 (1980a).

29. & G. Lübbe-Grothues: „Ein Blick auf Die Aussicht von Hölderlin“, 388—446 (1976b). Contents:

I. Entstehungszeit, Über- und Unterschrift, 388.

II. Vers, 393.

III. Wortarten (1. Verben, 398; 2. Substantive, 402; 3. Determinative Wörter, 405).

IV. Wortwiederholungen und geleitende Entsprechungen (1. Einschränkungen, 406; 2. Von Vers zu Vers: Die Ferne, 407; 3. Von Strophe zu Strophe, 408; A) Menschen, 409; B) Das Bild der Zeiten, 412; 4. Zusammenfassung, 417).

V. Zweierlei Äusserungen des Umnachteten (1. Gespräch, 417; 2. Dichtung, 420; 3. Rede und Sprachkunst der Schizophrenie, 429).

VI. Diotima, 434.

Literaturverzeichnis, 443.

30. & Claude Lévi-Strauss: „«Les Chats» de Charles Baudelaire“, 447—464 (1962h).

31. „Une Microscopie du dernier 'Spleen' dans Les Fleurs du Mal“, 465—481 (1967d).

32. „The Grammatical Structure of Janko Král' s Verses“, 482—498 (expanded version of 1964f).

33. „'Przeszlosć' Cypriana Norwida“, 499—507 (1963g).

34. „'Czułość' Cypriana Norwida“, 508—518 (1975a).

35. „К структуре последных стихов Хр. Ботева“, 519—533 (original Russian version of 1961d, published here for the first time).

I. Текст, 519.

II. Грамматическая композиция, 520.

III. Стих, 523.

IV. Заключительнюе строфы, 525.

V. Герой, 528.

VI. Симметричные и одинокое компоненты, 529.

VII. Звуковой уклад, 531.

35a. „Заглавие последних ботевских стихов“ (Добавление / Addendum to ¶35), 534—535 (published here for the first time, 1981d).

36. & B. Cazacu: „Le poème 'Revedere' de Mihail Eminescu“, 536—545 (1962i).

37. „Стихотворные прорицания Александра Блока“, 546—567 (part I is 1966j repub., part II is published here for the first time, 1981e). Contents:

I. „«Девушка пела [в церковном хоре ]»: Наблюдения над языковым строем стансов Александра Блока“, 544—561.

II. „О «Голосе из хора»“, 561—567.

38. „Из мелких вещей Велимира Хлебникова: «ветер — пение»“, 568—576 (published here for the first time, 1981f).

39. „Словенский пример узловой роли безличных предложений в поетическом контексте“, 577—581 (1977a).

40. & P. Colaclides: „Grammatical Imagery in Cavafy's Poem «ΣΩΜΑ, θυμήσου»“, 582—590 (1966k).

41. „О словесном искусстве Казимира Вежиньского“, 591—599 (published here for the first time, 1981g).

42. & Stephen Rudy: „Yeats' «Sorrow of Love» through the Years“, 600—638 (1977b). Contents:

I. Introduction, 600.

II. Text and Variants, 602.

III. Composition, 604.

IV. Grammar, 606.

V. -ING- Forms, 607.

VI. Nouns, 607.

VII. Prenominal Attributes, 610.

VIII. Postpositive Attributes, 611.

IX. Pronouns, 611.

X. Adverbs, 613.

XI. Articles, 613.

XII. Connectives, 614.

XIII. Finite Verbs, 615.

XIV. Coordination and Subordination of Clauses, 617.

XV. Predication, 618.

XVI. Sounds, 619.

XVII. Verse Pattern, 623.

XVIII. Constructive Principles, 625.

XIX. Semantic Correspondences, 630.

References, 637.

43. & L. Stegagno Picchio: „Les oxymores dialectiques de Fernando Pessoa“, 639—659 (1968d).

44. „Der grammatische Bau des Gedichts von B. Brecht 'Wir sind sie'“, (660—676 (1965e).

 

Part Three: On the Margins of Literary Art

45. & Bayara Aroutunova: „An Unknown Album Page by Nikolaj Gogol'“, 679—695 (1972a).

46. „Лев Толстой в счастливые минуты раздражения“, 696—706 (published here for the first time 1981h).

47. „Заумный Тургенев“, 707—711 (published here for the first time, 1981i).

48. „Notes on the Makeup of a Proverb“, 712—714 (1978b).

 

Part Four: Early Sketches.

49. „Футуризм“, 717—722 (1919a).

50. „О художественном реализме“, 723—731 (1921a).

51. „Is the Film in Decline?“, 732—739 (Eng. tr. of 1933b).

52. „What is Poetry?“, 740—750 (Eng. tr. of 1934a).

53. „The Dominant“, 751—756 (1971f).

54. „Dopis Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a semantice švandy“, 757—762 (1937e).

55. „Retrospect“, 765—789 (published here for the first time, 1981j; cf. 1973i.)

 

List of Diagrams and illustrations, 791.

Index of Names, 793—802.

Index of Languages Discussed, 803—804.

Index of Subjects, 804—814.

 

SW — IV

Slavic Epic Studies.
Selected Writings, IV., 1966, pp. XII + 751 + (1).

Contents:

 

1. „Preface“, VII—VIII.

2. & Petr Bogatyrev: „Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens“, 1—15 (1929c).

3. & Petr Bogatyrev: „К проблеме размежевания фольклористики и литературоведения“, 16—18 (1931e).

4. „Zur vergleichenden Forschung über die slavischen Zehnsilbler“, 19—37 (1929d).

5. „Новый труд о югославянском епосе“, 38—50 (1932d, new title).

6. „Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen“, 51—60 (1933c).

7. „Aktuelle Aufgaben der Bylinenforschung“, 61—63 (1936b).

8. „Собака Калин царь“, 64—81 (1939e).

9. „On Russian Fairy Tales“, 82—100 (1945a). Contents:

I. Their Life — Their Study, 82.

II. Their Characteristic Features, 92.

10. „Henri Grégoire: investigateur de l´épopée“, 101—105 (1946a).

11. „La Geste du Prince Igor’“, 106—300 (1948b, 1948c, 1948d, 1948e, 1948f, 1948g). Contents:

A. Quelques remarques sur l’édition critique du Slovo, sur sa traduction en langues modernes et sur la reconstruction du texte primitif, 106—132 (1948b).

I. Edition, 106—124.

a.   Le manuscrit, ses copies, son contenu, 106—108.

b.   Datation et localisation du manuscrit, 108—111.

c.   Les témoignages des copies sur l’orthographie du manuscrit, 111—116.

d.   Les extraits du Slovo chez Karamzin et Malinovskij, 117—118.

e.   Les altérations du manuscrit dans ses copies, 118—122.

f.   Les altérations du Slovo dans le manuscrit, 122—124.

II. Traduction, 124—128.

III. Reconstruction, 129—132.

B. Édition critique du Slovo, 133—163 (1948c).

I. Texte annoté — Слово о пьлку Игоревђ, Игоря сына Святъславя, внука Олъгова, 133—150.

II. Altérations du texte et leurs corrections, 150—160 (1948d).

III. Index des doms propres mentionnés ou sous-entendus dans le Slovo, 161—163.

Note suppleméntaire, 163.

C. Essai de reconstruction du Slovo dans sa langue originale — Слово о пьлку Игоревђ, Игоря сына Святъславя, внука Олъгова, 164—190 (odd-numbered pages) (1948e).

D. Traduction du Slovo en russe moderne — Слово о полку Игоревом, Игоря сына Святославова, внука Олегова, 165—191 (even-numbered pages) (1948f).

E. L’authenticité du Slovo, 192—295 (1948g).

F. Titres abrégés, 295—296.

G. Bibliographie, 296—300.

12. & Marc Szeftel: „The Vseslav Epos“, 301—368 (1949h). Contents:

I. The Bylina about the Prince-Werewolf — Survey of Variants, 301—302.

II. Personalia of the Bylina's Hero, 302—308.

1. Volx Vseslav´evič and the magician Vseslav, 303.

2. Volx and Vol´ga, 305.

3. The hero´s patronymics, 306.

4. Rank and birthplace of the hero, 307.

III. The Plot of the Bylina as Compared with the Written Sources on Vseslav, 308—338.

1. The miraculous birth of the hero, 308.

2. The reaction of nature, 309.

3. The prophetic conversation of the hero with his mother, 313.

4. Teaching the young hero to read and write, 314.

5. Familiarization with the occult sciences, 315.

6. The military preparations of the hero, 317.

7. The threat of the enemy and Volx´s hunting expedition, 318.

8. The adroit and clever wizard Volx in the enemy´s camp: a talk at the palace window, 325.

9. The cellar expedition up to the appearance of Volx´s retinue, 332.

10. The passing of Volx through the wall, 333.

11. The smashing of the foe, 334.

12. The happy ending, 336.

IV. The Archetype of the Vseslav Epos, 338—357.

1. The genetic connection of the Vseslav stories in the bylina, in the Chronicle, and in the Slovo, 338.

2. The werewolf myth, 341.

3. Interrelations of the mythical, historical and literary elements in the Vseslav epos, 353.

V. The Place of the Vseslav Epos in Russian Epic Tradition, 357—363.

1. Old Russian princes in the byliny and vestiges of polemics against the Vseslav epos, 357.

2. The Polock princes in epic tradition, 360.

Appendix: Volx Vseslav'evič (text), 363—368.

13. & Gojko Ružičić: „The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos“, 369—379 (1951c).

14. „The Puzzles of the Igor' Tale on the 150th Anniversary of Its First Edition“, 380—410 (1952e).

15. „The Oriental Elements in the Vocabulary of the Oldest Russian Epos: Preface to Karl Heinrich Menges' Monograph“, 411—413 (1951d).

16. „Slavic Epic Verse: Studies in Comparative Metrics“, 414—463 (1952f, new title). Contents:

I. Possibilities of Reconstruction, 414.

II. The Serbocroatian Epic Decasyllable, 417.

III. Corresponding Forms in Other South Slavic Languages, 420.

IV. Corresponding Forms in West Slavic Folk Songs, 423.

V. Cognate Forms in Ukrainian and Byelorussian Folk Songs, and the Problem of the Russian Correspondents, 426.

VI. Meters of Serbocroatian Laments, 427.

VII. Meters of Russian Laments, 429.

VIII. The Verse of the Russian Stariny, 434.

IX. Ukrainian Recitative Forms, 444.

X. Slavic Short Epic Verse, 447.

XI. The General Laws of the Common Slavic Recitative Meters, 452.

XII. Common Slavic Sung Verse, 454.

XIII. Common Slavic Spoken Verse, 455.

XIV. The Slavic Contribution to Comparative Indo-European Metrics, 459.

17. „The Archetype of the First Edition of the Igor' Tale“, 464—473 (1952g).

Appendix (by William A. Jackson), 472—473.

18. „Tetraď knjazja Belosel'skogo“, 474—493 (1954a).

19. „Balladic Byliny Recorded in the South Ladoga Basin“, 494—498 (1956e).

20. „Izučenie Slova o polku Igoreve v Soedinennych Štatach Ameriki“, 499—517 (1958c).

21. „Rol' jazykoznanija v ekzegeze Slova o polku Igoreve“, 518—519 (original Rus. version of 1960f published here for the first time).

22. „O morfologičeskom sostave drevnerusskich otčestv“, 520—527 (1962k, pt II repub).

23. „O sootnošenii meždu pesennoj i razgovornoj narodnoj reč'ju“, 528—533 (1962j).

24. „Za šolomjanem / za Solomonom“, 534—539 (published here for the first time 1966l).

25. & Dean S. Worth: „Sofonija's Tale of the Russian-Tartar Battle on the Kulikovo Field“, 540—602 (1963h). Contents:

I. Introduction, 540.

II. Text, 560.

III. Annotations, 571.

IV. Translation, 586.

V. Survey of Accents, 596.

26. „Uščekotal" skača“, 603—610 (1965f).

 

Appendix:

27. „Vlijanie narodnoj slovesnosti na Tretiakovskogo“, 613—633 (published here for the first time, 1966m). Based on a report read in early 1915 in the Commission on Folk Literature of the Ethnographic Section of the Society of Lovers of Natural Sciences, Anthropology and Ethnography, Moscow.

28. „Retrospect“, 637—704 (published here for the first time, 1966n).

 

Index of Scholars, Writers, Artists, Field Workers, Narrators, etc., 707—715.

Index of Epic Characters, Supernatural and Historical Figures, 716—719.

Index of Literary Monuments, 720—722.

Index of Verses of the Igor' Tale, 723—726.

Index of Verses of Sofonija's Tale, 726—729.

Index of Geographic Names, Peoples, and Languages, 730—733.

Index of Subjects, 734—737.

 

29. „Postscript“ (December 1965), 738—751 (published here for the first time, 1966o).

 

SW — V

On Verse, Its Masters and Explorers. Edited by Stephen Rudy and Martha Taylor.
Selected Writings, V., 1979, pp. viii + 623.

Contents:

 

Part A. On Verse.

1. „O češskom stiche preimuščestvenno v sopostavlenii s russkim“, 3—130 (1923a). Contains:

Predislovie, 3.

I. Osnovy prosodii voobšče i češskoj v častnosti, 12.

II. Peresmotr učenija teoretikov udarnogo stichosloženija o češskom udarenii i količestve, 50.

III. V čem krojutsja pričiny pobedy udarenija v češskom stichosloženii?, 104.

Afterword of 1926, 122. (Eng. tr. of 1926b repub.)

2. „On the Translation of Verse“, 131—134 (Eng. tr. of 1930b by P. and W. Steiner, pub. here for the first time).

3. „Bolgarskij pjatistopnyj jamb — v sopostavlenii s russkim“, 135—146 (1933d).

4. „Metrics“, 147—159 (Eng. tr. of 1936c by P. and W. Steiner, pub. here for the first time).

5. & J. Lotz: „Axioms of a Versification System — Exemplified by the Mordvinian Folksong“, 160—166 (revised Eng. version of 1941b).

6. „Russian Binary Meters“, 167—169 (1955c, new title).

7. „K lingvističeskomu analizu russkoj rifmy“, 170—177 (1962k), Pt I.

8. & Alf Sommerfelt: „On the Role of Word Pitch in Norwegian Verse“, 178—188 (1962l).

9. „On the So—called Vowel Alliteration in Germanic Verse“, (with an appendix by Sigrid Valfells), 189—200 (1963i).

10. „Ob odnosložnych slovach v russkom stiche“, 201—214 (1973c).

11. „The Modular Design of Chinese Regulated Verse“, 215—223 (Eng. version of 1969e).

 

Part B. Its Masters.

12. „Notes préliminaires sur les voies de la poésie russe“, 227—236 (1965g).

13. „The Statue in Puškin's Poetic Mythology“, 237—280 (Eng. tr. of 1937f).

14. „Marginal Notes on Puškin's Lyric Poetry“, 281—286 (Eng. tr of 1936d).

15. „Marginal Notes on Eugene Onegin“, 287—293 (Eng. tr. of 1937g).

16. „On Puškin's Responses to Folk Poetry“, 294—298 (Eng. tr. of 1938c).

17. „Novejšaja russkaja poezija: Podstupy k Chlebnikovu“, 299—354 (1921b).

18. „O pokolenii, rastrativšem svoich poetov“, 355—381 (1931f).

19. „K pozdnej lirike Majakovskogo“, 382—405 (1956f), pt II.

20. „Dostoevskij v otgoloskach Majakovskogo“, 406—412 (1959g, new title).

21. „The Drum Lines in Majakovskij's '150000000'“, 413—415 (1971g).

22. „Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak“, 416—432 (1935b).

23. „Toward a Description of Mácha's Verse“, 433—485 (Eng. tr. of 1938d by P. and W. Steiner, published here for the first time). Contents:

I. The Meters of Máj, 433.

II. The Beginning of Lines, 433.

III. A Linguistic Model of the Trochaic and Iambic Foot, 438.

IV. The Relation Between Stressed and Unstressed Syllables in the Line, 444.

V. The Distribution of Word Stresses in the Verses of Máj, 448.

VI. The Semantic Function of Mácha's Meter's, 464.

24. „Stroka Machi o zove gorlicy“, 486—504 (1960g).

25. „Uwaga: Poemat Máchy na polskim tłe“, 505—509 (partial repub. of 1960h; Pol. version of 1960g [SW V, 24]).

26. „Poznámky k dílu Erbenovu“, 510—537 (1935c; slightly abbreviated). Contents:

I. O mýtu, 510.

II. O verši, 525.

 

Part C. And Explorers.

27. „Vers une science de l'art poétique“, 541—544 (1965h).

28. „Boris Viktorovič Tomaševskij“, 545—548 (1959h).

29. „Boris Mixajlovič Ejchenbaum“, 549—556 (1963j).

30. „Osip Maksimovič Brik“, 557—559 (1964g).

31. „Jurij Tynjanov v Prage“, 560—568 (1977c).

32. „Retrospect“, 569—601 (1979a).

 

List of Illustrations, 603.

Indexes of Names, 605—613.

Indexes of Languages, 615.

Indexes of Subjects, 617—623.

 

SW — VI

Early Slavic Paths and Crossroads. Edited, with a preface, by Stephen Rudy.
Selected Writings, VI., 1985. Issued in two separately bound parts.

 

Part I. Comparative Slavic Studies. The Cyrillo-Methodian Tradition. Pp. xxvi + 401.

Contents:

 

1. „The Kernel of Comparative Slavic Literature“, 1—64 (1953f). Contents:

I. The Common Patrimony of the Slavic Languages and Its Influence on Poetic Form, 1.

II. The Common Slavic Oral Tradition, 22.

III. The Common Slavic Written Tradition, 34.

IV. Some Implications, 50.

2. „Slavism as a Topic of Comparative Studies“, 65—85 (1954b, new title). Contents:

I. Aims of Comparative Slavic Linguistics, 65.

II. Comparative Slavic Literature, 67.

III. Church Slavonic Tradition, 68.

IV. Some Impediments to Slavic Studies, 69.

V. Comparative Studies in Slavic Ideology, 71.

VI. Cyrillo-Methodian Slavism, 72.

VII. Slavism in the Late Middle Ages, 72.

VIII. Slavism under the Czech Reformation, 74.

IX. Slavism of the Polish Golden Age, 76.

X. Slavism under Turkish Expansion, 77.

XI. Slavism in the Modern Period, 80.

XII. Summary and Conclusions, 85.

3. „Iz jazykovedčeskich razdumij nad obščimi osobennostjami poezii slavjanskich narodov“, 86—94 (1980b).

4. „Velikaja Moravija ili Velikaja nad Moravoj?“, 95—100, (1960i).

5. „The Byzantine Mission to the Slavs“, 101—114 (1966p).

6. „The Beginning of National Self-Determination in Europe“, 115—128 (1945b).

7. „The Czech Part in Church Slavonic Culture“, 129—152 (Eng. tr. of 1939f by S. Fusso, pub. here for the first time).

8. „Saint Constantine et la langue syriaque“, 153—158 (1944b).

9. „Minor Native Sources for the Early History of the Slavic Church“, 159—190 (1954d). Contents:

I. The Slavic Mission in the Russian Primary Chronicle, 159.

II. The Beginnings of Moravian and Bohemian Christianity in Czech-Latin Legends, 166.

III. The Prolog Legends of the Slavic Apostles, 179.

Publications Cited, 186.

10. „Saint Constantine's Prologue to the Gospels“, 191—206 (significantly revised and expanded version of 1954c and 1963k).

11. „Pochvala Konstantina Filosofa Grigoriju Bogoslovu“, 207—239 (1970i). Contents:

I. Tekst, 207.

II. Stich i zvukovye povtory, 211.

III. Postročnyj kommentarij, 214.

IV. Morfologičeskij profil´ pochvaly, 219.

V. Poetika Filosofa, 224.

VI. Dal´nejšie stichi v Žitii Konstantina, 229.

12. „The Slavic Response to Byzantine Poetry“, 240—259 (1961e).

13. „'Tajnaja služ'ba' Konstantina Filosofa i dal´nejšee razvitie staroslavjanskoj poezii“, 260—276 (1963l).

14. „Stichotvornye citaty v velikomoravskoj agiografii“, 277—285 (1957e).

15. „Sketches for the History of the Oldest Slavic Hymnody: Commemoration of Christ´s Saint and Great Martyr Demetrius“, 286—347 (published here for the first time, 1985a, incorporating earlier drafts 1965i and 1981k). Contents:

Text and Translation, 286.

I. Prefatory Remarks, 294.

II. Previous Research, 296.

III. Divisions of the Canon, 304.

IV. Names, 305.

V. Key Words and Paronomastics, 307.

VI. The Canon's Grammatical Pattern and the Hero's Deeds, 314.

VII. Biblical Quotations, 323.

VIII. The Canon's Hirmoi, 331.

Comprehensive Bibliography on the Canon to Demetrius, 336.

16. „Czech Verse of a Thousand Years Ago“, 347—354 (Eng. tr. by S. Fusso of 1935d, pt II).

17. „Nejstarší české písně duchovní“, 355—375 (1929e). Contents:

I. Úvod, 355.

II. Hospodine, pomiluj ny!, 357.

III. Svatý Václave, 366.

IV. Slovo do světa stvořenie, 371.

V. O ilustracích, 374.

18. „Z dějin staročeského zpěvného básnictví“, 376—380 (1938e).

19. „O stichotvornych reliktach rannego srednevekov'ja v češskoj literaturnoj tradicii“, 381—388 (1950a).

20. „An Old Church Slavonic Song in the Czech Tradition“, 389—401 (Eng. tr. by S. Fusso of 1973e, pub. here for the first time).

 

Part II. Medieval Slavic Studies. Pp. 402—942.

Contents:

 

21. „Gimn v Slove Ilariona o zakone i blagodati“, 402—414 (1975b).

22. „Russkie virši XIV-ogo veka“, 415—416 (Russian original version of 1980c, pub. here for the first time).

23. „Old Czech Verse“, 417—465 (Eng. tr. by S. Fusso of 1934b, pub. here for the first time). Contents:

I. The Line in Oral Poetry, 417.

II. Czech Poetry Before the Gothic Era, 417.

III. Verse of the Gothic Era (Basic Classification), 418.

IV. Unbound Verse, 418.

V. Epic Spoken Bound Verse, 422.

VI. Lyric Spoken Verse, 425.

VII. Spoken Lyric-Epic Verse, 428.

VIII. Divergent Forms of Spoken Verse, 432.

IX. The Development of Bound Epic Verse, 435.

X. Sung Verse, 445.

XI. Rhyme (Norms, Deviations, Development), 454.

XII. Sound Equivalents in Old Czech Rhyme, 458.

XIII. Research on Old Czech Verse, 461.

24. „Iz istorii epičeskich form v češskoj poezii četyrnadcatogo veka“, 466—527 (published here for the first time from a manuscript of 19221924, 1985b). Contents:

I. Staršaja epičeskaja škola, 466.

II. Prozaizacija stichotvornych form: Hradecký Rukopis, 480.

III. Stavka na sochranenie epičeskogo kanona: Velká Legenda o Sv. Katěrině, 498.

25. „Glosy k Legendě o Sv. Prokopu“, 528—537 (1937h).

26. „Staročešskie stichotvorenija, složennye odnorifmennymi četverostišijami (8 a. 4)“, 538—583 (1924a). Contents:

I. „Kunhutina píseň“. Principy versifikacii: Akcentologija. Stich «Kungutinoj pesni» i ee latinskogo prototipa, 538.

II. „Kunhutina píseň“ i molitva „Vítaj, milý Jezu Kriste“. Reminiscencii iz “Kung. pesni“ v češskoj poezii XIV v., 549.

III. Stichotvorenija „O smrtedlnosti“ i „O bohatci“. Ich vzaimootnošenie, 551.

IV. „O smrtedlnosti“ i „Kunhutina píseň“, 560.

V. „O smrtedlnosti“ i „O bázni Boží“. Reminiscencii iz stichotvorenija „O smrtedlnosti“ v češskoj poezii XIV v., 563.

VI. Mesto skazovyc liričeskich stichotvorenij, složennych odnorifmennymi četverostišijami, sredi staročešskich pamjatnikov, 567.

VII. Legenda o sv. Katěrině Jakuba, 571.

VIII. Staročešskie pesni, složennye odnorifmennymi četverostišijami, 575.

IX. Pesni, blizkie ritmičeski skazovym liričeskim odnorifmennym četverostišijam, 579.

X. Metodologičeskie vyvody, 580.

27. „Kunhutina skladba a modlitby Milíčovy“, 584—588 (1960j, pt I).

28. „Two Old Czech Poems on Death“, 589—658 (partial Eng. tr. by S. Fusso of 1927b, pub. here for the first time, with repr. of reconstructed texts). Contents:

I. Two Old Czech Poems on Death, 589.

II. Reconstruction of Spor duše s tělem, 615.

III. Reconstruction of O nebezpečném času smrti, 639.

IV. Czech Notes to the Reconstructed Spor, 650.

V. Czech Notes to the Reconstructed O nebezpečném času smrti, 655.

VI. Bibliography, 657.

29. „An Old Czech Poem on Original Sin“, 659—665 (Eng. tr. by S. Fusso of 1957f, pub. here for the first time).

30. „Medieval Mock Mystery (The Old Czech Unguentarius)“, 666—690 (1958d).

31. „On the Paths to Czech Gothic Poetry“, 691—695 (Eng. tr. by S. Fusso of 1936e, pub. here for the first time).

32. „Памяти Вячеслава Вячеславовича Ганки“, 696—703 (1931g).

33. „Remarks on the Poetry of the Hussite Era“, 704—737 (Eng. tr. by H. Eagle and S. Fusso of 1936f). Contents:

I. „The Bronze Age of Czech Poetry“, 704.

II. „Divina Officia in Lingua Prohibita“, 708.

III. „Signum et Signatum“, 722.

IV. „Together Many Artisans Have Established a New School“, 726.

V. „Every Voice Whatsoever Shall Ring!“, 728.

34. „A Silesian-Polish cantilena inhonesta from the Beginning of the Fifteenth Century. (738—772 (Eng. tr. by S. Fusso of 1935e, pub. here for the first time).

35. „Český vliv na středověkou literaturu polskou“, 773—781 (1939g).

36. „Szczupak po polsku“, 782—791 (1965j).

37. „Význam ruské filologie pro bohemistiku“, 792—814 (1938f).

38. „Russkie otgoloski drevnečešskich pamjatnikov o Ljudmile“, 815—819 (1976c).

39. „Some Russian Echoes of the Czech Hagiography“, 820—845 (1944c). Contents:

I. The Translation of St. Venceslav's Relics, 820.

II. The Hermit Ivan and John the Baptist, 833.

III. Adolf the Martyr, 841.

40. „Češství Komenského“, 846—849 (1942a).

41. „Slovanské duchovní dějiny v pojetí Jana Amose Komenského“, 850—854 (1960j, pt II).

42. „Iz razyskanij nad staročešskimi glossami v srednevekovych evrejskich pamjatnikach“, 855—857 (pub. here for the first time, 1985c).

43. & Morris Halle: „The Term Canaan in Medieval Hebrew“, 858—886 (1964h). Contents:

I. New Meanings of the Term Canaan,858.

II. History of Studies on לשון כנצן, pp. 868.

Addendum, 886.

44. „Retrospect“, 887—897 (published here for the first time, 1985d).

45. „More on the Enlightener“, 898—899 (published here for the first time, 1985e).

 

List of Illustrations, 900.

Index of Languages and Peoples, 901—903.

Index of Names, 904—921.

Index of Texts Cited, 922—933.

Index of Subjects, 934—942.

 

SW — VII

Contributions to Comparative Mythology. Studies in Linguistics and Philology, 1972—1982.

Edited by Stephen Rudy, with a preface by Linda R. Waugh.

Selected Writings, VII.

Mouton Publishers, Berlin · New York · Amsterdam 1985, pp. xxiii + 405.

Contents:

 

Preface (Linda R. Waugh), IX—XXIII

 

Part I. Contributions to Comparative Mythology

1. „Slavic Gods and Demons“, 3—11 (1950).

2. „Linguistic Evidence in Comparative Mythology“, 12—32 (1970). Contents:

I. State and Program of Comparative Mythology, 12—16.

II. Russian Perunь and his Slavic and Indo-European Kin, 16—24.

III. The Slavic Velesъ and his Indo-European Cognates, 24—25.

IV. Svarogъ and his Iranian Prototype. Slavic Gods of Iranian Background, 25—30.

V. Slavic Gods and their Semantic Namesakes in the Indo-European World, 30—32.

3. „The Slavic God Velesъ and His Indo-European Cognates“, 33—48 (1969f repub.). Contents:

I. Russian Volosъ and Velesъ, 33—36.

II. Veles in South Slavic Toponymy and Czech Demonology, 36—37.

III. The Vel- Family of Baltic Spirits, 37—39.

IV. Vedic Varuṇa, 39—40.

V. The Root *Wel- in Celtic Lore; The «People of Varuṇa», The «Son of Fel», and «The Grandson of Velesъ», 40.

VI. Velesъ/VolosъVẽlinasVaruṇa, 41—42.

VII. Vedic Varuṇa, Avestan Ahura-Mazdā, and Celtic Esus, 42—43.

VIII. Velesъ and Volosъ as Compounds, 43.

IX. Gaulish Vellaunus, 43—44.

X. Anatolian Wališ- and Old Norse Ullr or Ullinn, 44.

XI. A Summarized Comparison of the Cognates, 44—45.

XII. Slavic *Vьlxvъ «Magician» and North Russian Jols «Devil», 45—46.

XIII. Vedic Vala — Lithuanian Vė̃lė — Czech Vele, 46—47.

XIV. Supreme Deities of the I.-E. Pantheon and their Degradation, 47—48.

4. „Древнеармянский Вахагн в свете сравнительной мифологии“, 49—53 (1982).

 

Part II. Studies in Linguistics and Philology, 1972—1982

A. Phonological and Morphological Studies

5. & Linda R. Waugh: „An Instance of Interconnection between the Distinctive Features“, 59—61 (1979b).

6. „Mutual Assimilation of Russian Voiced and Voiceless Consonants“, 62—65 (1978c).

7. „The Primary Syntactic Split and its Corollary“, 66—67 (1980d).

8. „Spatial Relations in Slavic Adjectives“, 68—72 (1976d).

9. „Notes on the Declension of Pronouns in Contemporary Russian“, 73—77 (1982b).

 

B. Crucial Questions of Linguistic Theory

10. „Verbal Communication“, 81—92 (1972b).

11. „The Fundamental and Specific Characteristics of Human Language“, 93—97 (1975).

12. „Communication and Society“, 98—100 (Eng. original version of 1974a, pub. here for the first time).

13. „Language and Culture“, 101—112 (Original Eng. version of 1967e).

14. „Metalanguage as a Linguistic Problem“, 113—121 (1976e).

15. „Mark and Feature“, 122—124 (1974b).

16. „Structuralisme et téléologie“, 125—127 (1975d).

17. „On Aphasic Disorders from a Linguistic Angle“, 128—140 (Eng. version of 1975e).

18. „The Grammatical Buildup of Child Language“, 141—147 (1977).

19. „On the Linguistic Approach to the Problem of Consciousness and the Unconscious“, 148—162 (Eng. version of 1978 d).

20. „Brain and Language: Cerebral Hemispheres and Linguistic Structure in Mutual Light“, 163—180 (1980e).

21. „The Evasive Initial“, 181—182 (1982c).

 

C. Toward a Nomothetic Science of Language

22. „Glosses on the Medieval Insight into the Science of Language“, 185—198 (1975f).

23. „A Glance at the Development of Semiotics“, 199—218 (Eng. tr. of 1975g).

24. „The World Response to Whitney's Principles of Linguistic Science“, 219—236 (1971h).

25. „La première lettre de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet sur les anagrammes“, 237—247 (1971i).

26. „A Few Remarks on Peirce, Pathfinder in the Science of Language“, 248—253 (1977e).

27. „Einstein and the Science of Language“, 254—264 (1980f).

28. „The Twentieth Century in European and American Linguistics: Movements and Continuity“, 265—278 (1979c).

29. „Toward the History of the Moscow Linguistic Circle“, 279—282 (19811).

30. „Очередные задачи общей лингвистики“, 283—292 (1985).

31. „Pëtr Bogatyrëv (29. I. 93 — 18. VIII. 71): Expert in Transfiguration“, 293—304 (1976f).

32. „По поводу книги Н. С. Трубецкого «Европа и человечество»“, 305—313 (Original Russian version of 1982d, pub. here for the first time.)

33. „The Immediate Quests and Accomplishments of Comparative Linguistics“, 314—317 (Pub. here for the first time in an Eng. tr. by S. Rudy of a Russian manuscript of 19801985g).

 

D. Philological Gleanings

34. „When a Falcon Has Molted“, 321—331 (1973f).

35. „Goroun's Urn“, 332—335 (Eng. tr. by David Birnbaum of 1974c, pub. here for the first time.)

36. „The Etymology of Grib (E. Sl. Fungus, W. Sl. Boletus)“, 336—337 (1985h).

 

E. Poetics

37. „Andrew Marvell´s Poem To His Coy Mistress“, 341—348 (Published here for the first time from a manuscript of 19591985i).

38. „Deržavin's Last Poem and M. Halle's First Literary Essay“, 349—352 (1985j).

39. „Игра в аду у Пушкина и Хлебникова“, 353—356 (1976g).

40. „From Aljagrov's Letters“, 357—361 (1985k).

41. „Из комментария к стихам Маяковского «Товарищу Нетте — пароходу и человеку»“, 362—368 (1984c).

 

Part III. Retrospections

42. „My Favorite Topics“, 371—376 (Original Eng. version of 1981 m).

43. „On the Dialectics of Language“, 377—378 (1984a).

 

List of illustrations, 379.

Index of Names, 380—389.

Index of Languages Discussed, 390—391.

Index of Subjects, 392—400.

Index of Mythological Names, 401—403.

Index of Mythological Motifs, 404—405.

 

SW — VIII

Major Works, 1976—1980.

Selected Writings, VIII — Completion Volume 1.
Mouton de Gruyter, Berlin/New York/Amsterdam 1988, pp. xxiv + 685.

Edited, with a preface, by Stephen Rudy.

Contents:

 

Preface (Stephen Rudy), XIII—XVII.

Part One

& Linda R. Waugh: The Sound Shape of Language, XXIX + 315 (1979d). Contents:

Acknowledgments, XXIII.

Note on Transcription, XXIV.

Linda R. Waugh: „Preface to the Second Edition“, 1—5.

Chapter One:   Speech Sounds and their Tasks (7—82).

I. Spoonerisms, 7.

II. Sense Discrimination, 8.

III. Homonymy, 9.

IV. Doublets, 12.

V. Early Search, 13.

VI. Invariance and Relativity, 17.

VII. Quest for Oppositions, 22.

VIII. Features and Phonemes, 29.

IX. Speech Sounds and the Brain, 32.

X. Redundancy, 39.

XI. Configurative Features, 41.

XII. Stylistic Variations, 43.

XIII. Physiognomic Indices, 45.

XIV. The Distinctive Features in Relation to the Other Components of the Speech Sound, 46.

XV. The Identification of Distinctive Features, 53.

XVI. Sense Discrimination and Sense Determination, 57.

XVII. Autonomy and Integration, 59.

XVIII. Universals, 60.

XIX. Speech Perception, 64.

XX. Life and Language, 67.

XXI. Role of Learning, 73.

XXII. Speech and Visualized Language, 74.

XXIII. Multiformity and Conformism, 77.

XXIV. Inner Speech, 81.

Chapter Two:   Quest for the Ultimate Constituents (83—123).

I. To the Memory of Pierre Delattre, 83.

II. Vowel ∼ Consonant, 87.

III. Syllabicity, 89.

IV. Markedness, 92.

V. Grave ∼ Acute, 95.

VI. Production and Decoding, 98.

VII. Compact ∼ Diffuse, 101.

VIII. Sharpness and Flatness, 113.

IX. Interrelation of Tonality Features, 119.

X. And What Now?, 123.

Chapter Three:   The Network of Distinctive Features (125—179).

I. Significance of the Distinctive Features, 125.

II. The Two Axes, 128.

III. Nasality, 134.

IV. Voiced ∼ Voiceless and Tense ∼ Lax, 138.

V. Strident ∼ Mellow, 142.

VI. Consonantal Correspondences to the Prosodic Features, 145.

VII. Vowel Harmony, 149.

VIII. Glides, 153.

IX. The Nascent Sound Shape, 156.

X. Dynamic Synchrony, 168.

XI. Vistas, 176.

Chapter Four:   The Spell of Speech Sounds (181—234).

I. Sound Symbolism, 181.

II. Synesthesia, 191.

III. Word Affinities, 198.

IV. Sound-Symbolic Ablaut, 203.

V. Speech Sounds in Mythopoeic Usage, 208.

VI. Verbal Taboo, 211.

VII. Glossolalia, 214.

VIII. Sound as the Basis of Verse, 218.

IX. Children's Verbal Art, 220.

X. Saussure's poétique phonisante Seen from Today, 224.

XI. Inferences from a Cummings Poem, 225.

XII. Language and Poetry, 233.

Afterword (January 1977 — November 1978, Ossabaw Island Georgia — Peacham, Vermont — Cambridge, Massachusetts), 235—239.

Appendix One: The Role of Phonic Elements in Speech Perception, 241—253 (1966a); cf. SW I, 46 (705—717).

Linda R. Waugh: Appendix Two: On the Sound Shape of Language: Mediacy and Immediacy, 255—271.

References, 273—315.

 

Part Two

Six leçons sur le son et le sens. 317—390 (1976h). Contents:

Note, 319.

Ch. I, 321—333.

Ch. II, 334—346.

Ch. III, 347—361.

Ch. IV, 362—373.

Ch. V, 374—385.

Ch. VI, 386—390.

 

Part Three

La théorie saussurienne en retrospection, 391—435 (1984e). Contents:

Ch. I, 393—402.

Ch. II, 403—407.

Ch. III, 408—409.

Ch. IV, 410—416.

Ch. V, 417—420.

Ch. VI, 421—424.

Ch. VII, 425—428.

Ch. VIII, 429—435.

 

Part Four

& Krystyna Pomorska: Беседы (Dialogues), 437—582 (1980g).

Contents:

Вместо предисловия, 439.

I.   На пути к поэтике, 440—448.

II.   Подступы к фольклору, 449—453.

III.   Стих и звуки речи, 454—459.

IV.   Роль согласных в открытии фонологических оппозиций, 460—465.

V.   Роль международной среды в развитии лингвистической теории, 466—479.

VI.   Общая проблематика звуков речи, 480—482.

VII.   Временной фактор в языке и литературе, 483—500.

VIII.   Пространственный фактор, 501—509.

IX.   Время в систематике знаков, 510—511.

X.   Понятие признака, 512—516.

XI.   Параллелизм, 517—525.

XII.   Поэзия и грамматика, 526—536.

XIII.   Сходство и смежность в языке и литературе, в кино и афазии, 537—545.

XIV.   Биография поэта, поэзия и миф, 546—558.

XV.   Семиотика, 559—563.

Послесловие. Кристина Поморска, 564—581.

Основные источники, 582.

 

Appendix

& C. Gunnar M. Fant & Morris Halle: Preliminaries to Speech Analysis: The Distinctive Features and their Correlates, 583—660 (1952h). Contents:

Preface (Cambridge, December 1951 — Cambridge, May 1952 — Cambridge, September 1961 — Cambridge, August 1963), 585—589.

I. The Concept of the Distinctive Features, 590—608.

II. A Tentative Survey of the Distinctive Features, 609—641.

Appendix. Analytic Transcription, 642—646.

Addenda et Corrigenda, 647—648.

Figures, 648—654.

Supplement

& Morris Halle: Tenseness and Laxness, 655—660 (1962b); cf. SW I, 34 (550—555).

 

Index of Names, 661—671.

Index of Languages, 672—675.

Index of Subjects, 676—685.

SW — IX + X

  Vol. IX: Uncollected Writings, 1916—1944 (Completion volume 2), ed. by Stephen Rudy & Jindřich Toman, Mouton de Gruyter, Berlin, approx. 608 pages (in preparation ).

  Vol. X: Uncollected Writings, 1945—1982 (Completion volume 3), Mouton de Gruyter, Berlin (in preparation ).

 

       

 

Prameny / Fontes

•   A Bibliography of the Publications of Roman Jakobson on Language, Literature and Culture. Published by friends and students of Roman Jakobson to mark his thirty-fifth years of significant contribution to these fields. Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1951, pp. (2) + 17 + (1).

•   „A Bibliography of the Publications of Roman Jakobson“, in: For Roman Jakobson. Essays on the occasion of his sixtieth birthday. 11 October 1956. Mouton & Co., The Hague 1956, pp. 1—12.

•   Červenka, Miroslav: „Výběrová bibliografie“, in: Dialogy, str. 135—145.

•   Schooneveld, Cornelis Hendrik van: Roman Jakobson: A Bibliography of His Writings. With a Foreword by C. H. van Schooneveld. Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata. Series Minor, 134.   Mouton, The Hague/Paris 1971. [Items between 1916—1971.]

•   Rudy, Stephen: Roman Jakobson 1896—1982: A Complete Bibliography of his Writings. Compiled and edited by Stephen Rudy.   Mouton de Gruyter, Berlin/New York 1990.

 

       

 

 

 

 

 

( Soupis zahrnuje přednostně původní vydání článků a knih,
včetně obsahu Vybraných spisů;
nejpodrobnější přehled překladů do roku 1988
sestavil Stephen Rudy [1990] )

( Poslední aktualizace 27. ledna 2007 )

 

 

 

 

 

Seznam zkratek:

 

ASEERThe American Slavic and East European Review.

AIPHOSAnnuaire de l´Institute de Philologie et d´Histoire Orientales et Slaves, Université Libre de Bruxelles.

ČMFČasopis pro moderní filologii (Praha).

IJSLPInternational Journal of Slavic Linguistics and Poetics.

MLNModern Language Notes.

ОПОЯЗ / OPOJAZ — Общество изучения теории поэтического языка (Spolek pro studium básnického jazyka), 1914–1930.

PLK — Pražský lingvistický kroužek.

PMLAPublications of the Modern Language Association of America (New York, 1884—).

SaSSlovo a slovesnost (Praha).

TCLPTravaux du Cercle Linguistique de Prague (Praha).R. J. Roman Jakobson
v roce 1923R. J. Roman Jakobson
kolem roku 1956R. J. Roman Jakobson
kolem roku 1966R. J. Teigeho obálka
(1926)


R. J. Seydlova obálka, edice Dílna
(1969) 


 

 

< < < < < <